Inlägg av Thea Wiborg

Intervju med Niels Abel Bonde: Novo Nordisk i Malmö önskar mer samarbete med den svenska sjukvården och saknar en större bas för rekrytering

Nordens största läkemedelsbolag Novo Nordisk, som har huvudkontor i Bagsværd utanför Köpenhamn, är aktiva i Malmö på flera sätt. Dels har insulinproducenten placerat sitt svenska kontor i staden, och dels har bolaget fått med sig Malmö stad, Malmö universitet och Region Skåne i det globala partnerskapsprogrammet Cities Changing Diabetes. Novo Nordisk vill gärna ingå fler […]

Enkät om gränspendling

Øresundsinstituttet arbetar för närvarande med en studie där vi undersöker hur utrikes födda och barn till utrikes födda som bor i Sverige ser på möjligheterna att få jobb och arbeta i Danmark respektive Sverige, samt om förutsättningarna skiljer sig mellan länderna. Studien görs på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne. Om du passar in på denna beskrivning […]

Medlemsintervju: Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Lund

Øresundsinstituttet har mer än 100 medlemmar från Sverige och Danmark. Medlemmarna ingår i ett unikt nätverk av offentliga och privata aktörer från olika branscher. Drygt två tredjedelar av våra medlemmar är från privata näringslivet och i vår medlemskrets finns även universitet, departement, regioner och kommuner. Varje månad kommer vi att presentera en medlem i en […]

Intervju med Sara Åhlén Björk: Osäkerhet den största utmaningen för skånska företag under coronakrisen

De skånska företagen har övergripande sett klarat sig ganska bra under coronapandemin, men det finns stora skillnader på och inom de olika branscherna. Den största utmaningen har varit osäkerheten. Det anser Sydsvenska Industri-och Handelskammarens chefsekonom Sara Åhlén Björk. När hon summerar pandemiåret framhäver hon att krisen har påverkat utvecklingen mot ett tudelad samhälle, att det […]

Intervju med Gitte Wille: 2020 var ett tufft år för kulturen i Skåne – nya restriktioner ger möjlighet till att delvis öppna upp

Det har kommit nya restriktioner för en del av kulturbranschen i Sverige som nu delvis kan öppna upp. Efter ett år med restriktioner och publiktak har stora delar av kulturbranschen varit helt eller delvist nedstängt. Fler former för digital kultur har blivit tillgängliga, men det ger inga intäkter. Under 2020 upplevde de 92 kulturaktörer som får årligt verksamhetsbidrag från Region Skåne totalt ett beräknat intäktsbortfall på mellan 115-125 miljoner kronor.

Intervju med Kerstin Jakobsson: Nya byggnader på Medicon Village lockar fler företag och kompetenser

Forskningsparken Medicon Village i Lund är en mötesplats. Det menar Kerstin Jakobsson, vd för Medicon Village Innovation AB. Den nya byggnaden The Spark har ökat möjligheterna att mötas i en innovativ life science-miljö, menar hon. På knappt tio år har forskarparken blivit hem för mer än 170 företag och organisationer samt 2 600 anställda inom […]

SmiLe Incubator: Partnerskap mellan stora och små företag över sundet kan boosta life science i Öresundsregionen

Det dansk-svenska samarbetet kan stärkas genom fondmedel, tvärregionala projekt och en ännu större öppenhet från stora life science-företag i Danmark. Det menar Ebba Fåhraeus, som är vd för SmiLe Incubator på Medicon Village i Lund. Det är ingen tillfällighet att dörrarna till korridorens kontor och labb står öppna. – Alla ska känna sig välkomna att […]

Intervju med Joacim Lindoff, vd för Arjo som tilldelades Malmö stads näringslivspris inom life science

För medtech-företaget Arjo AB, som grundades 1957 i Eslöv, är Öresundsregionen attraktiv med både bra kompetensförsörjningsmöjligheter och god infrastruktur. Joacim Lindoff, vd för det nu Malmöbaserade Arjo, ser dock en potential i att ytterligare stärka regionen genom att bygga upp ett än bättre samarbete mellan industri och sjukvårdssektor, samt genom att satsa mer på utbildning […]

Nytt projekt om dansk-svenskt kultursamarbete

Øresundsinstituttet analyserar dansk och svensk kultur med fokus på tvärgående aktiviteter i ett projekt som fått stöd från Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden och Region Skåne. Syftet är att kartlägga samarbete mellan aktörer i den danska och svenska kulturbranschen, även mellan huvudstäderna Köpenhamn och Stockholm, samt se på hur publik och personal rör sig över sundet. Vi vill med kulturprojektet även bidra till samverkan och att skapa ett bredare nätverk mellan kulturbranschen i de båda länderna.

Intervju med Ulf G. Andersson: Medeon möjliggör mer life science-tillväxt med en ny byggnad – men vissa utmaningar bromsar fortsatt start-ups

Medeon Science Park & Incubator strävar efter att vara en knutpunkt för life science. Inte bara i Malmö, utan i hela Öresundsregionen. Det berättar Ulf G. Andersson, vd för Medeon. Han menar att byråkrati och finansiella regler gör det svårt för småföretag i Skåne att rekrytera från Danmark. I gengäld gläder han sig åt att […]