Inlägg av Jenny Andersson

Ny analys: Skåne är på väg upp ur coronakrisen – fler jobb, invånare och bostäder

Den skånska konjunkturen är på god väg att återhämta sig från coronapandemins största inverkningar på ekonomin. Under hösten sjönk arbetslösheten i hela Skåne till en nivå som är lägre än innan pandemins början och antalet anställda i företagen har ökat sedan förra året. Däremot kvarstår flera utmaningar på den skånska arbetsmarknaden – nivån på arbetslösheten är fortfarande hög och idag har nära hälften av de arbetslösa varit utan jobb i över ett år. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Ny analys: Kontorsmarknaden i Öresund. En bransch med hög aktivitet – och framtidsfunderingar

Många försäljningar och hög byggaktivitet. Så beskrivs läget på fastighetsmarknaden i Malmö och Köpenhamn. Men fastighetsbranschen befinner sig också generellt i ett läge där många hyresgäster funderar över framtida arbetssätt och sitt kontorsbehov. Ett avgörande år väntar, menar forskare. Det visar en ny analys av läget på kontorsmarknaden i Öresund från dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet.

Ny analys: 20 år med Øresunddirekt – Två organisationer med gemensamt uppdrag att informera

Gränskontroller och ändrade villkor för Öresundspendlare, bland annat som en följd av coronapandemin, har satt fokus på informationstjänsten Øresunddirekts arbete. Samtidigt finns det ett behov av att öka organisationens synlighet och en möjlighet i att bredda informationsutbudet. Det är några av de bilder som ges i intervjuer till en ny rapport som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Øresunddirekt.

Intervjupersoner sökes till analys om att jobba över gränsen mellan Finland och Sverige

Bor du på pendlings- eller veckopendlingsavstånd till gränsen mellan Finland och Sverige? Söker du jobb för tillfället eller är du studerande som ska ut på arbetsmarknaden inom några år? Vi gör just nu en analys om hur arbetssökande, studerande och arbetsgivare ser på att arbeta över gränsen mellan Sverige och Finland och söker intervjupersoner – […]

Flexibilitet genomsyrade debatt om framtidens arbetsplats efter corona

Tidigare kunde fina kontor locka talangerna till företagen. Nu är det flexibilitet mellan arbete i hemmet, på kontoret eller hos en tredje part som en coffe shop. På samma sätt kan nyttjandet av kontoren bli mera flexibel och även ge utrymme för en privat högtid. Tendenser som funnits redan tidigare, men som nu förstärks och går snabbare. Det var några av slutsatserna i en debatt om framtidens arbetsplatser och hur kontorsbyggnaderna utmanas av coronapandemin och klimatkrisen. Debatten arrangerades på onsdagen i Köpenhamn i samarbete mellan Bloxhub och Øresundsinstituttet.