FAKTA: Öresundsregionen har fler än fyra miljoner invånare

BEFOLKNING. Öresundsregionen växer, efter att ha passerat fyra miljoner invånare under 2017 fortsatte befolkningstillväxten med 0,9 procent under 2018. Greater Copenhagen-samarbetet växer även rent geografiskt och när även Region Halland inkluderas har samarbetsregionerna tillsammans närmare 4,4 miljoner invånare. 

Denna faktaartikel uppdateras årligen och innehåller:

  • Befolkningsutveckling för Öresundsregionen.
  • Befolkningsutveckling för kommunerna i regionen.
  • Prognoser om framtida befolkningsutveckling.
  • Data inhämtas främst från Dansk Statistik (DST), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Region Skåne.

Öresundsregionen har passerat fyra miljoner invånare och fortsätter att växa. Den största befolkningsökningen i regionen sker procentuellt sett i Skåne, som växer med 1,3 procent från den 1: e november 2017 till samma datum 2018. I Skåne är det endast Simrishamns kommun som har en negativ befolkningsutveckling (- 0,2 procent) under det gångna året.

I Östdanmark ökar förvisso Köpenhamn stadigt (1,8 procent) mellan det fjärde kvartalet 2017 och samma tid 2018, men flera andra östdanska kommuner har en mer stillastående befolkningsutveckling. I hela regionen är det Vallensbæk som ökar mest under 2018, med 3,8 procent. Totalt sett kan över trettiotusen nya invånare kalla Öresundsregionen för sitt hem.

De snabbast växande kommunerna i Öresundsregionen:
Vallensbæk 3,8 %
Christiansø 3,3 %
Svedala 2,3 %
Vellinge 2,3 %
Solrød 2,2 %
Burlöv 2,1 %

(SCB, 2017-11-01 – 2018-11-01, DST 2017-10-01 – 2018-10-01)

Befolkningen ökar i Köpenhamn och Malmö

Även om de inte står för de procentuellt sett största befolkningsökningarna är regionens största städer, Köpenhamn och Malmö, de som får flest antal nya invånare. Malmö står för en knapp tredjedel av Skånes totala befolkningsökning, medan den östdanska ökningen till över två tredjedelar sker i Köpenhamn. Även Skånes andra större städer, Helsingborg, Lund och Kristianstad driver ökningen framåt. Förutom Köpenhamn är utvecklingen inte likadan i Östdanmarks större kommuner. Flertalet kommuner står relativt stilla, och i Frederiksberg och Gentofte minskar befolkningen.

Befolkningstillväxt Öresundsregionen
Befolkning 2018 Förändring ett år Förändring procent
Östdanmark  2672231 15194 0,6%
Skåne 1362130 17933 1,3%
Öresundsregionen 4034361 33847 0,9%

Källa: Danmarks Statistik och SCB. För de danska siffrorna anges förändringen från 2017-10-01 till 2018-10-01, för de svenska siffrorna anges förändringen 2017-11-01 till 2018-11-01.

