Inlägg av Johan Wessman

Produktivitetskommission ska lyfta Skånes tillväxt

En skånsk produktivitetskommission har bildats med uppdrag att analysera och komma med konkreta förslag till hur produktiviteten i regionen kan stärkas och skapa bättre kontaktnät såväl regionalt som nationellt. Fredagen den 13 november samlades Produktivitetskommissionen i Skåne till sitt första möte. Kommissionen består av åtta experter. Ordförande är professor Johan Eklund som är vd för Entreprenörskapsforum som ska fungera […]

Real Estate Øresund 3 februari: Möt Niels Lynggård Hansen från Danmarks Nationalbank och Olof Manner från Swedbank

  Flyktingkris och konjunkturuppgång – läget för Danmarks och Sveriges ekonomi Är dansk ekonomi på väg mot en ny överhettning och en ny bostadsbubbla? Vad händer med ränteutvecklingen? Hur påverkar den nya regeringens åtstramningsprogram och de stora infrastrukturprojekten den danska konjunkturen? Niels Lynggård Hansen är chef för Økonomisk Afdeling vid Danmarks Nationalbank och berättar om utsikterna för […]

Antalet invånare i Greater Copenhagen regionen (Öresundsregionen) har passerat 3,9 miljoner

Under tredje kvartalet i år passerade antalet invånare i dansk-svenska Greater Copenhagen regionen 3,9 miljoner. Håller den snabba befolkningsökningen i sig kommer regionen nå 4,0 miljoner invånare redan i slutet av 2017. Snabbaste tillväxten har Furesø, Köpenhamn och Helsingborg. Under tredje kvartalet 2015 nådde Skånes befolkning 1,3 miljoner medan Östdanmarks befolkning passerat 2,6 miljoner tidigare i […]

Folketinget förbereder beslut om Fehmarn bält-tunneln i december

Billigare anbud och försenad miljöprövning i Tyskland. Framgångar och motgångar diskuterades i veckan av de danska transportpolitiker som tidigare enats om att bygga Fehmarn bält-tunneln. Nu har de beställt en extern kvalitetssäkring inför det avgörande beslut som Folketinget väntas fatta i december. Det uppger Transport- og Bygningsministeriet. De danska transportpolitikerna har nu gett det statliga […]

Fordonstrafiken över Öresundsbron ökade 3,8 procent under januari-september 2015 justerat för effekten från förra årets tågstrejk

TREND: Trafiken på Öresundsbron har ökat 16 månader i rad, och trafiken på färjorna mellan Helsingör-Helsingborg börjar växa igen. Under årets första nio månader ökade fordonstrafiken över Öresundsbron med 1,8 procent jämfört med samma period förra året. Justerat för den effekt som förra årets tågstrejk hade på biltrafiken har fordonstrafiken över bron ökat med 3,8 […]

Kortfakta: trafiken över Øresund (2014)

97 800 personer reser över Öresund en genomsnittlig dag varav … 
74 800 över Öresundsbron … 23 000 med färja Helsingborg-Helsingør 18 955 fordon åker över Øresundsbron en genomsnittlig dag varav …
 17 132 personbilar … 1 155 lastbilar … 138 bussar 33 procent av personbilarna är bilpendlare Av resenärerna som dagligen åker över Øresundsbron […]

Fortsatt fall i antal danskar som flyttar till Skåne – minus 8 procent första halvåret 2015

TREND: Den låga räntan gör att danskarna fortfarande har råd med danska bostäder Antalet personer som flyttar från Själland till Skåne fortsätter att minska och nådde en ny bottennivå under första halvåret 2015. Sammanlagt flyttade då 548 personer från Själland till Skåne. Det är en minskning med 8 procent i förhållande till första halvåret 2014 och […]

15 200 pendlar dagligen över Öresund – nytt fall under 2014

TREND: Begynnande ökning i pendlingen kan skönjas 15 200 personer pendlade till ett arbete på andra sidan Öresund under 2014 enligt Øresundsinstituttets beräkningar som baseras på statistik från Örestat. Huvuddelen (93%) pendlar från Skåne till Själland. Även om pendlingen fortsatt falla kan det spåras en vändning i de senaste siffrorna. Den kvartalsvisa pendlingsstatistiken från Örestat, som […]

Tempo Øresund 17 november: möt Novo Nordisk Fondens direktör Birgitte Nauntofte som talar om mångårig forskning och långsiktigt ägande

Är snabbt lika med framgångsrikt? Är långsamt lika med långsiktigt? I en tid när företag behöver öka produktiviteten för att överleva, politiker planerar för höghastighetståg och media fokuserar på snabba nyheter finns det samtidigt ett intresse för långsamhet med slow cities och slow food. Centrum för Öresundsstudier och Øresundsinstituttet bjuder gemensamt in till en konferens om tempot i vår tid […]