FAKTA: Öresundsregionen har fler än fyra miljoner invånare

BEFOLKNING. Öresundsregionen växer, efter att ha passerat fyra miljoner invånare under 2017 fortsatte befolkningstillväxten med 0,8 procent under 2018. Greater Copenhagen-samarbetet växer även rent geografiskt och när även Region Halland inkluderas har samarbetsregionerna tillsammans närmare 4,4 miljoner invånare. 

Denna faktaartikel uppdateras årligen och innehåller:

  • Befolkningsutveckling för Öresundsregionen.
  • Befolkningsutveckling för kommunerna i regionen.
  • Prognoser om framtida befolkningsutveckling.
  • Data inhämtas främst från Dansk Statistik (DST), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Region Skåne.

Öresundsregionen har passerat fyra miljoner invånare och fortsätter att växa. Den största befolkningsökningen i regionen sker procentuellt sett i Skåne, som växer med 1,3 procent från 31 december 2017 till samma datum 2018. I Skåne är det endast Simrishamns kommun som har en negativ befolkningsutveckling (- 0,5 procent) under det gångna året.

I Östdanmark ökar förvisso Köpenhamn stadigt (1,6 procent) under 2018, men flera andra östdanska kommuner har en mer stillastående befolkningsutveckling. I hela regionen är det Christiansø som ökar mest under 2018, med 8,4 procent. Totalt sett kan över trettiotusen nya invånare kalla Öresundsregionen för sitt hem.

De snabbast växande kommunerna i Öresundsregionen:
Christiansø 8,4 %
Svedala 2,4 %
Solrød 2,4 %
Vallensbæk 2,3 %
Staffanstorp 2,3 %
Lomma 2,1 %

(Källa: SCB, Danmarks Statistik)

Befolkningen ökar i Köpenhamn och Malmö

Även om de inte står för de procentuellt sett största befolkningsökningarna är regionens största städer, Köpenhamn och Malmö, de som får flest antal nya invånare. Malmö står för en knapp tredjedel av Skånes totala befolkningsökning, medan den östdanska ökningen till över två tredjedelar sker i Köpenhamn. Även Skånes andra större städer, Helsingborg, Lund och Kristianstad driver ökningen framåt. Förutom Köpenhamn är utvecklingen inte likadan i Östdanmarks större kommuner. Flertalet kommuner står relativt stilla, och i Frederiksberg och Gentofte minskar befolkningen.

Befolkningstillväxt Öresundsregionen
Befolkning 2019 Förändring ett år Förändring procent
Östdanmark  2672300 14617 0,5%
Skåne 1362164 17475 1,3%
Öresundsregionen 4034464 32092 0,8%

Källa: Danmarks Statistik och SCB. För de danska siffrorna anges förändringen från 2018-01-01 till 2019-01-01, för de svenska siffrorna anges förändringen 2017-12-31 till 2018-12-31.

