Anmäl dig till Øresundsinstituttets och MVA:s möte på Børsen den 30 maj: “Medicon Valley på väg mot nya höjder”

Det dansk-svenska life science-klustret Medicon Valley har utvecklat sig till en tillväxt- och jobbsuccé. Tusentals nya jobb har skapats i Öresundsregionen och nu planeras för mångmiljardinvesteringar som ska öka tillväxten ytterligare. Det är några av resultaten från en ny analys av Medicon Valley som har utarbetats av Øresundsinstituttet som en del i Interregprojektet Greater Copenhagen Life Science analysis initiative och som drivs i samarbete med Medicon Valley Alliance.

Den 30 maj presenteras analysen vid ett möte på Børsen i Köpenhamn där Dansk Erhvervs vd Brian Mikkelsen hälsar välkomna och med talare från Medicon Valley Alliance, Øresundsinstituttet, Novo Nordisk, Ferring Pharmaceutical och Pila Pharma.

Skynda på att anmäla dig – sista anmälningsdag är den 24 maj

Klicka här för anmälan

Datum: Måndag 30 maj, 2022
Tid: 9.00 – 11.00
Plats: Børssalen, Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade 1, København

PROGRAM

9.00 – 9.30
Morgenmad og mingel

9.30 – 9.40
Velkomst
Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv

DEL I. INVESTERINGSBOOM I MEDICON VALLEY

9.40 – 9.50
25 års samarbejde i Life Science klyngen Medicon Valley i Øresundsregionen
Anette Steenberg (moderator), adm. direktør Medicon Valley Alliance, og Johan Wessman, adm. direktør Øresundsinstituttet

9.50 – 10.00
Medicon Valley växer – senaste facts & figures om regionen

Sofi Eriksson, analytiker Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative og Øresundsinstituttet

10.00 – 10.15
Innovationsscenen i Medicon Valley
Trine Bartholdy, CIO BioInnovation Institute

10.15 – 10.30
Samtale med moderator: Dynamikken i Medicon Valley for life-science startups
Dorte X. Gram, CEO, Pila Pharma

DEL II: LIFESCIENCE I DEN DANSKE DEL AF MEDICON VALLEY I ØRESUNDSREGIONEN

10.30 – 10.40
Virksomhedskortlægning af den danske del af Medicon Valley
Kristoffer Dahl Sørensen, analytiker Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative og Øresundsinstituttet

10.40 – 10.55
Kompetencer og vækst i den danske del af Øresundsregionen
On-stage interviews, Marianne Kock, General Manager Ferring Pharmaceuticals A/S og Niels Abel Bonde, General Manager, Novo Nordisk Sweden

10.55 – 11.00
Afslutning
Anette Steenberg og Johan Wessman


Om Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative    

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative är ett EU-projekt med syfte att öka kunskapen om regionens life science-kluster. Bland annat är efterfrågan på arbetskraft och framtida kompetensbehov inom branschen i fokus. Projektet har beviljats medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och löper fram till 30 juni 2022. Lead partner är Medicon Valley Alliance och partner är Øresundsinstituttet. Region Skåne och Region Sjælland bidrar med finansiering.