Anne Skovbro: ”By & Havn ska bli mer synligt och bättre på att berätta vad vi gör”

I slutet av augusti tillträdde Anne Skovbro som vd för By & Havn, bolaget som utvecklar marken i de nya stadsdelarna Ørestad och Nordhavn i Köpenhamn och är hälftenägare i dansk-svenska hamnbolaget Copenhagen Malmö Port. Hon gillar inte begreppet ikonbygge utan pratar hellre om kännetecken och stadsbyggnad som gemenskap. Vad som är mest centralt i det nya uppdraget har Anne Skovbro redan klart för sig, bolaget ska bli bättre på att kommunicera vad det gör och varför det behövs.

Anne Skovbro är välkänd i den danska fastighetsbranschen från sina tidigare jobb som direktör för ekonomiförvaltningen i Köpenhamns kommun och närmast som filantropidirektör för den danska fonden Realdania. Efter sommaren tillträdde hon som vd för By & Havn som ansvarar för utvecklingen av nya stora stadsområden i Köpenhamn, däribland Ørestad och Nordhavnen. Stadsbyggnad är därmed inget nytt område för henne, och hon använder gärna det svenska begreppet för att förklara verksamheten.

– På svenska finns det fantastiska ordet stadsbyggnad som vi inte har en motsvarighet till i Danmark. Det berättar att man bygger en stad vilket i verkligheten handlar om att bygga gemenskaper. Historiskt har det varit en central kärna i en stad, säger hon.

Samma resonemang gör också att Anne Skovbro inte gillar ordet ikonbygge.

| Läs hela intervjun med Anne Skovbro på News Øresunds hemsida här |