Danmarks nya arkitekturcenter är klart för invigning

Kent Martinussen, vd på Dansk Arkitektur Center, som den 6 maj öppnar dörrarna till nybyggda Blox i Köpenhamn. Foto: News Øresund – Jenny Andersson

Det råder delade meningar om Köpenhamns nya gröna storbygge i hamnen, Blox, som ligger granne med den Sorte Diamant. Men enligt Kent Martinussen, vd på Dansk Arkitektur Center, överraskar det besökarna och vinner vid närmare bekantskap. DAC är kärnan i Blox och för att kunna räkna hem satsningen behöver de mer än dubblera antalet besökare. Den 6 maj invigs huset som bland annat innehåller utställningar, konferenslokaler, kontor, bostäder, café, restaurang och gym.

Kent Martinussen, vd på DanskArkitektur Center, hade gärna invigt Blox utan någon utställning. Enligt honom är huset en utställning av stadens arkitektur i sig.
– Men jag vågade inte. Många hade varit rädda att det inte skulle ge publiken tillräckligt. Det hade varit modigt, men vi vill ju samtidigt gärna visa vad besökarna kommer att uppleva här inne, säger han.
Den nya gröna glasbyggnaden Blox i Köpenhamns hamn utvecklas för och runt Dansk Arkitektur Center. Finansieringen kommer från den filantropiska föreningen Realdania som har investerat runt två miljarder danska kronor i projektet. Reaktionerna från omgivningen har varit blandade. På Berlingskes kommentarsida har det bland annat kallats Köpenhamns fulaste hus och en alien.
– Det är mycket antingen eller. Några tycker att den är supercool, läcker och gillar den gröna färgen som matchar med stadens torn. Andra tycker att den liknar en kontorsbyggnad och är avvisande. I gengäld när man kommer in i byggnaden upplever vi att de flesta tycker att den är spännande invändigt. Den vinner vid närmare bekantskap. Vi vet från undersökningar att många av de byggnader som skälls ut först, senare har blivit folkkära ikoner. Jag tror att vi kommer att få en relativt snabb effekt där den integreras bredare, säger Kent Martinussen.

| Läs hela intervjun i pdf |

Det nya huset innebär att Dansk Arkitektur Center skruvar upp sina ambitioner och förändrar verksamheten.
– Vår ekonomi förändras och vi blir mycket mer beroende av intäkter från besökare. Tidigare har de stått för 25 procent av finansieringen och nu ska de stå för runt hälften. Det är vår risk och där vi har handen på kokplattan, vi måste försäkra oss om att fler kommer hit. Det är samtidigt grunden till att vi överhuvudtaget ska flytta, att fler ska nås och vi ska få en större effekt av verksamheten, säger Kent Martinussen.
Utbudet består huvudsakligen av utställningar, debatter, undervisning och konferenser i huset och guidade turer ut i staden. Antalet besökare har legat på runt 95 000 i de gamla lokalerna på Strandgade, då räknas även icke-betalande café- och konferensgäster in. Nu ligger målsättningen på 200 000 betalande besökare per år.
– För att nå det har vi jobbat med marknadsföring och gjort en ny varumärkesidentitet där vi välkomnar alla att utforska arkitekturstaden. Det andra är att byggnaden i sig ska attrahera folk. Det tredje är de produkter vi levererar i form av utställningar, debatter och guidade turer, säger Kent Martinussen och fortsätter:
– Vi kommer att lägga ännu mer vikt på den bredare publiken. Vi rör oss från att vara nationell arkitekturplattform till att bli en internationell kulturdestination. Vi har tre huvudmål: att locka hit fler danskar, fler turister och sätta fokus på vad dansk arkitektur går ut på. Samlat sett skapar det effekt.

