Danmark avstår nordiskt samarbete för gemensamma byggregler – vill hellre följa EU

Danmarks bostads- och byggminister Ole Birk Olesen (LA) vill hellre följa EU:s standardiseringar. Foto: News Øresund

Förra veckan möttes de nordiska bostadsministrarna – bortsett från den danska bostadsministern – för att skriva under en överenskommelse om att arbeta för gemensamma byggregler. Danmark har dock inte skrivit under överenskommelsen och vill hellre följa en EU-harmonisering, samtidigt som de backar upp samarbetet mellan de övriga nordiska länderna. Det uppger danska byggdepartementet till News Øresund.

Standardmått för bostäder i Sverige överensstämmer inte med motsvarigheten i Danmark. Och det är dyrt för företagen att anpassa sig över gränserna, förklarar organisationen Sveriges Byggindustrier för News Øresund via ett mejl.

De hänvisar till en rapport från Nordisk Innovation från 2012, som visar att enbart svenska företag betalar mellan 40 och 60 miljoner euro extra per år som följd av skillnader i byggregler.

Förra veckan gick därför de nordiska ländernas bygg- och bostadsministrar – bortsett från Danmarks representant – samman för att skapa gemensamma regler. Det har gjorts på bakgrund av en rapport från svenska Boverket där möjligheten för gemensamma byggregler innanför tillgänglighetsområdet undersökts.

Den danske ministern för bostad och byggande Ole Birk Olesen (LA) var dock ”förhindrad att delta i mötet på grund av andra förpliktelser”, upplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet till News Øresund. De tillägger att departementet deltog i mötet för att följa frågan.

Men oavsett om den danska ministern hade kunnat medverka på mötet hade Danmark inte skrivit under överenskommelsen, med anledning av att Danmark ”hellre vill följa ett EU-spår med fokus på harmonisering av standarder”, skriver departementet i ett mejl till News Øresund.
– Men det betyder inte att Danmark inte backar upp det nordiska samarbetet, uppges i mejlet.

Den svenska bostadsministern Peter Eriksson (MP) menar däremot att Danmarks val att inte delta hänger ihop med en rädsla för att handeln med Tyskland och Holland ska minskas. Det uppger den svenska branschtidningen Byggindustrin. Och det är en onödig rädsla, tillför Peter Eriksson.

Den danska företagsorganisationen Dansk Byggeri har tidigare uppgett till News Øresund att de upplever att deras medlemmar är i större behov av mer lättillgänglig information än gemensamma byggregler. (News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen)