Bli medlem i Øresundstituttet

Öka din kunskap och få större nätverk

Få relevant kunskap om din omvärld. Med oberoende analys, fakta och media står Øresundsinstituttet för en bred bevakning av samhällsutvecklingen i regionen. Våra konferenser och medlemsmöten ger viktiga nätverks- och samarbetstillfällen. Medverka till att utveckla såväl den egna organisationen som regionen och bli medlem i Øresundsinstituttet!

  • Håll dig uppdaterad om utvecklingen med hjälp av våra oberoende analyser.
  • Få snabb tillgång till kunskap genom vårt fakta- och statistikbibliotek.
  • Delta på våra konferenser och medlemsmöten och bli en del av ett unikt nätverk.
  • Ta del av de senaste nyheterna via vår oberoende nyhetsbyrå och årliga tidskrift.

Läs om förmåner och pris

Anmäl ditt intresse här

Om Øresundsinstituttet

Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Vi tror att kunskap är en nyckel till ökad integration inom vår transnationella region. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av mer än 100 medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet, högskolor och det privata näringslivet.

För mer information kontakta

Johan Wessman
vd
+46 (0)40 30 56 30
+ 46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org