Inlägg av Johan Wessman

Inbjudan till gratis informationsmöten: GÖRA AFFÄRER OCH ETABLERA FÖRETAG I DANMARK den 9 november i Malmö och 18 november i Helsingborg

Anmäl dig till Øresundsinstituttets informationssmöten i Malmö och Helsingborg och få gratis rådgivning inför affärer och företagsetableringar i Danmark.
Danmark är Skånes närmaste exportmarknad – nästan på hemmaplan, endast en broresa eller färjeresa bort. Möjligheterna är stora men samtidigt är lagar och affärskultur annorlund.
Øresundsinstituttet arrangerar därför två gratis informations- och rådgivningsmöten i samarbete med KPMG:s Öresundsgrup, Øresunddirekt, Øresundsadvokater, Malmö stad och Helsingborgs stad.

Se LIVE-sändningen från tisdag 12 oktober av analysen: “Samarbetet över Öresund – state of the region”

Anmäl dig till tisdagens LIVE-sändning och lyssna på Øresundsinstituttet presentation av årets utgåva av ”State of the region – analys av samarbetet över Öresund”.

Efter en tuff period  under cornapandemin med delvis stängda gränser och delvis nedstängda samhällen har Danmark och Sverige öppnat upp igen och det börjar synas en ny energi i samarbetet över Öresund med Köpenhamns och Malmös satsning på gemensam jobbmässan, en satsning på rekrytering av arbetslösa skåningar till danska företag inskrivet i den danska arbetsmarknadens nya trepartsavtal, danska och svenska nordenministrar som är överens om att starta en gemensam task force för Öresundsregionen och flera nya nordiska satsningar, däribland av danska fonder.

Se LIVE-sändningen från 11 oktober av analysen “Möjligheter vid gränspendling – erfarenheter av arbete över Öresund bland personer med utrikes bakgrund”

Anmäl dig till LIVE-sändning med presentation av Øresundsinstituttets nya analys “Möjligheter vid gränspendling – erfarenheter av arbete över Öresund bland personer med utrikes bakgrund”. Analysen presenteras av Øresundsinstituttets analytiker Anna Palmehag och Erik Ottosson. Efter presentationen leder Øresundsinstituttets vd Johan Wessman ett samtal om analysen och läget på arbetsmarknaden med Skånes landshövding Anneli Hulthén och Sedat Arif, Malmö stads kommunalråd ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst.

Ny analys av Medicon Valley: Life Science across the Øresund

Det dansk-svenska life science-klustret över Öresund, Medicon Valley, fortsätter att utvecklas. Kontakterna över Öresund är omfattande med arbetspendlare, forskning, företagsetableringar och investeringar. Men 21 år efter invigningen av Öresundsbron bygger stora delar av samarbetet fortfarande på personliga kontakter och EU-projekt medan de nationella strukturerna till exempel försvårar samarbeten mellan universiteten i Danmark och Sverige. Det framgår av de 53 intervjuer som genomförts i den största studien som någonsin gjorts av det gränsregionala samarbetet inom Medicon Valley – den engelskspråkiga rapporten ”Life Science Across the Øresund” som har tagits fram av Øresundsinstituttet inom Interregprojektet ”Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative”.

Tre nya ledamöter i Øresundsinstituttets styrelse

Vid Øresundsinstituttets årsmöte den 27 maj valdes tre nya ledamöter in i Øresundsinstituttets styrelse: Linus Eriksson, vd Øresundsbro Konsortiet Jeppe Grønholt-Pedersen, kontorchef Københavns Kommune Karin Langendorf, chefkonsulent, Region Hovedstaden Övriga styrelsen: Ordförande: Søren Risager Hansen (vd KLP Ejendomme) Vice ordförande: Pia Kinhult (head of host states relations, European Spallation Source). Styrelseledamöter: Anders Jarl (styrelseordförande Wihlborgs […]

Ny analys: Lunds näringsliv

Arbetslösheten i Lund är lägre än genomsnittet i Skåne och utbildnings­nivån är högre. Samtidigt har tillväxten av nya jobb avtagit under de senaste tio åren. Flera storbolag har lämnat eller minskat sin verksamhet, men Lund har också ett varierat näringsliv och en stor innovationsarena att luta sig mot. Utvecklingen ser ut att ha vänt och med en stark innovationsprofil finns tecken på att näringslivet i den skånska lärdomsstaden åter är på väg mot en expansionsperiod bland annat tack vare tillgången på kompetent arbetskraft.

Läs News Øresunds veckobrev 50

Restauranger, gym och kulturinstitutioner stängs över jul och nyår i 69 danska kommuner – alla skolklasser från årskurs 5 får distansundervisning – Microsoft miljardinvesterar i tre nya datacenter på Själland – ett fjärde byggs i skånska Staffanstorp – Tio prioriterade infrastrukturprojekt lyfts fram av kommuner och regioner i Köpenhamns huvudstadsområde.

Läs News Øresunds veckobrev 48

Gränspendlare med jobb i Sverige riskerar tiotusentals kronor i extra skatt – Öresundspendlare: ”Jag har lärt mig att man kan komma i kläm och att ingen bryr sig” – Danmark har infört digitalt körkort – kan användas som legitimation i de svenska gränskontrollerna.