Inlägg av Jenny Andersson

Intervjupersoner sökes till analys om att jobba över gränsen mellan Finland och Sverige

Bor du på pendlings- eller veckopendlingsavstånd till gränsen mellan Finland och Sverige? Söker du jobb för tillfället eller är du studerande som ska ut på arbetsmarknaden inom några år? Vi gör just nu en analys om hur arbetssökande, studerande och arbetsgivare ser på att arbeta över gränsen mellan Sverige och Finland och söker intervjupersoner – […]

Flexibilitet genomsyrade debatt om framtidens arbetsplats efter corona

Tidigare kunde fina kontor locka talangerna till företagen. Nu är det flexibilitet mellan arbete i hemmet, på kontoret eller hos en tredje part som en coffe shop. På samma sätt kan nyttjandet av kontoren bli mera flexibel och även ge utrymme för en privat högtid. Tendenser som funnits redan tidigare, men som nu förstärks och går snabbare. Det var några av slutsatserna i en debatt om framtidens arbetsplatser och hur kontorsbyggnaderna utmanas av coronapandemin och klimatkrisen. Debatten arrangerades på onsdagen i Köpenhamn i samarbete mellan Bloxhub och Øresundsinstituttet.