Inlägg av Johan Wessman

Läs våra senaste analyser

Øresundsinstituttet arbetar med gränsregional analys såväl av näringslivet i regionen som när det gäller samhällsutvecklingen och det regionala samarbetet. Under 2016 har vi även bidragit med flera uppmärksammade analyser kring effekterna av id- och gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige. Analyser av näringslivet i regionen STATE OF MEDICON VALLEY Danmark har växt om Sverige som läkemedelsnation och […]

Svensk köpare bakom nästan var femte fastighetsaffär i Köpenhamn under 2016

Den svenska köpvågen av fastigheter i Danmark fortsätter. Under 2016 stod de svenska investerarna för 15–20 procent av den rekordhöga transaktionsvolymen i Köpenhamn. Det uppskattar det danska rådgivningsföretaget Sadolin & Albæk. En massiv efterfrågan och ett relativt stort utbud av fastigheter har gjort 2016 till ett rekordår när det gäller transaktionsvolymen i Köpenhamn. Det rör …

State of Medicon Valley 2016 – ny analys från MVA utförd av Øresundsinstituttet

Danmark har växt om Sverige som läkemedelsnation och är nu räknat per capita världens fjärde största exportör av life scienceprodukter. De danska framgångarna gör att Medicon Valley växt fram som den dominerande life scienceregionen i Norden såväl när det gäller antal anställda som när det gäller patentansökningar. Det visar den första utgåvan av analysen “State […]

Danska läkemedel drar ifrån – Dagens Industri

Exporten fördubblad sedan 2008: “Ägandeformen är en framgångsfaktor”. Den amerikanska marknaden lyfter de danska läkemedelsbolagen. De senaste årens exportökning har fått den danska industrin att passera den svenska och läkemedel är på väg att bli en större exportaffär än jordbruksprodukter. Dagens Industri skriver om “State of Medicon Valley 2016”, Medicon Valley Alliance analyse över life […]

Effekter av ID- och gränskontroller i Norden II

En uppföljning av den tidigare rapporten om effekter av ID- och gränskontroller i Norden och som omfattar sommaren och inledningen av hösten 2016. Rapporten visar hur situationen har utvecklats under sommaren och hösten 2016 när det gäller de effekter kontrollerna har på mobiliteten, resenärer och ekonomin i de nordiska gränsregionerna. Rapporten fokuserar särskilt på situationen i […]

Grænsekontrol har sat Region Øresund i bakgear – Berlingske

Berlingske toppar lördagstidningen med sin nyhet “Grænsekontrol har sat Region Øresund i bakgear” och som bygger på Länsstyrelsen i Skånes rapport till den svenska regeringen om effekterna av ID- och gränskontrollerna som lämnades in den 23 september. Rapporten är gjord på uppdrag från regeringen och Øresundsinstituttet svarade för det faktamässiga analysarbetet. Klicka här för att […]

Höga kostnader för ID-kontroller – SVT Skåne

SVT: ID-kontrollerna har stora återverkningar på arbetsmarknaden i Öresundsregionen. 4 av 8 stora danska företag säger att det blivit svårare att rekrytera svensk personal. Det visar en ny rapport från Länsstyrelsen. Øresundsinsttituttets kommentar: Rapporten är ett regeringsuppdrag där Länsstyrelsen i Skåne tagit hjälp av det oberoende dansk-svenska kunskapsinstitutet Øresundsinstituttet för det grundläggande faktabaserade analysarbetet medan […]

Tio sätt som gränskontrollerna sabbar tillvaron för skåningarna – Sydsvenskan

Ur Sydsvenskan: Idag överlämnar länsstyrelsen en rapport som sammanfattar gränskontrollerans konsekvenser för Skåne. De drabbar pendlare, näringsliv, arbetsmarknad och ger ökad miljöpåverkan, menar länsstyrelsen. Øresundsinsttituttets kommentar: Rapporten är ett regeringsuppdrag där Länsstyrelsen i Skåne tagit hjälp av det oberoende dansk-svenska kunskapsinstitutet Øresundsinstituttet för det grundläggande faktabaserade analysarbetet medan Länsstyrelsen står för textens slutgiltiga utformning och […]

Utvärdering av effekter av tillämpningen av förordning om vissa identitetskontroller

Øresundsinstituttet har gjort det faktamässiga analysarbetet som ligger till underlag för Länsstyrelsen i Skånes svar på ett svenskt regeringsuppdrag om att utvärdera hur de införda id-kontrollerna har påverkat arbetstillfällen, handel och turism i länet samt restider i Öresundsregionen. Länsstyrelsens svar lämnades till regeringen den 23 september 2016. Länsstyrelsen svarade för den slutliga utformningen av texten samt de […]