Inlägg av Jenny Andersson

Interregprojekt

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative Greater Copenhagen Life Science analysis initiative är ett EU-projekt med syfte att öka kunskapen om regionens life science-kluster. Bland annat är efterfrågan på arbetskraft och framtida kompetensbehov inom branschen i fokus. Inom ramen för projektet kommer Øresundsinstituttet bland annat att genomföra ett större researcharbete med fokus på att kartlägga […]

Den nya tågstationen i Rosengård är en viktig del i stadsutvecklings­projektet Culture Casbah

I helgen börjar persontrafiken rulla på Kontinentalbanan i Malmö vilket innebär att det för första gången är möjligt att åka tåg till och från Rosengård. Stationen är en viktig del i det stråk som Rosengård fastigheter vill utveckla när de satsar på stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah. Det menar vd Petra Sörling som tror på att bygga …

P4 Värmland: Gränsarbetare missnöjda med skatteavtal

Øresundsinstituttets analytiker Anna Palmehag intervjuas av P4 Värmland när rapporten ”Upplevda konsekvenser av det nordiska skatteavtalet” presenterades i december. Rapporten utfördes på uppdrag av de nordiska gränstjänsterna Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränstjänst och Øresunddirekt. | Klicka här för att lyssna på inslaget |

Ny analys: Nordiska skatteregler lägger stort ansvar på enskilda gränspendlare och riskerar att begränsa den nordiska arbetsmarknaden

I arbetet med analysen “Upplevda konsekvenser av det nordiska skatteavtalet”, som utförts på uppdrag av de nordiska gränstjänsterna Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränstjänst och Øresunddirekt, har Øresundsinstituttet intervjuat 35 gränspendlare, arbetsgivare, kommunföreträdare och representanter för gränstjänsterna i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Anne Skovbro: ”By & Havn ska bli mer synligt och bättre på att berätta vad vi gör”

I slutet av augusti tillträdde Anne Skovbro som vd för By & Havn, bolaget som utvecklar marken i de nya stadsdelarna Ørestad och Nordhavn i Köpenhamn och är hälftenägare i dansk-svenska hamnbolaget Copenhagen Malmö Port. Hon gillar inte begreppet ikonbygge utan pratar hellre om kännetecken och stadsbyggnad som gemenskap. Vad som är mest centralt i …

Ny analys: Medicon Valley växer snabbast när det gäller publicering av vetenskapliga artiklar – ny europeisk klusterjämförelse

En ny analys som tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Medicon Valley Alliance, MVA, visar att dansk-svenska Medicon Valley placerar sig på en sjätteplats av Europas tio största life science-kluster när det gäller publiceringar av vetenskapliga forskningsartiklar. Medicon Valley är bäst i klassen när det gäller tillväxten av publicerade artiklar med en ökning på […]

Ny analys: Business Region Skåne 10 år (2008-2018)

Øresundsinstituttet har på uppdrag av Business Region Skåne, BRS, gjort en historisk översikt och strukturrapport för verksamhetens första tio år samt de framtida förutsättningarna för verksamheten. Den här rapporten bygger på 16 intervjuer med nyckelpersoner i och omkring Business Region Skåne samt genomgång av årsredovisningar, tidningsartiklar, rapporter och annan skriftlig dokumentation som ställts till förfogande. […]

Sveriges Radio: Valfeber i Danmark

Øresundsinstituttets senioranalytiker Thea Wiborg medverkade i september i Sveriges Radios program Radiokorrespondenterna där David Rasmusson intervjuar henne om begreppen i dansk politik. | Lyssna på programmet i Sveriges Radio här |

Ny analys: Medicon Valleys forskarparker expanderar och omstrukturerar

En ny analys från Medicon Valley Alliance, MVA, visar att Medicon Valleys science parks växer och görs om. Flera av forskarparkerna som skildras i denna rapport har planer på att expandera och genomför förändringar i den interna strukturen.  Bland annat har DTU Science Park bytt namn från tidigare Scion DTU och utökar med en ny inkubator, […]