Bonnier flyttar redaktion från Malmö till Köpenhamn

Danska flyttfirman Holger Danske hjälper redaktionen för Allt om Historia ABatt flytta från redaktionen högst upp i Skånska Dagbladets hus i Malmö till Bonnier Publications på Strandboulevarden i Köpenhamn. Foto: News Øresund

Idag fredag flyttar förlaget Allt om Historia från Malmö till Köpenhamn. Elva av fjorton anställda har valt att flytta med till Köpenhamn och börja pendla över Öresund. Förlaget köptes sommaren 2016 av Bonnier Publications med huvudkontor i Köpenhamn.

Allt om Historia har haft sin redaktion i takvåningen i samma hus där Skånska Dagbladet finns vid Östergatan i Malmö och mitt emot danskägda Allers svenska redaktion. Nu flyttar Allt om Historia till Strandboulevarden i Köpenhamn och blir en del Bonnier Publications. Bolaget Allt om Historia AB kommer samtidigt att avvecklas meddelar företaget.

Allt om Historia ger ut tidskrifterna Allt om  Historia, Populär Historia, Militär Historia och Släkthistoria. Bonnier Publications ger ut en rad tidskrifter i främst de nordiska länderna, däribland Världens Historia,  Illustrerad Vetenskap och Digital Foto.

Det är i Köpenhamn rötterna till den svenska Bonnierkoncernens historia finns. Förläggaren Gerhard Bonnier startade år 1804 en bokhandel i den danska huvudstaden. Sonen Adolf Bonnier kom sedan till Sverige 1827 och öppnade först en bokhandel i  Göteborg och sedan en i Stockholm. (News Øresund)