Befolkningstillväxt alla kommuner i Öresundsregionen
Befolkning 2018 Förändring ett år Förändring procent
Östdanmark
København 622698 10876 1,80%
Frederiksberg 104735 -397 -0,40%
Roskilde 87615 435 0,50%
Næstved 83073 186 0,20%
Slagelse 79009 36 0,00%
Gentofte 75265 -613 -0,80%
Holbæk 71185 159 0,20%
Gladsaxe 69624 141 0,20%
Helsingør 62661 -15 0,00%
Guldborgsund 60968 -261 -0,40%
Køge 60707 326 0,50%
Rudersdal 56545 386 0,70%
Lyngby-Taarbæk 55850 93 0,20%
Hvidovre 53498 244 0,50%
Hillerød 50874 523 1,00%
Høje-Taastrup 50718 204 0,40%
Greve 50201 189 0,40%
Kalundborg 48739 -255 -0,50%
Ballerup 48377 144 0,30%
Vordingborg 45930 -137 -0,30%
Frederikssund 45373 211 0,50%
Egedal 43267 261 0,60%
Tårnby 43033 -56 -0,10%
Lolland 41674 -410 -1,00%
Gribskov 41280 11 0,00%
Furesø 40924 126 0,30%
Fredensborg 40764 -14 0,00%
Rødovre 39887 780 2,00%
Bornholm 39575 -52 -0,10%
Faxe 36504 403 1,10%
Brøndby 35555 17 0,00%
Ringsted 34682 279 0,80%
Odsherred 33183 69 0,20%
Halsnæs 31378 63 0,20%
Sorø 29729 94 0,30%
Herlev 28625 79 0,30%
Albertslund 27859 38 0,10%
Lejre 27786 237 0,90%
Allerød 25544 308 1,20%
Hørsholm 25091 -22 -0,10%
Ishøj 22989 95 0,40%
Solrød 22860 486 2,20%
Stevns 22849 118 0,50%
Glostrup 22533 -95 -0,40%
Vallensbæk 16642 611 3,80%
Dragør 14279 10 0,10%
Christiansø 94 3 3,30%
Skåne
Malmö 338582 5727 1,70%
Helsingborg 145231 2142 1,50%
Lund 122949 1785 1,50%
Kristianstad 84818 722 0,90%
Hässleholm 52139 177 0,30%
Landskrona 45671 446 1,00%
Trelleborg 44820 277 0,60%
Ängelholm 42094 312 0,70%
Vellinge 36494 806 2,30%
Eslöv 33503 385 1,20%
Kävlinge 31387 533 1,70%
Ystad 30177 394 1,30%
Höganäs 26473 386 1,50%
Lomma 24653 440 1,80%
Staffanstorp 24633 465 1,90%
Svedala 21525 477 2,30%
Simrishamn 19317 -37 -0,20%
Sjöbo 19167 148 0,80%
Burlöv 18346 378 2,10%
Klippan 17591 188 1,10%
Höör 16580 120 0,70%
Åstorp 15956 199 1,30%
Skurup 15739 152 1,00%
Hörby 15662 124 0,80%
Bjuv 15471 95 0,60%
Östra Göinge 14898 251 1,70%
Båstad 14878 122 0,80%
Svalöv 14128 118 0,80%
Tomelilla 13507 123 0,90%
Osby 13255 93 0,70%
Bromölla 12848 153 1,20%
Örkelljunga 10157 133 1,30%
Perstorp 7463 98 1,30%

Källa: Danmarks Statistik och SCB. För de danska siffrorna anges förändringen från 2017-10-01 till 2018-10-01, för de svenska siffrorna anges förändringen 2017-11-01 till 2018-11-01.

 

Öresundsregionen förväntas växa även i framtiden

Under en lång tid har såväl Region Hovedstaden som Region Skåne vuxit snabbare än respektive riksgenomsnitt, och denna utveckling förväntas fortsätta under de närmaste tio åren. Enligt de befolkningsprognoser Danmarks Statistik och Statistiska Centralbyrån årligen presenterar kommer befolkningstillväxten i regionen att fortsätta i samma takt som visats upp sedan brons öppnande. Under år 2028 förväntas regionen ha över 4,3 miljoner invånare.

I jämförelse med andra större städer i Sverige och Danmark har Köpenhamn och Malmö vuxit väldigt starkt under de senaste tio åren. Befolkningen i de bägge städerna förväntas fortsatt att öka, även om takten enligt de framtagna prognoserna förväntas minska något. Om prognoserna infrias kommer det finnas nästan 700 000 Köpenhamnare 2028, och Malmö närmar sig platsen som Skandinaviens femte största.