Danmarks nya arkitekturcenter är klart för invigning

Nybyggda Blox vid hamnen i Köpenhamn är granne med Den Sorte Diamant. Foto: News Øresund – Jenny Andersson

Blox är ritat av de holländska arkitekterna Rem Koolhaas och Ellen Van Loon och deras byrå OMA.
– Vi hade en delegation med utländska journalister här förra veckan och som italienaren sa: I Italien hade det aldrig gått att ha en utländsk arkitekt på ett italienskt arkitekturcenter. Men för oss är det inget problem. Realdania bestämde som byggherre att bjuda in hela världen att delta. Tre danska och tre utländska teams valdes ut som fick komma och hålla varsin tretimmarspresentation utan skisser. Det handlade inte om att konkurrera med idéer om hur byggnaden skulle se ut utan mer om processen och hur man skulle ta sig an den, säger Kent Martinussen.
Processen från idé till färdig byggnad blev längre än först beräknat. Den historiska miljön, finanskrisen och komplexiteten i projektet påverkade.
– Det är många stakeholders i projektet och så har OMA ritat ett spännande och komplext hus. Trafiken kör igenom huset och det går även under vattennivån med en stor parkeringskällare. Det är två broar i byggnaden och tekniskt komplext, säger Kent Martinussen.

Dansk Arkitektur Center har cirka 50 anställda vilket är ett relativt stort arkitekturcenter sett utifrån landets storlek och jämfört på internationellt plan, enligt Kent Martinussen. Förklaringen är att arkitektur är politiskt prioriterat i Danmark och att det finns en filantropisk förening som Realdania. I Blox finns förutom DAC:s kontor och utställningslokaler även undervisningsrum, konferenslokaler, café, restaurang, gym, shop och kontorslokaler med en ny innovationshubb som fokuserar på byggområdet.
– Vi använder huset för att förbereda besökarna och ge dem insikt i vad god arkitektur och stadsutveckling går ut på och faciliterar att de kommer ut och upplever den riktiga staden.
Kent Martinussen refererar till undersökningar som visar att människor känner att de har bättre på fötterna om de deltagit i debatter och varit i dialog med andra människor. I förlängningen kan de efterfråga mer kvalitet i sin bostad, vid inköp av möbler eller mot folkvalda politiker och ställa krav på de offentliga miljöerna.

Dansk arkitektur är känd även internationellt och danska arkitekter får uppdrag och etablerar kontor runtom i världen. Det finns främst två förklaringar till framgången, tror Kent Martinussen.
– Det ena är att vi i Danmark tidigt integrerade kvalitet i vår arkitektur som avgörande. Vi var kanske mindre rationella än svenskarna och mer orienterad mot att få konstinriktad kvalitet med. Ni har haft en annan historia med starkare inspiration utifrån, stora industrialister och industriföretag. I Danmark har arkitekturen blivit vertikalt integrerad i samhället och danskarna förväntar arkitektur av hög kvalitet och turisterna förknippar det med Danmark. Den andra delen hänger samman med att vi på en politisk nivå har varit eniga om att arkitekter utbildas inom konst och inte på teknisk skola.
Men en del i nysatsningen som DAC gör är dock att danskarna ska inspireras utifrån.
– Det kan finnas en självtillräcklighet ibland – vi är bra på hållbarhet och vi har Bjarke Ingels – och vi ska ha några utifrån som stör oss i det. Det finns många sådana exempel och ett kan vara trafikformer. Vi är lite långsamma med förarlösa hållbara bilar, har kastat ut Uber och har ett tungt järnvägsnät. Det finns många andra länder som är mer experimenterande där. Det vill vi gärna visa danskarna, säger Kent Martinussen.

(News Øresund – Jenny Andersson)

 

Fakta Kent Martinussen
Aktuell: vd på Dansk Arkitektur Center
Tidigare: drivit egen arkitektbyrå och undervisat på Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn och i utlandet

Danmarks nya arkitekturcenter är klart för invigning

Blox i Köpenhamn. Foto: News Øresund – Jenny Andersson

Fakta Dansk Arkitektur Center
Danskt nationellt center för utveckling och förmedling av kunskap om arkitektur, byggande och stadsutveckling. DAC är baserat på ett partnerskap mellan den danska staten och den filantropiska föreningen Realdania. DAC har ett 50-tal anställda och öppnar den 6 maj i år i byggnaden Blox vid Frederiksholms kanal i Köpenhamn. Verksamheten består bland annat av utställningar, undervisning, guidade turer och arrangemang.