Inlägg av Jenny Andersson

Gate 21:s nya direktör vill få upp fler svenskars ögon för regionens hållbarhetsnätverk

Hållbarhetsorganisationen Gate 21 har nyligen ansökt om Interregmedel för att starta upp ett stort projekt kring hållbart byggande, med över 30 danska och svenska partners. Det är ett av flera större projekt som den danska organisationen driver för närvarande. Framöver är ett av målen för den nytillträdda direktören Sofus Rex att svenska politiker ska bli mer varse vilken nytta de kan ha av samarbete enligt Gate 21:s modell.

Rapporten “Skånsk konjunktur hösten 2022” i media

Sydsvenskan: Ljusning i sikte för skånsk ekonomi – men det blir sämre innan det blir bättre Trelleborgs Allehanda: Krisen slår till nästa år – jobb i Malmö kan rädda Trelleborg Ystads Allehanda: Näringslivet i sydöst står väl rustat inför lågkonjunkturen Skånska Dagbladet: Kraftig kostnadsökning för skånska hushåll – tvåbarnsfamiljen tvingas betala över 8 000 mer […]

Ny analys: Skåne rustat för lågkonjunktur – men oro för elpriser, industrin och bostadsbyggandet

Konjunkturläget i Sverige och i Skåne är splittrat med hög inflation och fallande reallöner, men en fortsatt stark arbetsmarknad. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne. Bostadspriserna i Skåne har börjat falla, men är fortsatt på en högre nivå än innan pandemin och bostadsbyggandet fortsätter att minska under 2023. Det råder dock en enighet om riktningen för konjunkturen – nedåt. Prognosinstitutens bedömningar av den ekonomiska utvecklingen har blivit allt dystrare under sensommaren och hösten. Den gemensamma bilden hos bedömarna är att svensk ekonomi lämnar ett förhållandevis starkt 2022 och går mot ett tufft 2023 med minskad BNP följt av lägre inflation och en återhämtning under 2024. 

Save the date: 9 februari 2023 Real Estate Øresund

Øresundsinstituttets årliga mötesplats för fastighetsföretagande och samhällsbyggande i Danmark och Sverige arrangeras nästa gång den 9 februari 2023 på Quality Hotel View i Hyllie, Malmö. Det är en heldagskonferens med fokus på samhällsbyggnad, fastighetsbransch och konjunktur. Programmet håller på att utvecklas och talare kommer successivt att presenteras.

Ny analys: Öresundspendling – olika branschers betydelse och behov av framtida tillgänglighet

Två tredjedelar av gränspendlarna från Sverige till Östdanmark idag arbetar inom yrken som främst kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen. Det gör kommunikationer och infrastruktur till en viktig fråga. Fem branscher utmärker sig när det gäller pendlingspotential framöver: transport, handel, vård och omsorg, ICT och life science. Det visar en ny rapport om Öresundspendling från oberoende Øresundsinstituttet som tagits fram på uppdrag av Malmö stad.

Gränshindermöte: företag pekar på problem med osäkerhet och svårighet med e-legitimation mellan Danmark och Sverige

Administrativa problem som uppstår eftersom e-legitimationerna inte fungerar över Öresund, ett komplext regelverk, många osäkerhetsmoment under rekryteringsprocessen men också stor utvecklingspotential för regionens arbetsmarknad. Det var några av reflektionerna som lyftes från företag verksamma i Öresundsregionen vid onsdagens gränshindermöte som arrangerades av Øresunddirekt och Øresundsinstituttet på Residenset i Malmö.

Sveriges nya regering vill stärka gränskontrollerna och underlätta för att kunna återinföra id-kontroller

Stärkta gränskontroller för att förhindra ”irreguljär” migration och gränsöverskridande brottslighet är en av punkterna i de tre regeringspartiernas och Sverigedemokraternas överenskommelse Tidöavtalet. Dessutom har partierna enats om att ta fram ett förslag på lagändringar som ger regeringen möjlighet att komplettera gränskontrollerna på svensk sida med att införa krav på id-kontroller på dansk sida av resande med färjor, tåg och bussar till Sverige, som under flyktingkrisen 2016-2017.

Omorganisation pausar gemensamt dansk-svenskt poliskontor i Kastrup

I april 2020 etablerades det dansk-svenska polissamarbetet Gränscenter Öresund som innebär att dansk och svensk polis arbetar tillsammans för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och även sitter tillsammans på ett kontor i Kastrup utanför Köpenhamh. Samarbetet har senare även inkluderat tull och kustbevakning. Men på grund av en omorganisation inom den danska polisen, som innebär att ansvaret för det dansk-svenska samarbetet har flyttat till en ny avdelning, sitter svensk och dansk polis just nu inte tillsammans på det gemensamma kontoret.

Robusthet snarare än tillväxt har präglat Västerviks näringsliv och arbetsmarknad

Förnyelsen i Västerviks näringsliv är påtaglig, men tycks ha balanserats ut av rationaliseringar samt utflyttade och nedlagda företag. Sysselsättningen har under många år legat stabilt kring 15 500 personer med en stor offentlig sektor. Arbetslösheten har däremot minskat från elva procent under början av 2013 till sex procent under augusti 2022. I kommunen har antalet unga och äldre ökat vilket sedan 2008 har minskat den tillgängliga arbetskraftens andel av befolkningen från 55 till 50 procent. De disponibla inkomsterna är lägre än i riket, men det är också bostadspriserna vilket samlat skapar en stabil bostadsekonomi med mindre exponering för räntehöjningar och boprisfall. Det visar analysen Inblick Tjust som tagits fram av oberoende Øresundsinstituttet på uppdrag av Tjustbygdens Sparbank.

Den gemensamma arbetsmarknaden och nya infrastruktursatsningar diskuterades på danskt-svenskt nätverksmöte

Omkring 60 deltagare från Öresundsregionens näringsliv, akademi och offentlig sektor deltog på årets dansk-svenska nätverksmöte på Sveriges ambassad. Den gemensamma arbetsmarknaden, nya infrastruktursatsningar över Öresund och klimatomställningen var samtalsämnen under torsdagseftermiddagen. Den 6 oktober arrangerades Øresundsinstituttets årliga dansk-svenska nätverksmöte på den svenska ambassaden i Köpenhamn. Kulturen kommer att spela en viktig roll i framtiden i […]