Inlägg av Anna Palmehag

Motsatt effekt av yrkesutbildningsreform – färre söker in

Genom ökade betygskrav och andra åtgärder ville den danska regeringen höja statusen på yrkesutbildningarna och öka söktrycket. Men i stället minskade antalet elever som börjat på en yrkesutbildning med 27 procent mellan 2014 och 2017, skriver Information. Framför allt är det unga som inte kommer direkt från grundskolan som fallit ifrån, uppger Ole Heinager, ordförande …

Danmarks regering vill utreda Kattegattförbindelse

Danska regeringen vill avsätta 60 miljoner danska kronor till att undersöka möjligheterna för en fast så kallad Kattegattförbindelse mellan Själland och Jylland. Även en strategisk analys för fem miljoner kronor av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör finns med i den danska statsbudgeten som presenterades idag. De största satsningarna i budgetförslaget handlar om välfärden. …

Danska kommuner tjänar allt mer på markförsäljning

Inte sedan 2008 har de danska kommunerna tjänat lika mycket på markförsäljning till bostäder som i fjol. Det visar tal från Danmarks Statistik. Under 2017 sålde danska kommuner mark till bostadsbyggen för 1,8 miljarder danska kronor, skriver DR Nyheder. Dessutom tillkommer den försäljning som skedde genom kommunägda bolag, där bland annat By og Havn i …

Byggstart för 65 000 kvadratmeter stort kontorshus i Ørestad

I måndags firades byggstarten av en av de sista stora tomterna i Ørestad City i Köpenhamn. Ett nytt kontorshus med 3 000 arbetsplatser ska uppföras och förväntas stå färdigt 2021. Fokus är på service och ett öppet entréplan mot staden vilket har fått investeraren KLP Ejendomme att även förändra sina andra fastigheter i samma område. …

Region Halland diskuterar att gå med i Greater Copenhagen-samarbetet

Region Halland och de halländska kommunerna visar stort intresse för att bli medlemmar av det svensk-danska politiska samarbetet Greater Copenhagen. En förutsättning är att alla parter enas om saken och diskussionerna om detta kommer att pågå under hösten. Halmstads kommun har dock redan fattat beslut om att gå med i samarbetet. Greater Copenhagen & Skåne …

Jens Kramer Mikkelsen blir ny stadsutvecklingschef på NREP

Senast kommer Jens Kramer Mikkelsen från en chefspost för det offentliga stadsutvecklingsbolaget By og Havn – och ännu tidigare har han varit överborgmästare för Köpenhamn. Nu blir han stadsutvecklingschef för NREP, som bland annat vill rusta upp stadsdelen Tingbjerg i Köpenhamn, så att det inte längre platsar på den danska så kallade ghettolistan. – Ingen …

Grönt ljus för att bygga Science Village Scandinavia

Den svenske regering har 9. august givet endelig tilladelse til at bygge Science Village Scandinavia, der skal knytte de to store forskningsanlæg ESS og MAX IV sammen i Brunnshög, Lund. Processen blev sat på pause af Länsstyrelsen Skåne med henvisning til manglende viden om strålesikkerhed, men nu er undersøgelserne på plads. Et gigantisk mikroskop (ESS) …

Rekordmånga danskar övernattar i Skåne

I løbet af første halvår 2018 har et uovertruffet antal danskere – godt 112.000 – overnattet på skånske hoteller, feriecentre, vandrehjem og lignende. Det skyldes særligt, at den danske krone er steget i relativ værdi i forhold til den svenske, som betyder, at danskerne har fået mere for pengene, men også en stærk markedsføring af …