Inlägg av Thea Wiborg

Ny analys: Øresundsindex 2022

Coronapandemin har inneburit ett bakslag för aktiviteterna över Öresund. Pendlingen minskade med ensiffriga procenttal, trafiken halverades och gästnätterna minskade ännu mer. Samtidigt ska integrationen över Öresund ses i bredare perspektiv och för de övriga indikatorerna som ingår i Øresundsindex ses mindre förändringar under pandemin och vissa i positiv riktning. Det gör att det samlade indexet hamnar på 85 under 2021 jämfört med 100 under 2015.

Svenska gäster en del av Louisianas DNA

Många svenskar kopplar en tur till Danmark med ett besök på konstmuseet Louisiana. Att ha många svenska gäster har samtidigt blivit en del av Louisianas DNA, menar museets kommunikations- och marknadschef Thomas Bendix. Under coronakrisen har det varit markant färre besökare och nu satsar Louisiana på fler samarbeten och mer marknadsföring i Sverige för att […]

Intervju med Kirse Junge-Stevnsborg – Dansk chef uppskattar den svenska kulturens öppenhet inför att samverka

Två nya utställningar öppnade på Malmö Konstmuseum i juni. Chefen, danska Kirse Junge-Stevnsborg, är mycket nöjd med resultatet. Hon ser bland annat fördelar med det svenska sättet att samverka kring att utveckla utställningar och ett bredare kulturutbud. Och att fokus ligger på att göra konsten tillgänglig för fler. Det är en ljummen junidag. Malmö Konstmuseum […]

Øresundsinstituttets kulturanalys omtalas i danska kulturmagasinet Kulturmonitor

“Der er opstået en form for offermentalitet” Dansk-svensk analyse af kulturstøtte overrasker og kalder til handling. Det danske kulturmedie Kulturmonitor omtaler Øresundsinstituttets kulturanalyse, som blev publiceret i september. “Danske og svenske kulturchefer har en fejlagtig opfattelse af kulturstøtten i henholdsvis Danmark og Sverige. Det viser en analyse af kulturens rammer i de to lande, som […]

Ny analys: State of the Region 2021 – analys av samarbetet över Öresund

2021 är ett kontrastrikt år. Från kris till återstart. Från delvis nedstängning av samhället till arbetskraftsbrist. Från delvis stängda gränser till normalisering av trafiken. Från höjda röster om brist på samarbete till nystart och nya insatser för sammanhang och samarbete över gränserna. Bland annat en dansk-svensk task force for Greater Copenhagen, undersökningar av nordisk krissamarbete, danska pengar till rekrytering av svenska arbetssökande och en dansk fond som uppmanar till projektansökningar om nordisk samhörighet.

Intervju med Lise Bach Hansen: kulturbranschen kan bli en hävstång för det dansk-svenska samarbetet

Det internationella perspektivet är ledstjärnan för Lise Bach Hansen. Det är på så vis hon har kommit in på det nordiska samarbetet. Här ser hon en potential i att den nordiska språkgemenskapen och sammanflätningen av kulturlivet kan komma att fungera som en hävstång för mer samarbete. Med digitaliseringen har möjligheterna för att ta del av […]

Medlemsintervju med Helle Ahlenius Pallesen: ”Att bo och arbeta i två länder har gjort mitt liv mycket rikare”

Medlemsintervju: Helle Ahlenius Pallesen, direktör för föreningen Øresundsadvokater och styrelseledamot i Øresundsinstituttet, Svensk-danska kulturfonden och Danske Torpare.   Øresundsinstituttet har mer än 100 medlemmar från Sverige och Danmark. Medlemmarna ingår i ett unikt nätverk av offentliga och privata aktörer från olika branscher. Drygt två tredjedelar av våra medlemmar är från privata näringslivet och i vår medlemskrets […]

Ny analys: Intervjurapport med tolv perspektiv på kultursektorn i Danmark och Sverige | Starkare nätverk genom jobb på båda sidor sundet

Kulturchefer och andra kulturarbetare som tar jobb på andra sidan Öresund bidrar till ett starkare nätverk över gränsen, visar intervjuer med 12 kulturchefer i en ny analys från dansk-svenska Øresundsinstituttet. Med sig har de nya perspektiv och nätverket i hemlandet kan nyttjas för att skapa mer tvärgående samarbeten. Det finns många exempel på kulturpersoner som jobbar på andra sidan gränsen. Till denna intervjurapport har det gjorts tolv intervjuer med några av de kulturchefer som jobbar på andra sidan Öresund för att samla deras kunskap om och perspektiv på dansk och svensk kultur.