Inlägg av Erik Ottosson

Snabbväxande AGC Biologics bygger ut i Søborg – 19 000 fler kvm och 300 nya anställda de kommande åren

CDMO-bolaget AGC Biologics har varit ett av de snabbast växande life science-bolagen i Danmark under de senaste åren. Sedan 2016 har antalet anställda mer än tredubblats och på grund av ökad efterfrågan investerar bolaget nu 1,2 miljarder danska kronor i en ny produktionsanläggning i Søborg. Satsningen väntas innebära 300 nya jobb de kommande åren, och […]

Symbion förvärvar tidigare Novo Nordisk-fabrik och utökar forskningsparken COBIS med 12 000 kvadratmeter

COBIS, den forskningspark som drivs av inkubatorn Symbion, expanderar. När renoveringen av Novo Nordisks gamla huvudkontor i Köpenhamn är klar i början av 2023 kommer både COBIS och BII att ha mer kontors- och laboratorieutrymme för att kunna ta emot fler nystartade företag inom life science. Mer än 100 företag inom life science står på […]

KLIFO har personal på båda sidorna av Öresund: “Vi lever lokalt, men med internationell förståelse”

Från sitt huvudkontor i Glostrup har konsultföretaget KLIFO vuxit utanför Danmarks gränser under de senaste åren och ger råd till bioteknik- och läkemedelsföretag i och utanför Medicon Valley med bland annat regulatorisk expertis. Många nystartade företag och stora, väletablerade life science-företag med FoU och produktion ger en mångsidig, regional arbetsmarknad, och det stärker kompetensen att […]

DTU Science Park utökar laboratorier och kontor i Lyngby och Hørsholm – investerar nästan 1 miljard DKK

DTU Science Park utökar sina campusmiljöer under de kommande åren. En ny 18 000 kvadratmeter stor laboratoriebyggnad för flera användare i Hørsholm och en helt ny 27 000 kvadratmeter stor byggnad för forskningsparken i Lyngby kommer att ge de cirka 300 företagen mer kontors- och laboratorieutrymme. Investeringarna i nya byggnader uppgår till nästan 1 miljard […]

Svenska för kulturchefer – danskar i Malmö söker språkets poesi

Under våren har tio danska kulturchefer och kulturarbetare i Malmö gått en gemensam kurs för att bli bättre på svenska. Målet är att finna poesin i språket – och att utbyta erfarenheter om hur det egentligen är att arbeta i Sverige. Innanför dörrarna till Teaterhögskolan i Malmö sitter sju av tio personer som nyligen avslutat […]

E-handelsföretaget Boozt vill att regionen blir ett ”The Bay-area”

E-handelsföretaget Boozt har med huvudkontor i Hyllie och varulager i Ängelholm goda möjligheter att verka som ett Öresundsbolag. Företaget har dessutom en till stora delar dansk företagsledning samtidigt som nästan var fjärde medarbetare bor i Danmark. I Malmö tävlar företaget om samma talanger inom tech-branschen, som till exempel Ikea och techbolagen. Att upprätthålla utbildningskvaliteten på […]

”Trots att digitaliseringen är bra så måste vi lösa de problem som uppstår när vi korsar gränsen”

Intervju med Elisabeth Geday, ny sekretariatschef för Danske Torpare sedan den 1 februari. De senaste åren har antalet danskar som äger fritidshus i Sverige minskat, vilket hon tror beror på att många danskar valt att köpa hus i andra länder och att gränsrestriktionerna under pandemin upplevdes negativt bland många husägare. Hon har lång erfarenhet av […]

Miso Film ser sig som ett nordiskt – inte bara danskt – bolag

Att arbeta i Danmark, Norge och Sverige har varit en grundsten för Miso Film sedan starten, berättar Peter Bose, som tillsammans med Jonas Allen driver filmbolaget med huvudkontor i Köpenhamn. Det ger en större marknad, bättre riskspridning och gränserna utgör inga större hinder, menar han. Men även om det sker ett personal- och erfarenhetsutbyte bakom […]

Esbjerg-deklarationen: fyra länder ska bygga 150 gigawatt vindkraft i Nordsjön till 2050 – danska planer för 1 000 miljarder DKK

Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien skrev på onsdagen under “The Esbjerg Declaration” där de förbinder sig att tillsammans bygga ut havsbaserad vindkraft i Nordsjön motsvarande minst 65 GW till 2030 och minst 150 GW till 2050. Danmarks andel fram till 2050 blir 35 GW. Det kan jämföras med att Danmark idag har vindkraftsparker med en total kapacitet på 2,3 GW.