Inlägg av Sofie Paisley

Medicon Valley placerar sig i mitten bland europeiska life science-kluster sett till vetenskapliga artiklar och citeringar

Medicon Valley har haft den största procentuella ökningen av antalet vetenskapliga publiceringar under perioden 2006-2016 jämfört med nio andra, framstående europeiska life science-kluster. Det visar en analys som forskningsinstitutet CWTS gjort på uppdrag av Medicon Valley Alliance. I den övergripande jämförelsen placerar sig den dansk-svenska regionen på sjätte plats, både vad gäller artiklar och citeringar.

New analysis: Medicon Valley fastest growing in scientific publications – new European cluster comparison

A new analysis prepared by Øresundsinstituttet on behalf of Medicon Valley Alliance, MVA, shows that the Danish-Swedish Medicon Valley places seventh among Europe’s ten largest life science clusters when it comes to scientific research publications. Medicon Valley is at the top of the class for the growth in the volume of scientific publications, with a […]

Ny analys: Samarbetet över Öresund 2018 – Svenskt val, ny dansk lag, nya nyckelpersoner och geografisk utvidgning

Det gränsregionala samarbetet över Öresund är i snabb förändring. Under det senaste året har en rad nyckelpersoner tillträtt nya uppdrag i regionen. Det svenska valet i september väntas resultera i nya svenska representanter i de gränsregionala politiska samarbetsorganisationerna. Såväl det tysk-dansk-svensk-norska politiska samarbetet STRING som det dansk-svenska samarbetet The Greater Copenhagen & Skåne Committee har […]

Save the date: Datum för dansk-svenska nätverksmöten

Boka in höstens och vinterns datum för Øresundsinstituttets dansk-svenska nätverksmöten. Vi planerar för fler möten och sänder ut information efterhand som planeringen blir klar. Välkommen!   6 SEPTEMBER – COPENHAGEN AIRPORT Köpenhamns flygplats i Kastrup är navet för dansk-svenska Greater Copenhagen-regionens kommunikationer med omvärlden. Nu investerar Copenhagen Airport 20 miljarder DKK i en utbyggnad som ska […]