Analys

Pendlingen över Öresund ökar igen

Den förbättrade danska arbetsmarknaden börjar avspegla sig i en ökad pendling över Öresund. Flera fakta visar på en ökad dansk-svensk integration - men uppgången sker från en låg nivå.

Läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige 2014: Dansk succé och svenskt ras fortsätter

2014 års rapport om läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige…

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina dämpar tillväxten i Öresundsregionen

Konjunkturprognosen i korthet: Ukrainakrisen dämpar uppsvinget Ryssland…

Åter lönsamt att flytta från Själland till Skåne. Vinnarna har villa, bilar och många barn

NY ANALYS. Det finns pengar att spara för danska barnfamiljer…

Ras för unga svenskar på den danska arbetsmarknaden - men nu vänder utvecklingen

Svenska ungdomar tillhör de Öresundspendlare som drabbats hårdast…

Oberoende analys

Håll dig uppdaterad om utvecklingen i Öresundsregionen med hjälp av Øresundsinstituttets oberoende analyser som under åren fått ett stort genomslag i den offentliga debatten.

Uppdragsanalyser

Øresundsinstituttet utför även som oberoende aktör uppdragsanalyser åt våra medlemmar.

Läs mer om vår | kvalitetspolicy |