Befolkningstillväxt alla kommuner i Öresundsregionen
Østdanmark Befolkning 2019 Förändring ett år Förändring procent
København 623404 10116 1,6%
Frederiksberg 103960 -450 -0,4%
Roskilde 87577 195 0,2%
Næstved 82991 53 0,1%
Slagelse 79073 105 0,1%
Gentofte 75176 -627 -0,8%
Holbæk 71297 314 0,4%
Gladsaxe 69681 197 0,3%
Helsingør 62567 -119 -0,2%
Guldborgsund 60930 -289 -0,5%
Køge 60675 319 0,5%
Rudersdal 56509 520 0,9%
Lyngby-Taarbæk 55790 318 0,6%
Hvidovre 53416 134 0,3%
Hillerød 50998 348 0,7%
Høje-Taastrup 50686 90 0,2%
Greve 50267 293 0,6%
Kalundborg 48681 -301 -0,6%
Ballerup 48458 163 0,3%
Vordingborg 45816 -271 -0,6%
Frederikssund 45332 143 0,3%
Egedal 43335 335 0,8%
Tårnby 42984 -79 -0,2%
Lolland 41615 -367 -0,9%
Gribskov 41195 -22 -0,1%
Furesø 41069 158 0,4%
Fredensborg 40819 40 0,1%
Rødovre 40052 709 1,8%
Bornholm 39572 -60 -0,2%
Faxe 36513 374 1,0%
Brøndby 35397 -141 -0,4%
Ringsted 34725 252 0,7%
Odsherred 33122 39 0,1%
Halsnæs 31271 103 0,3%
Sorø 29834 165 0,6%
Herlev 28786 214 0,7%
Albertslund 27877 134 0,5%
Lejre 27775 231 0,8%
Allerød 25646 411 1,6%
Hørsholm 25007 -21 -0,1%
Solrød 23065 547 2,4%
Ishøj 22946 -42 -0,2%
Stevns 22782 55 0,2%
Glostrup 22615 -48 -0,2%
Vallensbæk 16654 374 2,3%
Dragør 14270 -2 0,0%
Christiansø 90 7 8,4%
Källa: Danmarks Statistik
Skåne
Malmö 339313 5680 1,7%
Helsingborg 145415 2111 1,5%
Lund 122948 1674 1,4%
Kristianstad 84908 757 0,9%
Hässleholm 52121 118 0,2%
Landskrona 45775 489 1,1%
Trelleborg 44902 307 0,7%
Ängelholm 42131 345 0,8%
Vellinge 36499 709 2,0%
Eslöv 33557 321 1,0%
Kävlinge 31491 532 1,7%
Ystad 30226 378 1,3%
Höganäs 26566 373 1,4%
Lomma 24763 499 2,1%
Staffanstorp 24724 557 2,3%
Svedala 21576 502 2,4%
Simrishamn 19278 -98 -0,5%
Sjöbo 19153 82 0,4%
Burlöv 18360 287 1,6%
Klippan 17600 138 0,8%
Höör 16637 159 1,0%
Åstorp 15987 159 1,0%
Skurup 15759 117 0,7%
Hörby 15635 83 0,5%
Bjuv 15501 72 0,5%
Båstad 14948 152 1,0%
Östra Göinge 14915 200 1,4%
Svalöv 14123 98 0,7%
Tomelilla 13557 141 1,1%
Osby 13267 85 0,6%
Bromölla 12876 177 1,4%
Örkelljunga 10174 127 1,3%
Perstorp 7479 144 2,0%
Källa: SCB

 

Öresundsregionen förväntas växa även i framtiden

Under en lång tid har såväl Region Hovedstaden som Region Skåne vuxit snabbare än respektive riksgenomsnitt, och denna utveckling förväntas fortsätta under de närmaste tio åren. Enligt de befolkningsprognoser Danmarks Statistik och Statistiska Centralbyrån årligen presenterar kommer befolkningstillväxten i regionen att fortsätta i samma takt som visats upp sedan brons öppnande. Under år 2028 förväntas regionen ha över 4,3 miljoner invånare.

I jämförelse med andra större städer i Sverige och Danmark har Köpenhamn och Malmö vuxit väldigt starkt under de senaste tio åren. Befolkningen i de bägge städerna förväntas fortsatt att öka, även om takten enligt de framtagna prognoserna förväntas minska något. Om prognoserna infrias kommer det finnas nästan 700 000 Köpenhamnare 2028, och Malmö närmar sig platsen som Skandinaviens femte största.

Faktisk och förväntad befolkningstillväxt för länder, regioner och storstäder
0 2001 2018 2028 Årlig tillväxt ’01-’18 Årlig tillväxt ’18-’28
Danmark 5349000 5781190 6060444 0,4% 0,4%
Sverige 8882792 10120242 10997082 0,8% 0,8%
Region Huvudstaden 1617581 1822659 1966956 0,7% 0,7%
Region Själland 789778 835024 864833 0,3% 0,3%
Skåne 1129424 1344689 1487561 1,1% 1,0%
Öresundsregionen 3536783 4002372 4319350 0,7% 0,7%
2008 2018 2028 Årlig tillväxt ’08-’18 Årlig tillväxt ’18-’28
Köpenhamn 509861 613288 698677 1,8% 1,3%
Stockholm 795163 949761 1078166 1,8% 1,2%
Göteborg 493502 564039 647486 1,3% 1,3%
Malmö 280801 333633 368061 1,7% 0,9%
Århus 298538 340421 371183 1,3% 0,8%
Odense 186932 202348 213301 0,7% 0,5%

Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från Danmarks Statistik, Region Skåne, SCB, Stockholms stad och Göteborgs stad. Siffran från DK är från 2001-01-01. För SE 2000-12-31. 2018-siffran för SE är 2017-12-31, 2018-01-01 för DK, framskrivning 2028-01-01 för DK, 2027-12-31 för SE

Lund och Helsingborg förväntas växa mest

Den tidigare noterade utvecklingen, att större städer även har den största befolkningsökningen, förväntas att hålla i sig även i framtiden. Lund och Helsingborg väntas bägge ha en mycket stark befolkningstillväxt under de kommande tio åren, där bägge tros öka med över två procent årligen. Även Burlöv och Ystad väntas öka starkt (1,9 procent vardera) under den nästkommande tioårsperioden.

Tio kommuner i regionen förväntas ha en negativ befolkningsutveckling fram till 2028. Rødovre kommune är den enda danska kommunen, medan resten av minskningarna förväntas på den svenska sidan sundet. Det är dock i Danmark vi finner den kommun som vuxit mest under de senaste tio åren. Vallensbæk kommune har vuxit med hela 2,85 procent årligen sedan 2008, en ökning med nästan 4000 invånare.

Befolkningsutveckling i kommunerna i Öresundsregionen
0 Invånare 2018 Årlig tillväxt 2008-2018 Årlig tillväxt 2017-2018 Invånare 2028 Årlig tillväxt 2018-2028
København 613288 1,8% 1,8% 698677 1,3%
Malmö 333633 1,7% 1,6% 368061 0,9%
Helsingborg 143304 1,3% 2,0% 176205 2,1%
Lund 121274 1,4% 2,3% 150509 2,2%
Frederiksberg 104410 1,1% -0,6% 109213 0,4%
Roskilde 87382 0,8% 0,4% 92953 0,6%
Kristianstad 84151 0,8% 1,2% 91519 0,8%
Næstved 82938 0,2% 0,4% 85316 0,3%
Slagelse 78968 0,2% 0,2% 82688 0,4%
Gentofte 75803 0,9% 0,0% 77995 0,3%
Holbæk 70983 0,3% 0,0% 73943 0,4%
Gladsaxe 69484 1,0% 1,0% 75300 0,8%
Helsingør 62686 0,3% 0,4% 64929 0,3%
Guldborgsund 61219 -0,3% -0,1% 61635 0,1%
Køge 60356 0,6% 0,4% 63874 0,5%
Rudersdal 55989 0,4% -0,3% 56991 0,2%
Lyngby-Taarbæk 55472 0,7% 0,4% 57192 0,3%
Hvidovre 53282 0,7% 0,6% 57239 0,7%
Hässleholm 52003 0,4% 0,7% 55674 0,6%
Hillerød 50650 0,8% 1,1% 54011 0,6%
Høje-Taastrup 50596 0,7% 0,7% 54245 0,7%
Greve 49974 0,4% 0,1% 54076 0,7%
Kalundborg 48982 -0,1% 0,5% 49523 0,1%
Ballerup 48295 0,2% 0,1% 48596 0,1%
Vordingborg 46087 -0,1% 0,1% 47165 0,2%
Landskrona 45286 1,1% 1,5% 46539 0,3%
Frederikssund 45189 0,2% 0,3% 46332 0,2%
Trelleborg 44595 0,8% 1,6% 44590 0,0%
Egedal 43000 0,6% -0,2% 43984 0,2%
Tårnby 43063 0,7% 0,1% 45510 0,5%
Lolland 41982 -1,2% -0,7% 42941 0,2%
