Inlägg av admin_faktaoresund

Trendbrott – pendlingen över Öresund ökade under 2014

Enligt Øresundsinstituttets beräkningar ökade pendlingen över Öresund under 2014 – första gången sedan finanskrisen 2009. 16 100 personer pendlade till ett jobb på andra sidan Öresund under 2014 enligt Øresundsinstituttets beräkningar. Merparten (94%) pendlar från Skåne till Själland. Pendlare över Öresund 0 Från Själland till Skåne Från Skåne till Själland Totalt 1997 166 2 130 2 296 […]

Läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige 2014: Dansk succé och svenskt ras fortsätter

2014 års rapport om läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige visar att industrin fortsätter sin kraftiga tillväxt i Danmark såväl vad gäller antalet sysselsatta som export. Samtidigt fortsätter de senaste årens ras i Sverige. Analysen i korthet: 1. 2000-2013 ökade antalet anställda i dansk läkemedelsindustri med 9.593 personer (+83%), medan de minskade i svensk läkemedelsindustri med 10.443 personer (-49%) […]

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina dämpar tillväxten i Öresundsregionen

Konjunkturprognosen i korthet: Ukrainakrisen dämpar uppsvinget Ryssland har ändrat förutsättningarna. Återhämtningen för Europas ekonomier går trögare än förväntat. En avgörande orsak är konflikten i och om Ukraina som påverkar stora delar av Europa negativt. USA höjer räntan 2015 Federal Reserve förväntas höja räntan första halvåret 2015 och ECB långt senare. Det stärker dollarn mot EUR, DKK och […]

Ny tidskrift om regionen

PREMIÄR. Öresundsregionen har fått en ny tidskrift – News Øresund – som står för en initierad, fördjupande och oberoende bevakning av den svensk-danska regionen. Läs i vårt första nummer om hur Danmarks transportminister kan påverka Öresundstågens framtid, att Helsingborg bygger en ny stadsdel men hoppas på mycket mer och hur Feministiskt Initiativ klarar sig i vardagen […]

Åter lönsamt att flytta från Själland till Skåne. Vinnarna har villa, bilar och många barn

NY ANALYS. Det finns pengar att spara för danska barnfamiljer som väljer att bosätta sig i Sverige, men par utan barn som hellre cyklar än kör dyra bilar kan med fördel bo kvar i Danmark, visar beräkningar av två modellfamiljer.  Analysen i korthet: Åter lönsamt att flytta från Själland till Skåne Stigande bostadspriser i Köpenhamn i kombination med […]

Ras för unga svenskar på den danska arbetsmarknaden – men nu vänder utvecklingen

Svenska ungdomar tillhör de Öresundspendlare som drabbats hårdast av krisen men är också de som tidigast märker av konjunkturvändningen på den danska arbetsmarknaden. Mellan 2007 och 2013 minskade antalet svenska ungdomar som jobbar i Danmark med 60 procent. Men redan 2013 började kurvan över unga skånska Öresundspendlare vända uppåt igen.  Analysen i korthet: 60 procent färre […]

Företagsetableringar över Öresund

Øresundsinstituttet har på uppdrag av Öresunddirekt skrivit en rapport om företagsetableringar över Öresund som vi presenterar på ett seminarium den 19 maj. Elva företag och sju rådgivare har intervjuats och delar med sig av sina erfarenheter. Sammantaget pekar studien på goda möjligheter att göra affärer över Öresund och att sköta två marknader från ett kontor. […]

Öresundsregionens konjunktur förstärks 2014-2015 – men rekordhög arbetslöshet i Malmö

Konjunkturläget i Öresundsregionen förstärks 2014-2015. Tillväxten i bruttoregionprodukten prognostiseras öka med 2,4 respektive 2,6 procent 2014 och 2015, att jämföra med 0,8 procent 2013. Det visar en ny konjunkturprognos från Øresundsinstituttet, som samtidigt visar att Malmös arbetslöshet har dubblerats till över 15 procent sedan 2008. Öresundsregionens konjunkturuppgång är bred och drivs av ökad privatkonsumtion, men […]

Fakta: Effekterna av id- och gränskontroller mellan Skåne och Själland – på väg mot normalisering med bibehållna kontroller

Införandet av id- och gränskontroller har främst medfört problem för tågresenärer över Öresundsbron beroende på bristande bankapacitet, främst på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup, samt slitna tåg och bansystem. För resenärer som åker med bil eller buss över Öresundsbron eller med färja mellan Helsingör och Helsingborg har förseningarna från kontrollerna varit måttliga. Däremot medför […]