Inlägg av Johan Wessman

Största reallöneökningen i Danmark på fem år

Måttliga löneökningar och rekordlåg inflation gör att reallönerna för de privatanställda i Danmark har den bästa utvecklingen sedan 2009. Det visar ny statistik från Dansk Arbejdsgiverforening. De danska lönerna för privatanställda arbetare och tjänstemän steg med i genomsnitt 1,7 mellan fjärde kvartalet 2013 och fjärde kvartalet 2014 uppger Dansk Arbejdsgiverforening. Eftersom inflationen under samma tid endast uppgick [&hellip

Danska kronan har blivit tio procent dyrare på ett år

Det har blivit billigare för danskar att handla i Skåne, lönen har ökat i värde för svenska Öresundspendlare och det har blivit dyrare för svenskar att turista i Köpenhamn. Det är några effekter av att den danska kronan under det senaste året ökat tio procent i värde i förhållande till den svenska kronan. I slutet [&hellip

Kraftigt ökad medellivslängd i Danmark

Danskarna blir allt äldre. På endast ett år har medellivslängden stigit med 0,5 år för män och 0,8 år för kvinnor. Även i Sverige ökar livslängden. Danmarks statistik förklarar den kraftiga ökningen med ovanligt milda influensaepidemier. – På kort sikt kan influensaepidemier påverka medellivslängden eftersom svaga äldres dödlighet stiger när epidemierna slår till. Den stora [&hellip

Priset fortsätter stiga på svensk åkermark

Trots en vikande lönsamhet för det svenska lantbruket steg priset på åkermark i Sverige med fyra procent under 2014. Dyrast är de bördigaste åkrarna i Skåne och Östergötland där priset ökade med en procent förra året till i genomsnitt 298 000 kronor per hektar.   På fem år har markpriset för de bördigaste åkrarna i [&hellip

Danska företag sparar miljarder på minusräntan

Den danska Nationalbankens upprepade räntesänkningar för att rädda kronans koppling till euron gynnar danskt näringsliv. Företagen sparar 5-10 miljarder danska kronor per år på det låga ränteläget. Det uppger Danske Bank till Børsen. – En samlad besparing på 5-10 miljarder är inte uteslutet, säger Danska Banks chefekonom Steen Boccian till Børsen. Det extremt låga ränteläget [&hellip

Arbetslösheten minskar i Skåne

En långsam men stabil förbättring. Så beskriver Arbetsförmedlingen utvecklingen på Skånes arbetsmarknad. På ett år har antalet arbetslösa minskat 700 personer till 63 100 i januari. Det motsvarar 10,4 procent av arbetskraften. Nästan var femte skånsk ungdom i åldern 18 till 24 år är arbetslös. Ungdomsarbetslösheten minskade i januari med 1 500 personer men är [&hellip

Fort utanför Köpenhamn blir ungdomsö

Middelgrundsfortet utanför Köpehamn blir en scoutö sedan A. P. Møllerfonden och Nordea-fonden donerat 20 miljoner danska kronor till köpet av ön. Donationen gör ön i hamninloppet till Köpenhamn till en unik ungdomsö. Här kan scouter samlas och få en unik lekplats på det gamla sjöfortet. Ungdomsön kommer att drivas av en självständig fond kopplad till Danmarks [&hellip

3,9 miljoner Öresundsbor

Under 2015 kommer antalet invånare i Öresundsregionen passera 3,9 miljoner om nuvarande ökningstakt håller i sig. Den som avrundar till en decimal ska redan skriva 3,9 miljoner. Det visar News Øresunds sammanställning dansk och svensk statistik. Befolkningen i Öresundsregionen närmar sig fyra miljoner, varav en tredjedel bor på den svenska sidan sundet och två tredjedelar [&hellip

Nätverk vill jobba för nordisk federalstat

Nätverket ”Nordiska federalister” samlar sedan i mitten av januari människor som vill att Norden går samman i en federalstat. Initiativtagaren Johan Lindblad vill normalisera frågan så att den ses som en verklig möjlighet. 2009 skrev samhällsdebattören Gunnar Wetterberg en omtalad bok, där han förordade att de nordiska länderna borde gå samman i en gemensam stat. [&hellip

Utdelning till Vestas ägare för första gången sedan 2002

Efter tre tunga förlustår vände danska vindkraftjätten Vestas åter till vinst under 2014. För första gången sedan 2002 får bolagets ägare en aktieutdelning. Antalet anställda ökade med drygt 11 personer per dag förra året – eller med totalt 4 172 personer. Sverige har blivit företagets fjärde största marknad. Med svensk styrelseordförande, vd och finansdirektör har Vestas [&hellip