Cord Siegel, Fastighetsbolaget Lifra och Projekt BID i Malmö tilldelades Real Estate Øresund Award 2017

Cord Siegel, Fastighetsbolaget Lifra och Projekt BID i Malmö tilldelades Real Estate Øresund Award 2017

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award premierar de bästa prestationerna under året från aktörer som gör skillnad för vår region. Priserna delades ut i samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund idag i Malmö Börshus. 

Bakom Real Estate Øresund Award står Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö Stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.

Juryn består av: Lotta Strömgren Jönsson (ordförande i Centrum för Fastighetsföretagande), Susanne Rikardsson (vd Fastighetsägarna Syd) och Håkan Thulin (exploateringschef Malmö Stad).

|  Real Estate Øresund  |  konferens  |  8 februari 2017  |  Malmö Börshus  |

---

Årets Nytänkare 2017

En aktör som genom sitt nytänkande har bidragit till att förändra fastighetsbranschen och det sätt vi generellt tänker. Det kan vara att använda beprövade metoder men att dessa appliceras på ett nytt sätt. Men det kan lika gärna vara att göra något på ett helt nytt sätt. Att agera gränsöverskridande bidra till att tänka nytt och att hitta nya lösningar på kända problem. Det kan också vara en aktör som tar en ledande roll i samarbete mellan branschen/företagen och högskolorna/forskarna. Med denna utmärkelse vill vi premiera en aktör som har modet att pröva nya vägar!

Vinnare är:

Cord Siegel

Cord Siegel utmanar ständigt vedertagna sanningar och normer och lämnar inte någon oberörd. En person som har modet att trots motstånd ”stå kvar”- och ständigt ladda om. Han har skapat projekt som inte liknar något annat, bostäder anpassade till förändrade behov och i cykelhus med motell/hotell – inget är sig likt.
Core Siegel är en förebild för hållbart samhällsbyggande med ett självklart förhållningssätt till mångfald, jämställdhet, ekologi och miljöhänsyn där ingen detalj är för liten för att tas till vara.

Övriga nominerade var: Martin Karyd och Nina Totté Karyd samt Culture Casbah

---

Årets fastighetsföretagare 2017

Fastighetsföretagande handlar om ett långsiktigt och metodiskt arbete. Den som arbetar med fastigheter och dess förvaltning arbetar tålmodig, i det tysta. Mycket av det långsiktigt värdeskapande arbetet sker med små medel och uthållighet. En fastighetföretagare som arbetar utifrån ett långsiktigt hållbart, ekonomisk, miljömässigt och socialt perspektiv. 
Med denna utmärkelse vill vi premiera en uthållig aktör som maler på mot långsiktig framgång!

Vinnare är:

Lifra

Lifra är en fastighetsägare i Malmö som alltid sätter kunden i centrum och som med tålamod och innovation bygger sitt familjeföretag. Bolaget är engagerat i stadens utveckling och bidrar genom egen aktiv förvaltning, nyproduktion såsom förtätning av innergårdar, parkeringshus mm samt genom ombyggnader såsom Lokstallarna, inredning av vindar osv.
Lifra engagerar sig i projekt som leder framåt, drivna av ett starkt socialt patos och visar att också en mindre fastighetsägare kan göra skillnad.
Mindre snack och mer verkstad.

Övriga nominerade var Landskrona Stadsutveckling och Midroc

---

Årets fastighetsPartner 2017

Att vara en framgångsrik partner består i att på bästa sätt rådge och bistå sin uppdragsgivares i dennes verksamhet. En “partner” är sällan den som skördar resultatet av en framgångsrik strategi eller en lönsam affär, men kan ofta vara den som på olika sätt bidragit med nyckeln till det lyckade resultatet. Att vara partner kräver kunskap och kompetens men också ett mod att vara oberoende och att stå kvar när det blåser. 
Med denna utmärkelser vill vi premiera en fastighetspartner som på ett förtjänstfullt sätt bidrar/bidragit till sin uppdragsgivares framgång och resultat!

 

Vinnare är:

Projektet BID 

BID, eller Business Improvement District, har introducerats som ett koncept för att bryta en negativ utveckling i ett område i Malmö. I Sofielund drivs projektet genom Fastighetsägare Sofielund och med en lokalt anpassad modell där verksamhetsledaren finansieras av staden och fokus ligger på Boende, Integration och Delaktighet.
Den utvärdering som nu sker tillsammans med forskare från Malmö Högskola efter två års arbete, visar på positiva förändringar med minskad otrygghet och ett renare och snyggare område. Projektet nomineras för samverkan och socialt ansvarstagande.

Övriga nominerade var: Fojab Arkitekter och IKEA Group

---

Real Estate Øresund arrangeras av Øresundsinstituttet med stöd av följande partners: