Inlägg av Thea Wiborg

Ny analys: State of the Region 2021 – analys av samarbetet över Öresund

2021 är ett kontrastrikt år. Från kris till återstart. Från delvis nedstängning av samhället till arbetskraftsbrist. Från delvis stängda gränser till normalisering av trafiken. Från höjda röster om brist på samarbete till nystart och nya insatser för sammanhang och samarbete över gränserna. Bland annat en dansk-svensk task force for Greater Copenhagen, undersökningar av nordisk krissamarbete, danska pengar till rekrytering av svenska arbetssökande och en dansk fond som uppmanar till projektansökningar om nordisk samhörighet.

Intervju med Lise Bach Hansen: kulturbranschen kan bli en hävstång för det dansk-svenska samarbetet

Det internationella perspektivet är ledstjärnan för Lise Bach Hansen. Det är på så vis hon har kommit in på det nordiska samarbetet. Här ser hon en potential i att den nordiska språkgemenskapen och sammanflätningen av kulturlivet kan komma att fungera som en hävstång för mer samarbete. Med digitaliseringen har möjligheterna för att ta del av […]

Medlemsintervju med Helle Ahlenius Pallesen: ”Att bo och arbeta i två länder har gjort mitt liv mycket rikare”

Medlemsintervju: Helle Ahlenius Pallesen, direktör för föreningen Øresundsadvokater och styrelseledamot i Øresundsinstituttet, Svensk-danska kulturfonden och Danske Torpare.   Øresundsinstituttet har mer än 100 medlemmar från Sverige och Danmark. Medlemmarna ingår i ett unikt nätverk av offentliga och privata aktörer från olika branscher. Drygt två tredjedelar av våra medlemmar är från privata näringslivet och i vår medlemskrets […]

Ny analys: Intervjurapport med tolv perspektiv på kultursektorn i Danmark och Sverige | Starkare nätverk genom jobb på båda sidor sundet

Kulturchefer och andra kulturarbetare som tar jobb på andra sidan Öresund bidrar till ett starkare nätverk över gränsen, visar intervjuer med 12 kulturchefer i en ny analys från dansk-svenska Øresundsinstituttet. Med sig har de nya perspektiv och nätverket i hemlandet kan nyttjas för att skapa mer tvärgående samarbeten. Det finns många exempel på kulturpersoner som jobbar på andra sidan gränsen. Till denna intervjurapport har det gjorts tolv intervjuer med några av de kulturchefer som jobbar på andra sidan Öresund för att samla deras kunskap om och perspektiv på dansk och svensk kultur.

Medlemsintervju med Linus Eriksson: ”Bygg bort flaskhalsarna kring Öresundsbron, bilda ett task force Öresund och återskapa optimismen”

Øresundsinstituttet har mer än 100 medlemmar från Sverige och Danmark. Medlemmarna ingår i ett unikt nätverk av offentliga och privata aktörer från olika branscher. Drygt två tredjedelar av våra medlemmar är från privata näringslivet och i vår medlemskrets finns även universitet, departement, regioner och kommuner. I varje månadsbrev kommer vi att presentera en medlem i […]

Kulturprojekt kartlägger dansk-svensk kultur och skapar mer samarbete

Kulturen har under senare år varit ett lite bortglömt område för tvärregionalt samarbete i Öresundsregionen. Varken Greater Copenhagen, STRING eller Interreg-programmet ÖKS har det som ett samarbetsområde. Men det finns mycket utbyte och samarbete mellan aktörer i den danska och svenska kulturbranschen. Och det finns en potential för mer. Just nu håller Øresundsinstituttet, med stöd från Svensk-danska kulturfonden och Region Skåne, på att kartlägga kulturinstitutioner och samarbete mellan svenska och danska aktörer.

Intervju med Marie Krüeger: Nödvändigt med beredskap för fler kommande konkurser

Sex av tio småföretag har drabbats negativt av coronapandemin samtidigt som fyra av tio företag uppger att de upptäckt och utvecklat nya affärsmöjligheter under krisen. Det visar en undersökning som Almis forskningsråd gjort bland 1 200 småföretag. Almi Skånes vd Marie Krüeger ser positivt på den innovativa utvecklingen under krisen och är förvånad över att inte […]

Intervju med Camilla Dahlin: Nytänkande och utvecklingsvilja i industriföretagen under krisen

Det har gått bättre än först förväntat för den skånska industrin under coronakrisen. Krisen har även lett till nytänkande. Det menar klusterorganisationen IUC Syds vice vd Camilla Dahlin. Hon framhäver samtidigt att permitteringsstödet har varit nödvändigt för industriföretagens möjligheter att behålla sin personal. 41 procent av industriföretagen, som ingick i en nationell kartläggning gjord av IUC, […]

Intervju med Lennart Hedström: “Det kommer genom livet vid olika tillfällen finnas behov av att omskola sig, bygga på sin kunskap och kompetensutveckla”

Coronakrisen har lett till uppsägningar, men även nya möjligheter. Mer än hälften av de som sökt hjälp hos TRR har gått vidare till nya jobb eller studier. Det uppger organisationen TRR, som hjälper privatanställda tjänstemän som blivit uppsagda. De ser att fler går till nytt jobb, skolar om sig eller startar eget. Det bidrar till […]