Danmarks nettoexport som andel av BNP är lika hög som i Tyskland

Nettoexporten (export av tjänster och varor minus import av…

Köpenhamn – fortfarande världens bästa stad att bo i

Det brittiska livsstilsmagasinet Monocle har för tredje gången,…

Köpenhamn – världens grönaste stad

Det årligen utgivna Global Green Economy Index har för andra…

Trendbrott – pendlingen över Öresund ökade under 2014

Enligt Øresundsinstituttets beräkningar ökade pendlingen över…