Inte sedan 2000 har så få flyttat från Själland till Skåne – slutliga siffror

TREND:  2015 blev det år då minst personer flyttade från…

Stark sysselsättningsuppgång i Köpenhamn och rekordmånga lediga platser i Skåne

Två av tre nya danska arbetstillfällen som skapas under fjärde…

Furesø, Köpenhamn och Helsingborg växte snabbast under 2015

2015 passerade antalet invånare i dansk-svenska Greater Copenhagen…

Inte sedan 2000 har så få flyttat från Själland till Skåne

2015 blir av allt att döma det år då minst personer flyttat…

Antalet invånare i Greater Copenhagen regionen (Öresundsregionen) har passerat 3,9 miljoner

Under tredje kvartalet i år passerade antalet invånare…

Kortfakta: trafiken över Øresund (2014)

97 800 personer reser över Öresund en genomsnittlig dag varav ……

Fortsatt fall i antal danskar som flyttar till Skåne – minus 8 procent första halvåret 2015

TREND: Den låga räntan gör att danskarna fortfarande har råd…

15 200 pendlar dagligen över Öresund – nytt fall under 2014

TREND: Begynnande ökning i pendlingen kan skönjas 15 200…

Köpenhamns befolkning förväntas växa snabbare än Stockholm under de kommande åren

Med en förväntad årlig genomsnittlig befolkningstillväxt…