Faktisk och förväntad befolkningstillväxt för länder, regioner och storstäder
0 2001 2018 2028 Årlig tillväxt ’01-’18 Årlig tillväxt ’18-’28
Danmark 5349000 5781190 6060444 0,4% 0,4%
Sverige 8882792 10120242 10997082 0,8% 0,8%
Region Huvudstaden 1617581 1822659 1966956 0,7% 0,7%
Region Själland 789778 835024 864833 0,3% 0,3%
Skåne 1129424 1344689 1487561 1,1% 1,0%
Öresundsregionen 3536783 4002372 4319350 0,7% 0,7%
2008 2018 2028 Årlig tillväxt ’08-’18 Årlig tillväxt ’18-’28
Köpenhamn 509861 613288 698677 1,8% 1,3%
Stockholm 795163 949761 1078166 1,8% 1,2%
Göteborg 493502 564039 647486 1,3% 1,3%
Malmö 280801 333633 368061 1,7% 0,9%
Århus 298538 340421 371183 1,3% 0,8%
Odense 186932 202348 213301 0,7% 0,5%

Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från Danmarks Statistik, Region Skåne, SCB, Stockholms stad och Göteborgs stad. Siffran från DK är från 2001-01-01. För SE 2000-12-31. 2018-siffran för SE är 2017-12-31, 2018-01-01 för DK, framskrivning 2028-01-01 för DK, 2027-12-31 för SE

Lund och Helsingborg förväntas växa mest

Den tidigare noterade utvecklingen, att större städer även har den största befolkningsökningen, förväntas att hålla i sig även i framtiden. Lund och Helsingborg väntas bägge ha en mycket stark befolkningstillväxt under de kommande tio åren, där bägge tros öka med över två procent årligen. Även Burlöv och Ystad väntas öka starkt (1,9 procent vardera) under den nästkommande tioårsperioden.

Tio kommuner i regionen förväntas ha en negativ befolkningsutveckling fram till 2028. Rødovre kommune är den enda danska kommunen, medan resten av minskningarna förväntas på den svenska sidan sundet. Det är dock i Danmark vi finner den kommun som vuxit mest under de senaste tio åren. Vallensbæk kommune har vuxit med hela 2,85 procent årligen sedan 2008, en ökning med nästan 4000 invånare.

