Arlanda växer snabbare än Kastrup – men ökningstakten avtar

Från vinnare 2016 till förlorare 2017. Förra året tappade tillväxten i antalet passagerare för Köpenhamns flygplats i Kastrup farten medan Arlanda fortsatte att växa snabbt. Mot slutet av året minskade dock även Arlandas tillväxt. Foto: News Øresund

Arlanda blev 2017 års stora vinnare i kampen om passagerarna med Köpenhamns flygplats i Kastrup, men ökningstakten avtar nu även för Stockholms storflygplats. Facit för 2017 blev ett passagerarlyft med 8 procent för Arlanda men endast med 0,5 procent för Kastrup.

Fortfarande är Köpenhamns flygplats i Kastrup störst med 29,2 miljoner passagerare under 2017 jämfört med 26,6 för Arlanda. Sett till utrikespassagerare är skillnaden större.

Lyckan har växlat snabbt i flygbranschen. Under 2016 var Kastrup den stora vinnaren. Förra året växte Arlanda snabbast. Men även Arlanda redovisar nu samma vikande trend som präglat såväl Köpenhamns flygplats som Malmö Airport under 2017. Under december stannade Arlandas passagerartillväxt vid 1 procent medan Malmö Airport tappade 4 procent och Kastrup 4,8 procent.

Kastrups glädjeämne är den interkontinentala flygtrafiken som ökade med 6 procent till närmare 3,3 miljoner passagerare under 2017. Antalet transferpassagerare minskade däremot med 8,4 procent till 3,1 miljoner under förra året och pekar mot en trend mot allt fler direktflyg.

Såväl Arlanda som Kastrup har stora utbyggnadsplaner med målet att nå 40 miljoner passagerare. (News Øresund)

Antalet passagerare 2017
(förändring jämfört med 2016)

Köpenhamns Flygplats i Kastrup
Totalt: 29 177 833
Förändring: +0,5%

Varav utrikes: 27 566 464
Förändring: +0,9%

Malmö Airport
Totalt: 2 185 485
Förändring: -2%

Varav utrikes:  933 491
Förändring: -5%

Arlanda
Totalt: 26 642 034
Förändring: +8%

Varav utrikes: 21 165 898
Förändring: +9%

Källor: Københavns Lufthavne och Swedavia