Inlägg av admin_faktaoresund

FAKTA: Gränshinder och nordiskt samarbete

På grund av skilda nationella regler, lagar och praxis uppstår ibland så kallade gränshinder när människor och företag arbetar, rör sig eller flyttar över de nordiska gränserna. Några av de gränshinder som diskuteras just nu i Öresundsregionen handlar om svårigheter att få banklån för gränspendlare, och utmaningar med skatt och socialförsäkring för gränspendlare som delvis vill arbeta hemifrån.

FAKTA: Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

BOSTADSMARKNAD. Priserna på bostäder i Öresundsregionen har ökat markant under de senaste åren. Särskilt under pandemin har priserna gått upp, men nu ses en avmattning på bostadsmarknaden. I början på 2022 är priserna dock fortfarande högre än för ett år sedan.

FAKTA: Öresundsregionen har 4,1 miljoner invånare

BEFOLKNING.
Öresundsregionen – bestående av Region Skåne, Region Huvudstaden och Region Själland – har 4,1 miljoner invånare. Det är 8,7 procent fler än för tio år sedan vilket motsvarar knappt 330 000 nya invånare. Det är större befolkningstillväxt än i hela Danmark. Befolkningen har ökat mest på svenska sidan Öresund, men även i Region Huvudstaden har det varit en markant befolkningsökning. Greater Copenhagen-geografin, som även omfattar Region Halland, har ungefär 4,5 miljoner invånare.

FAKTA: Trafiken över Öresund

TRAFIK. Innan coronakrisen hade antalet personresor med bil, buss, tåg och färja över Öresund stagnerat på en nivå strax under 100 000 enkelresor per dygn. Efter ett ras på 71 procent i pandemins inledning återhämtade sig resandet under 2021 till i genomsnitt 53 500 personresor per dygn. Runt 80 procent av resorna går via Öresundsbron antigen med bil eller tåg medan 20 procent går via färjorna mellan Helsingborg och Helsingör.

FAKTA: Pendlingen över sundet

PENDLING. Sedan 2015 har antalet gränspendlare minskat med tio procent trots att sysselsättningen totalt sett har ökat. Under pandemiåret 2020, det senaste året med tillgänglig statistik, hade 16 500 personer ett jobb på andra sidan gränsen. Det är 6,7 procent färre än under 2019.

FAKTA: Turismen i Öresundsregionen

TURISM. Coronapandemin slog hårt mot besöksnäringen. Från att de danska gästnätterna i Skåne slog rekord med närmare 300 000 gästnätter 2019 försvann hälften av de danska gästnätterna under 2020 och ökade bara lite under 2021. De svenska övernattningar i Danmark föll kraftigt under 2020 då den danska gränsen i perioder varit stängd för svenska besökare. Under 2021 var antalet gästnätter lite högre, men fortfarande långt ifrån normalnivå. I Östdanmark var antalet gästnätter totalt sett 24 procent lägre under 2021 jämfört med 2019och de utländska gästnätter 60 procent lägre. I Skåne gästnätterna totalt 17 procent färre under 2021 än under 2019, men de utländska gästnätterna var de 51 procent lägre. 

FAKTA: Flyttmönster över Öresund

FLYTTNING. 2021 flyttade 3 026 personer över Öresund. Det är den lägsta siffran sedan 2001. 1 803 personer från Skåne till Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden), och 1 233 personer flyttade från Östdanmark till Skåne. 2007 var det år flest flyttade över sundet, därefter sjönk antalet flyttar markant.

Ny analys: Øresundsindex/ Trafik första kvartalet 2022

Trafiken över Öresund har kommit igång igen. Under första kvartalet 2022 gjordes i snitt drygt 61 800 personresor över sundet per dygn. Coronarestriktionerna upphävdes i februari/mars och under kvartalet ökade trafiken med 185 procent jämfört med samma kvartal 2021, som hade bottenrekord. Samtidigt låg trafiken cirka 20 procent under nivån för motsvarande kvartal 2019. Det märks en ökning för både bro-, färja- och tågtrafiken samt godstransporterna. Godstrafiken, som även ökade under 2021, har fortsatt att växa under det första kvartalet 2022.

Skånsk konjunktur våren 2022 – Skåne står inför nya utmaningar

Efter att 2021 blev ett återhämtningens år i Skåne väntar nu nya utmaningar. Likt stormens öga befinner sig ekonomin i ett mellanläge mellan coronapandemins påverkan och ett nytt läge med högre räntor samt dyrare mat, energi och drivmedel. För en skånsk tvåbarnsfamilj kan det komma att innebär 6 000 kronor mer i levnadskostnader per månad. Livsmedelspriserna har de senaste 12 månaderna stigit med sex procent. Temat i vårens rapport är hur jordbruks- och livsmedelssektorn, som står för en betydande del av hela landets produktion och omsättning, påverkas av det nya kostnadsläget och hur det väntas påverka konsumenterna framöver.