Ängelholm 41786 0,7% 1,1% 39524 -0,5%
Gribskov 41217 0,2% 0,0% 41446 0,1%
Furesø 40911 0,8% 0,7% 45211 1,0%
Fredensborg 40779 0,4% 0,7% 42962 0,5%
Bornholm 39632 -0,7% -0,2% 43370 0,9%
Rødovre 39343 0,8% 2,2% 38442 -0,2%
Faxe 36139 0,2% 0,6% 37614 0,4%
Vellinge 35790 0,9% 1,5% 40802 1,3%
Brøndby 35538 0,5% -0,2% 38518 0,8%
Ringsted 34473 0,7% 0,6% 36444 0,5%
Eslöv 33236 0,7% 1,1% 35062 0,5%
Odsherred 33083 0,0% 0,2% 33471 0,1%
Halsnæs 31168 0,1% 0,0% 34256 0,9%
Kävlinge 30959 1,1% 1,4% 32524 0,5%
Ystad 29848 0,7% 1,4% 36078 1,9%
Sorø 29669 0,2% 0,3% 30323 0,2%
Herlev 28572 0,7% 0,6% 31078 0,8%
Albertslund 27743 0,0% -0,5% 28131 0,1%
Lejre 27544 0,3% 0,5% 27799 0,1%
Höganäs 26193 0,8% 1,3% 30853 1,6%
Allerød 25235 0,7% 1,2% 26737 0,5%
Hørsholm 25028 0,3% 0,2% 25149 0,0%
Lomma 24264 1,9% 1,6% 27239 1,1%
Staffanstorp 24167 1,3% 2,4% 25992 0,7%
Ishøj 22988 1,0% 1,2% 26179 1,3%
Stevns 22727 0,3% 1,0% 24387 0,7%
Glostrup 22663 0,9% 0,6% 24098 0,6%
Solrød 22518 0,8% 1,7% 24172 0,7%
Svedala 21074 0,9% 1,5% 22910 0,8%
Simrishamn 19376 0,0% -0,6% 18542 -0,4%
Sjöbo 19071 0,5% 1,8% 20103 0,5%
Burlöv 18073 1,2% 2,4% 21849 1,9%
Klippan 17462 0,7% 1,4% 17250 -0,1%
Höör 16478 0,9% 1,8% 18112 0,9%
Vallensbæk 16280 2,8% 3,7% 17082 0,4%
Åstorp 15828 1,0% 1,9% 14530 -0,7%
Skurup 15642 0,5% 1,5% 16402 0,4%
Hörby 15552 0,6% 1,8% 16229 0,4%
Bjuv 15429 0,6% 1,5% 14645 -0,5%
Båstad 14796 0,4% 1,2% 14397 -0,2%
Östra Göinge 14715 0,6% 2,1% 16998 1,4%
Dragør 14272 0,7% -0,1% 14711 0,3%
Svalöv 14025 0,6% 0,8% 12522 -1,0%
Tomelilla 13416 0,5% 0,6% 13247 -0,1%
Osby 13182 0,4% 0,3% 13876 0,5%
Bromölla 12699 0,4% 0,6% 14162 1,0%
Örkelljunga 10047 0,4% 0,9% 10293 0,2%
Perstorp 7335 0,5% 0,0% 6204 -1,4%
Öresundsregionen 4002289 0,8% 1,0% 4319350 0,7%

Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från Danmarks Statistik och Region Skåne

Om statistiken

För de danska kommunerna anges antal personer den 1: e januari och för de svenska den 31 december föregående år, om inget annat anges. År 2019 syftar således till 2019-01-01 för de danska kommunerna, och 2018-12-31 för de svenska.

I Danmark utarbetar Danmarks Statistik en befolkningsprognos för samtliga kommuner i hela landet. I Sverige utarbetar SCB en befolkningsprognos för hela landet. Region Skåne gör sedan en prognos utifrån dessa ramar för utvecklingen i de skånska kommunerna. Prognoserna för Stockholm och Göteborg är hämtade från städernas hemsidor.