Inlägg av Johan Wessman

31-åring blir ny borgmästare i Frederiksbergs kommun

Frederiksbergs kommun som ligger mitt inne i Köpenhamn får en ny borgmästare på måndag. Då ska kommunstyrelsen välja 31-årige konservativa politikern Simon Aggesen till ny borgmästare efter Jørgen Glenthøj som oväntat slutar efter tio år på posten. Det uppger flera danska medier. Simon Aggesen har varit medlem i kommunstyrelsen i Frederiksberg sedan 2009 och vid …

Danska regionpolitiker får inte längre vara ordförande i Greater Copenhagen Committee

I januari publicerade Danmarks näringslivsminister Rasmus Jarlov en kungörelse om hur den nya danska erhvervsfremmeloven ska tillämpas när det gäller gränsregionalt och internationellt samarbete. Den anger bland annat att danska regionrådsmedlemmar, politiker, inte får inneha ordförandeskapet i gränsöverskridande partnerskap som Greater Copenhagen Committee. Kungörelsen säger att de danska regionerna även i fortsättningen i partnerskap får …

Greater Copenhagen Committee anpassar stadgarna till ny dansk lag

Vid måndagens möte i det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen Committee ändrades stadgarna så att de danska regionerna inte längre kan medfinansiera eller ha rösträtt när det gäller frågor som rör gränsregionalt arbete med fokus mot näringslivsfrämjande arbete och turism. För första gången var Region Halland med sex kommuner representerade när Greater Copenhagen Committee hade …

Två nya vindkraftparker planeras i Öresund – ska göra Köpenhamn CO2-neutralt 2025

Två nya vindkraftparker planeras i Öresund som ett led i att uppfylla målet om att Köpenhamn år 2025 ska vara världens första CO2-neutrala stad. Kommunägda Hovedstadens Forsyningsselskab,  HOFOR, har fått tillstånd av Energistyrelsen att undersöka om det kan skapas två stora havsbaserade vindkraftsparker i Öresund. Målet är att vindkraftverken ska stå klara till 2024. Det …

Efter ett års försening är nästa bro snart på plats i Köpenhamn

Inom några få månader väntas de fyra broelementen till Linge Langebro i Köpenhamn bli monterade. Det uppger Tv2Lorry. Den nya cykel- och gångbron mellan Christians Brygge och Langebrogade finansieras av den filantropiska verksamheten Realdania och beräknas få mellan 6 000 och 10 500 dagliga användare när öppnat till hösten. Vid Christians Brygge knyter den nya …

Stena Line flyttar Grenåfärjan från Varberg till Halmstad

I början av 2020 får Halmstad en ny färjelinje till danska Grenå på Jylland. Anledningen är att rederiet Stena Line tvingas lämna hamnen i Varberg som ska bygga en ny stadsdel i hamnområdet. Istället öppnas en ny färjeterminal i Halmstad. Rederiet hoppas att närheten från Småland till Halmstad ger en ökad fraktvolym så att färjelinjen …

Växande bostadsbrist i Köpenhamn har drivit upp bostadspriserna

Sedan 1990 har antalet invånare i Köpenhamns kommun ökat med 147 000 medan antalet bebodda bostäder endast ökat med 30 000.  Prisstigningarna på Köpenhamns bostadsmarknad beror snarare på förhållandet mellan utbud och efterfrågan än på oansvariga banker som lånar ut för mycket. Det skriver Curt Liliegreen, direktör vid Boligøkonomisk Videncenter i Köpenhamn i ett inlägg …

Ikea Foundation donerar 350 miljoner till designstiftelse vid Lunds universitet

Genom en donation på motsvarande 350 miljoner kronor ska utbildningen vid Ingvar Kamprad Designcentrum vid Lunds universitet garanteras för all framtid. Pengarna kommer från Ikea Foundation med målet att göra designutbildningen världsledande. Det rapporterar Sydsvenskan. För drygt 20 år sedan gjorde Ikea Foundation en första donation på motsvarande cirka 300 miljoner kronor till medfinansiering av …