Danmark bjuder på gratis hyra i 20 år i kampen om europeiska läkemedelsmyndigheten EMA

Danmark erbjuder EMA 20 års fri hyra i lokaler som reserverats i nybyggda Copenhagen Towers i Örestad. Ett erbjudande som är värt närmare en miljard danska kronor. Foto: News Øresund

Danmark satsar närmare en miljard danska kronor på att locka den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att flytta till 20 våningar höga Copenhagen Towers i Örestad där de erbjuder 20 hyresfria år. Därmed övertrumfar Danmark rent ekonomiskt alternativa städer som Stockholm, Amsterdam och Milano. Men kampen om EMA handlar även om EU-politik och en kraftmätning om ländernas styrkor inom läkemedelsforskning, life scienceindustrins storlek, myndighetsutövning och förmågan att bistå EMA och dess personal med flytthjälp, internationella skolor och andra praktiska detaljer. 

Danmark överraskade med att erbjuda EMA fri hyra under närmare 20 år i nybyggda Copenhagen Towers i Örestad. Enligt Politiken och Estate Media är erbjudandet värt mellan 900 och en miljard danska kronor. Det kan jämföras med att städer som Stockholm, Milano och Amsterdam erbjuder hyresbidrag på mellan 0 och 170 miljoner kronor.

Läget på Copenhagen Towers är bra rent kommunikationsmässigt några minuter från Köpenhamns internationella flygplats i Kastrup och med gångavstånd till Metro till Köpenhamn och järnvägsstation som även ger närhet till Sverige. Danska Lægemiddelsstyrelsen finns fem kilometer bort. Däremot finns det inga stora forskningsmiljöer i den omedelbara närheten förutom läkemedelsbolaget Ferring.

Både Danmark och Sveriges statsministrar ger tydliga avtryck i ländernas ansökningar. Det regionala dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen & Skåne Committee har tidigare förordat en gemensam dansk-svensk ansökan om EMA. ””Om inte Sverige och Danmark förmår att enas om en gemensam ansökan så tror jag att chanserna är små för två små länder”, sade Greeater Copenhagen & Skåne Committees och Region Skånes ordförande Henrik Fritzon (S) till TT. Han har även pekat på hur Öresundsregionens/Greater Copenhagens läkemedelskluster Medicon Valley växt sig betydligt starkare än motsvarigheten i Stockholm Uppsala och nu får tillgång till de nya materialforskningsanläggningarna Max IV och ESS där den sistnämnda  har sitt datacenter i Köpenhamn.

Kampen om att bli ny värd för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter Brexit är hård. Vinnaren får EMA:s kontor med närmare 900 anställda och blir EU:s nya nav för life science ur ett myndighetsperspektiv. 19 städer/länder hade anmält sig som kandidater när ansökningstiden gick ut den 31 juli. Ansökningarna har fokus mot hur väl de olika städerna kan uppfylla EMA:s krav på lokaler, boendemiljöer, internationella skolor, hotellkapacitet, kommunikationer och förmågan att bistå med den praktiska hanteringen att flytta myndigheten från London. Även städernas forskningsmiljöer, life science kluster och ländernas läkemedelsmyndigheter lyfts i olika grad fram som styrkefaktorer. Politiskt ställs närhet till EU:s större life sciencekluster mot geografiskt mera avlägsna städers rätt till att få tilldelat sig europeiska myndighetskontor. Även om Danmark och Sverige marknadsför sig som två högaktuella kandidater nämns ofta Amsterdam och Milano som favoriterna i kampen om EMA. (News Øresund)


Tre av Köpenhamns/Danmarks motkandidater om EMA

Danmark bjuder på gratis hyra i 20 år i kampen om europeiska läkemedelsmyndigheten EMA

Illustration: Ur Stockholms EMA-ansökan.

