Inlägg av Emil Persson

Rekordmånga hyreslägenheter i Danmark – med höga hyror

Antalet hyreslägenheter i Danmark har ökat från 978 000 år 2010 till knappt 1,2 miljoner under 2018. Samtidigt höjs röster om att de tillgängliga lägenheterna inte matchar efterfrågan. ”För oss är det styra problemet just nu att det saknas hyreslägenheter som matchar kundernas behöv, vilket inte är de stora lägenheterna på 140 kvadratmeter som kostar …

Skånskt detaljhandelsföretag storsatsar på e-handel

Med e-handelns intåg förändras detaljhandeln, som 2017 var den fjärde största branschen i Skåne. Digitalisering och nya försäljningskanaler ger branschen nya möjligheter, men också stora utmaningar. Bergendahl & Son, som bland annat äger butikskedjorna City Gross, Glitter och Granit, är inget undantag utan satsar också stort på e-handel. Men även om företaget förändras finns rötterna …

År 2022 står vindkraften för en fjärdedel av Sveriges elproduktion

Efter stora investeringar väntas svensk vindkraft växa ytterligare. Enligt en ny prognos från branschorganisationen Svensk Vindenergi kommer vindkraften svara för 25 procent av elanvändningen år 2022. ”Det är en fantastisk utveckling där Sverige tagit på sig ledartröjan och visar att omställningen till förnybar elproduktion är lönsam”, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi, i …

År 2022 står vindkraften för en fjärdedel av Sveriges elproduktion

Efter stora investeringar väntas svensk vindkraft växa ytterligare. Enligt en ny prognos från branschorganisationen Svensk Vindenergi kommer vindkraften svara för 25 procent av elanvändningen år 2022. ”Det är en fantastisk utveckling där Sverige tagit på sig ledartröjan och visar att omställningen till förnybar elproduktion är lönsam”, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi, i …

Skånska företag har svårt att få tag i kompetent personal

Den största utmaningen för Skånes företag är kompetensbrist. I Sparbanken Skånes rapport ”Skånsk Konjunktur”, som tagits fram i samarbete med Øresundsinstituttet, har näringslivschefer i 31 av 33 skånska kommuner intervjuats, och svårigheterna med rekrytering präglar hela länet. – Det är ett problem, vare sig det gäller lättare arbetsuppgifter eller innovation. Oavsett utbildningsnivå efterfrågas personal. Det …

Skånska företag har svårt att få tag i kompetent personal

Den största utmaningen för Skånes företag är kompetensbrist. I Sparbanken Skånes rapport ”Skånsk Konjunktur”, som tagits fram i samarbete med Øresundsinstituttet, har näringslivschefer i 31 av 33 skånska kommuner intervjuats, och svårigheterna med rekrytering präglar hela länet. – Det är ett problem, vare sig det gäller lättare arbetsuppgifter eller innovation. Oavsett utbildningsnivå efterfrågas personal. Det …

Sydvästra Skåne är motorn i Skånes näringsliv

Över hälften av alla nya arbetstillfällen i Skåne under de senaste fem åren har skapats i Malmö. Dessutom fortsätter nyföretagandet att öka i sydvästra Skåne, medan antalet nystartade företag minskar på flera andra håll i länet. Det visar rapporten Skånsk Konjunktur, framtagen av Sparbanken Skåne i samarbete med Øresundsinstituttet. Under de senaste fem åren har …

Sydvästra Skåne är motorn i Skånes näringsliv

Över hälften av alla nya arbetstillfällen i Skåne under de senaste fem åren har skapats i Malmö. Dessutom fortsätter nyföretagandet att öka i sydvästra Skåne, medan antalet nystartade företag minskar på flera andra håll i länet. Det visar rapporten Skånsk Konjunktur, framtagen av Sparbanken Skåne i samarbete med Øresundsinstituttet. Under de senaste fem åren har …

Nya datacenter i norra Sverige kritiseras – elförbrukningen ökar kraftigt

Google, Microsoft och andra it-jättar bygger för närvarande stora datahallar i norra Sverige, men samtidigt som arbetstillfällen skapas växer kritiken. Svenska kraftnät, myndigheten som förvaltar Sveriges stamnät för el, varnar för att etableringen av energikrävande datacenter anstränger elnätet. ”Från att ha haft ett ganska konstant elbehov under ett decennium har det nu börjat öka markant …

Nya datacenter i norra Sverige kritiseras – elförbrukningen ökar kraftigt

Google, Microsoft och andra it-jättar bygger för närvarande stora datahallar i norra Sverige, men samtidigt som arbetstillfällen skapas växer kritiken. Svenska kraftnät, myndigheten som förvaltar Sveriges stamnät för el, varnar för att etableringen av energikrävande datacenter anstränger elnätet. ”Från att ha haft ett ganska konstant elbehov under ett decennium har det nu börjat öka markant …