Inlägg av Sofie Paisley

Medicon Valley placerar sig i mitten bland europeiska life science-kluster sett till vetenskapliga artiklar och citeringar

Medicon Valley har haft den största procentuella ökningen av antalet vetenskapliga publiceringar under perioden 2006-2016 jämfört med nio andra, framstående europeiska life science-kluster. Det visar en analys som forskningsinstitutet CWTS gjort på uppdrag av Medicon Valley Alliance. I den övergripande jämförelsen placerar sig den dansk-svenska regionen på sjätte plats, både vad gäller artiklar och citeringar.

New analysis: Medicon Valley fastest growing in scientific publications – new European cluster comparison

A new analysis prepared by Øresundsinstituttet on behalf of Medicon Valley Alliance, MVA, shows that the Danish-Swedish Medicon Valley places seventh among Europe’s ten largest life science clusters when it comes to scientific research publications. Medicon Valley is at the top of the class for the growth in the volume of scientific publications, with a […]