Stockholm erbjuder sig att anpassa bygget av nya Life City Building i Hagastaden för EMA
Anpassade lokaler i pågående byggprojektet Stockholm Life City Building är den svenska huvudstadens huvudalternativ för EMA och som väntas stå klar senast tredje kvartalet 2020. Men EMA behöver flytta redan 2019 och erbjuds tillfälliga lokaler i nyrenoverade Centralposthuset i Stockholm och som även erbjuds som en alternativ permanent lokalisering med ett mera centralt läge. Grannar som  European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, och Karolinska Institutet lyfts fram som en styrka med lokaliseringen i Hagastadens nya life sciencekluster i Stockholm. En annan fördel som poängteras är att Läkemedelsverket redan har ett stort samarbete med EMA och är förberedda på att ta över tio procent av Storbritanniens andel av det nuvarande arbetet.

Danmark bjuder på gratis hyra i 20 år i kampen om europeiska läkemedelsmyndigheten EMA

Illustration: Från Amsterdams EMA-ansökan.

Amsterdam lovar nytt hus och 170 miljoner i engångsbidrag till hyreskostnaden
Nederländerna lockar med en engångsbetald hyressubvention på motsvarande 170 miljoner kronor (18 miljoner euro) och lovar att satsa ytterligare närmare 100 miljoner kronor (10 miljoner euro) på att öka kapaciteten hos Dutch Medicines Evaluation Board, MEB. EMA:s tänkta nya kontor finns i det 19 våningar höga”The Vivaldi Building” ska byggas anpassat för EMA i Amsterdam Zuidas, sju minuters tågresa från storflygplatsen Schiphol och med flera universitet i närheten och på gångavstånd från konferensanläggningen Amsterdam RAI. Byggnaden hyrs ut av en offentligt ägd organisation. Kontoret är något större än vad EMA kräver och hyreskostnaden beräknas bli motsvarande mellan 90 och närmare 100 miljoner kronor per år inklusive underhållskostnader (mellan 9,6 och 10,2 miljoner euro). Under byggtiden erbjuds en tillfällig byggnad i närheten.

Milano utrymmer Pirelli byggnaden åt EMA och lovar sänkt hyra med 142 miljoner under tre år
Lombardiska Regionrådet är beredda att lämna Pirelli byggnaden i centrala Milano för att ge plats åt EMA. Den 31 våningar höga byggnaden invigdes 1960, renoverades 2011 och ska anpassas till EMA om organisationen flyttar dit. Regionens fastighetsbolag bygger om och hyr ut byggnaden. Under 2019 erbjuder Lombardiet gratis hyra och sedan stegas hyreskostnaden upp varje år för att nå sin fulla nivå på 67 miljoner kronor per år (7 miljoner euro) under 2022. Det innebär en total hyresrabatt på 142 miljoner kronor (15 miljoner euro).


19 städer kämpar om att bli värd för European Medicines Agency, EMA

Den 22 juni i år beslutade EU om en fastställd procedur för beslutet om var den europeiska läkemyndigheten EMA ska få sitt nya kontor när de måste lämna London i samband med Brexit. 19 städer i lika många länder hade lämnat in sin kandidatur när tidsfristen gick ut den 31 juli. Senast den 30 september ska EU-kommissionen offentliggöra en utvärdering av de olika erbjudandena. Under oktober kommer EU-ländernas ledare att ha en politisk diskussion baserad på EU-kommissionens utvärdering och den 20 november kommer EU-ländernas ministrar med ansvar för EU-interna frågor att rösta om den framtida placeringen. Det uppger EU som publicerat ansökningarna från de 19 städerna.
EMA har ansvaret för vetenskaplig utvärdering, tillsyn och säkerhetsövervakning av läkemedel som utvecklats av bolag för för försäljning inom EU. Myndigheten har omkring 900 anställda och tusentals experter knutna till sig.

 • Amsterdam
 • Athen
 • Barcelona
 • Bonn
 • Bratislava
 • Bryssel
 • Bukarest
 • Dublin
 • Helsingfors
 • Köpenhamn
 • Lille
 • Malta
 • Milano
 • Porto
 • Sofia
 • Stockholm
 • Wien
 • Warszawa
 • Zagreb