Danmarks regering vill skärpa kraven för danskt medborgarskap

Under onsdagen inleder Inger Støjberg (Venstre), Danmarks integrationsminister, förhandlingar med Socialdemokratiet och Dansk Folkeparti om ett nytt medborgarskapsavtal. Foto: Press/Venstre

Skärpt självförsörjningskrav. Omöjligt att bli medborgare för personer som begått vissa brott, bland annat våld mot barn. Ny instans för att stärka den medicinska bedömningen i samband med ansökan om medborgarskap. Det är några av den danska regeringens förslag när de idag startar förhandlingar med Socialdemokratiet och Dansk Folkeparti om ett nytt medborgarskapsavtal.

I ett pressmeddelande kommenterar Inger Støjberg (Venstre), integrationsminister, förslagen:

– Med det här utspelet vill vi göra det klart att det är något ganska speciellt att bli dansk medborgare. Det är inte något man kan bli hur som helst. Man måste själv göra en aktiv insats för att uppnå det.

Regeringen vill skärpa självförsörjningskravet. Om de får igenom sina förslag kommer arbetslöshetsersättning i framtiden förhindra ett danskt medborgarskap och den som ansöker får inte ha mottagit offentliga bidrag under de senaste två åren för att en ansökan ska godkännas.

– Regeringen vill att danskt medborgarskap endast ges till utlandsfödda som har varit här i många år och som tydligt har visat att de kan och vill vara en del av det danska samhället, kommenterar Inger Støjberg i pressmeddelandet.

Dessutom vill regeringen att personer som har begått vissa typer av brott, som våld mot barn och sexualbrott, automatiskt ska diskvalificeras. De vill även upprätta en ny instans för att stärka den medicinska bedömningen vid ansökningar om medborgarskap och Folketingets medborgarskapsnämnd ska kunna begära att det görs ett andra utlåtande om det skulle uppstå tvivel om ett läkarintygs kvalitet.

Utöver de skärpta antagningskraven vill regeringen införa en ny ceremoni för personer som ansöker om medborgarskap. Den ska gå ut på att ansökaren, i sin hemkommun, ska skriva under på att hen ska följa grundlagen. (News Øresund)