Inlägg av Sofi Eriksson

FAKTA: Konjunktur

KONJUNKTUR. De svenska och danska hushållens förväntningar på ekonomin skiljer sig åt i den senaste barometermätningen från april. Medan svenskarnas indikator stiger till följd av att de blir allt mer optimistiska kring sin egen ekonomi sjunker den danska motsvarigheten. Det beror dock inte på att tron på den egna ekonomin är dålig, utan på att […]

Medieomtal av rapporten Skånsk konjunktur

Den 2 maj publicerades rapporten Skånsk konjunktur som tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne med ägarstiftelser. Nedan finns länkar till rapportens omnämnande i media. Sysselsättningen högst i sydöst – Ystads Allehanda Flest nya jobb i småföretagen – Kristianstadsbladet Konjunkturrapport: Arbetslösheten den lägsta sedan 2011 – Kristianstadsbladet  Avmattning i konjunkturen i Skåne: ”Ökningstakten har avtagit” – Lokaltidningen.se […]