Befolkningsutveckling i kommunerna i Öresundsregionen
0 Invånare 2018 Årlig tillväxt 2008-2018 Årlig tillväxt 2017-2018 Invånare 2028 Årlig tillväxt 2018-2028
København 613288 1,8% 1,8% 698677 1,3%
Malmö 333633 1,7% 1,6% 368061 0,9%
Helsingborg 143304 1,3% 2,0% 176205 2,1%
Lund 121274 1,4% 2,3% 150509 2,2%
Frederiksberg 104410 1,1% -0,6% 109213 0,4%
Roskilde 87382 0,8% 0,4% 92953 0,6%
Kristianstad 84151 0,8% 1,2% 91519 0,8%
Næstved 82938 0,2% 0,4% 85316 0,3%
Slagelse 78968 0,2% 0,2% 82688 0,4%
Gentofte 75803 0,9% 0,0% 77995 0,3%
Holbæk 70983 0,3% 0,0% 73943 0,4%
Gladsaxe 69484 1,0% 1,0% 75300 0,8%
Helsingør 62686 0,3% 0,4% 64929 0,3%
Guldborgsund 61219 -0,3% -0,1% 61635 0,1%
Køge 60356 0,6% 0,4% 63874 0,5%
Rudersdal 55989 0,4% -0,3% 56991 0,2%
Lyngby-Taarbæk 55472 0,7% 0,4% 57192 0,3%
Hvidovre 53282 0,7% 0,6% 57239 0,7%
Hässleholm 52003 0,4% 0,7% 55674 0,6%
Hillerød 50650 0,8% 1,1% 54011 0,6%
Høje-Taastrup 50596 0,7% 0,7% 54245 0,7%
Greve 49974 0,4% 0,1% 54076 0,7%
Kalundborg 48982 -0,1% 0,5% 49523 0,1%
Ballerup 48295 0,2% 0,1% 48596 0,1%
Vordingborg 46087 -0,1% 0,1% 47165 0,2%
Landskrona 45286 1,1% 1,5% 46539 0,3%
Frederikssund 45189 0,2% 0,3% 46332 0,2%
Trelleborg 44595 0,8% 1,6% 44590 0,0%
Egedal 43000 0,6% -0,2% 43984 0,2%
Tårnby 43063 0,7% 0,1% 45510 0,5%
Lolland 41982 -1,2% -0,7% 42941 0,2%
Ängelholm 41786 0,7% 1,1% 39524 -0,5%
Gribskov 41217 0,2% 0,0% 41446 0,1%
Furesø 40911 0,8% 0,7% 45211 1,0%
Fredensborg 40779 0,4% 0,7% 42962 0,5%
Bornholm 39632 -0,7% -0,2% 43370 0,9%
Rødovre 39343 0,8% 2,2% 38442 -0,2%
Faxe 36139 0,2% 0,6% 37614 0,4%
Vellinge 35790 0,9% 1,5% 40802 1,3%
Brøndby 35538 0,5% -0,2% 38518 0,8%
Ringsted 34473 0,7% 0,6% 36444 0,5%
Eslöv 33236 0,7% 1,1% 35062 0,5%
Odsherred 33083 0,0% 0,2% 33471 0,1%
Halsnæs 31168 0,1% 0,0% 34256 0,9%
Kävlinge 30959 1,1% 1,4% 32524 0,5%
Ystad 29848 0,7% 1,4% 36078 1,9%
Sorø 29669 0,2% 0,3% 30323 0,2%
Herlev 28572 0,7% 0,6% 31078 0,8%
Albertslund 27743 0,0% -0,5% 28131 0,1%
Lejre 27544 0,3% 0,5% 27799 0,1%
Höganäs 26193 0,8% 1,3% 30853 1,6%
Allerød 25235 0,7% 1,2% 26737 0,5%
Hørsholm 25028 0,3% 0,2% 25149 0,0%
Lomma 24264 1,9% 1,6% 27239 1,1%
Staffanstorp 24167 1,3% 2,4% 25992 0,7%
Ishøj 22988 1,0% 1,2% 26179 1,3%
Stevns 22727 0,3% 1,0% 24387 0,7%
Glostrup 22663 0,9% 0,6% 24098 0,6%
Solrød 22518 0,8% 1,7% 24172 0,7%
Svedala 21074 0,9% 1,5% 22910 0,8%
Simrishamn 19376 0,0% -0,6% 18542 -0,4%
Sjöbo 19071 0,5% 1,8% 20103 0,5%
Burlöv 18073 1,2% 2,4% 21849 1,9%
Klippan 17462 0,7% 1,4% 17250 -0,1%
Höör 16478 0,9% 1,8% 18112 0,9%
Vallensbæk 16280 2,8% 3,7% 17082 0,4%
Åstorp 15828 1,0% 1,9% 14530 -0,7%
Skurup 15642 0,5% 1,5% 16402 0,4%
Hörby 15552 0,6% 1,8% 16229 0,4%
Bjuv 15429 0,6% 1,5% 14645 -0,5%
Båstad 14796 0,4% 1,2% 14397 -0,2%
Östra Göinge 14715 0,6% 2,1% 16998 1,4%
Dragør 14272 0,7% -0,1% 14711 0,3%
Svalöv 14025 0,6% 0,8% 12522 -1,0%
Tomelilla 13416 0,5% 0,6% 13247 -0,1%
Osby 13182 0,4% 0,3% 13876 0,5%
Bromölla 12699 0,4% 0,6% 14162 1,0%
Örkelljunga 10047 0,4% 0,9% 10293 0,2%
Perstorp 7335 0,5% 0,0% 6204 -1,4%
Öresundsregionen 4002289 0,8% 1,0% 4319350 0,7%

Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från Danmarks Statistik och Region Skåne

Om statistiken

För de danska kommunerna anges antal personer den 1: e januari och för de svenska den 31 december föregående år, om inget annat anges. År 2018 syftar således till 2018-01-01 för de danska kommunerna, och 2017-12-31 för de svenska.

I Danmark utarbetar Danmarks Statistik en befolkningsprognos för samtliga kommuner i hela landet. I Sverige utarbetar SCB en befolkningsprognos för hela landet. Region Skåne gör sedan en prognos utifrån dessa ramar för utvecklingen i de skånska kommunerna. Prognoserna för Stockholm och Göteborg är hämtade från städernas hemsidor.