Inlägg av Anna Palmehag

Mentala gränshinder-analyser presenterade på Färöarna

  Øresundsinstituttets analytiker Anna Palmehag höll en presentation om mentala gränshinder vid Nordiskt arbetslöshetsförsäkringsmöte 12-13 september 2019. Mötet hölls i Torshavn på Färöarna och samlade nära 100 deltagare från departement och myndigheter som verkar inom arbetslöshetsområdet, a-kassor och kommuner. Øresundsinstituttets presentation byggde på två analyser som gjorts på uppdrag av interregprojektet Gränsmöjligheter respektive Øresunddirekt. Läs […]

Ny analys: Mentala gränshinder påverkar företagarnas rörlighet i Öresundsregionen

Många företagare ser goda möjligheter att arbeta över gränsen i Öresundsregionen, som präglas av att den är en storstadsregion med korta avstånd och relativt goda kommunikationer. Men de upplever också hinder som relaterar till uppfattningar, upplevelser, vanor och känslor, som kan innebära att de avstår från att arbeta gränsöverskridande. Den här studien identifierar fyra så […]

OK18: Danska storkonflikten avblåst – avtal för statsanställda blev klart lördag kväll – aktuella fakta om avtalsförhandlingarna för 750 000 offentligt anställda i Danmark

SENASTE NYTT 29 APRIL.  Det blir ingen storstrejk och lockout i Danmark och det innebär även att tågpendlarna över Öresund kan andas ut. Efter 34 timmars förhandlingar landades på lördagskvällen ett nytt avtal för de statsanställda och därmed har merparten av de 750 000 offentligt anställda fått nya kollektivavtal som innebär en genomsnittlig löneökning på […]