Inlägg av Emil Persson

Klimatfrågorna har fått störst utrymme i valrörelsen

Inför och i början av valrörelsen såg välfärd och sjukvård samt invandringspolitik ut att få störst uppmärksamhet i medier och bland partierna, men efterhand har klimat och miljö tagit överhanden. Sedan EU-valet har klimatfrågorna fyllt mer än 25 procent av utrymmet i de danska medierna, visar en genomgång av forskare i journalistik vid Roskilde universitet. …

Lars Løkke Rasmussen satsar på mittenregering

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) ändrar strategi inför dagens folketingsval. På tisdagseftermiddagen släppte Venstre huvudambitionen om att fortsätta regera med Konservative och Liberal Alliance, med Dansk Folkeparti som stödparti. I stället vill Lars Løkke Rasmussen i första hand bilda en mittenregering. Redan tidigare under valrörelsen har den sittande statsministern öppnat upp för att regera …

FAKTA: Turismen i Öresundsregionen

TURISM. Allt fler danskar väljer att resa till Sverige. Den danska turismen ökar i hela landet, men framförallt i Skåne. Under 2018 ökade antalet danska gästnätter i Sverige kraftigt, och trots att antalet totala gästnätter i Sverige backade något under årets första kvartal fortsätter de rödvita turisterna att öka i antal. Den svaga svenska kronan gör det billigt för danskar att turista i Sverige, vilket troligtvis är en stor bidragande faktor till ökningen. Trots att det därmed också blir dyrare för svenskar att vistas i Danmark är den svenska turismen på den danska sidan sundet relativt stabil, även om en svag nedgång syns under det första kvartalet 2019.

Skåne har fått en ny cykelled

260 kilometer nationell cykelled invigdes i Skåne i helgen. Den nya Sydkustleden sträcker sig längs med den skånska väst- och sydkusten från Helsingborg till Simrishamn. I Helsingborg möter Sydkustleden upp Kattegattleden som går vidare mot Göteborg, och i Simrishamn möter leden Sydostleden som går hela vägen till Växjö. Totalt bildar de tre lederna en 90 …

Köpenhamns Universitet öppnar nytt globalt institut

Hälsovetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns Universitet öppnar ett nytt institut, Global Institute, för att behålla en grupp forskare som tidigare förhandlat med andra universitet om att flytta sin verksamhet. I samband med bygget av det nya naturhistoriska muséet i Köpenhamn genomförde universitetet en omorganisation som skapade missnöje bland forskarna, men problemen är nu åtgärdade, skriver Politiken. …

Skånska kommun och regionpolitiker pekar på migration och klimat som två viktiga EU-frågor

Migration och klimat är de två frågor som flest skånska topp-politiker i kommun- och regionstyrelser uppger som viktiga för EU. Det framgår av en enkät som journaliststudenter från Lunds Universitet genomfört i samarbete med News Öresund. Dessutom vill en majoritet av politikerna som svarat se bättre transportmöjligheter över sundet för både människor och varor. Klimatet …

Klimatet är viktigt för skånska politiker som kandiderar till EU-parlamentet

Klimatet är en mycket viktigt fråga för EU, tycker de skånska politiker som kandiderar till EU-parlamentet. Det framkommer i en enkätundersökning gjord av journaliststudenter från Lunds universitet i samarbete med News Øresund. Däremot är det få skånska parlamentskandidater högt upp på partilistorna. Några dagar innan söndagens EU-val har journaliststudenter från Lunds universitet i ett samarbete …

SJ tar över driften av Öresundstågen

SJ kommer köra Öresundstågen från och med december 2020. Det statliga tågbolaget bildar ett nytt affärsområde, SJ Öresund, som kommer att sköta såväl drift som underhåll. Avtalet innebär att SJ blir ansvarig för all persontrafik med tåg över Öresund. ”Vår målsättning är att bedriva en kollektivtrafik som får ökad attraktionskraft och bidrar till tillväxt och …