Arbetslösheten fortsätter minska i Danmark

Under september var 1 600 färre arbetslösa i Danmark jämfört med augusti. 117 800 personer var arbetslösa under september vilket motsvarar 4,4 procent av arbetsstyrkan uppger Danmarks statistik. Enligt arbetsmarknadsminister Troels Lund Poulsen har det skapats 102 000 privata jobb i landet sedan sommaren 2015. (News Öresund)