Analys: Fler än 5 200 nya jobb till Malmö genom etableringar av nya huvud- och specialistkontor efter invigningen av Öresundsbron

 

Malmö har blivit en attraktiv lokalisering för företag som en följd av att Öresundsbron skapat en både konkret och imagemässig närhet till Köpenhamns internationella flygplats i Kastrup. Malmö har därmed tillgång till en betydligt större flygplats än stadens storlek motiverar. Andra vanliga motiv till att flytta kontor till Malmö är att den större arbetsmarknanden gör det lättare att rekrytera kvalificerad personal och att många företag har historiska kopplingar till Skåne och Själland.

 

Malmö har sedan Öresundsbron byggdes fått mer än 5 200 nya och ofta kvalificerade arbetsplatser när företag flyttat kontor och mötesplatser till Malmö. Men även tillgången till högutbildad arbetskraft och kopplingar till Danmark är viktiga motiv bakom många kontorsetableringar.

Motivet bakom ett beslut att flytta ett kontor är ofta komplext. Öresundsbron och närheten till Kastrup är en viktig förklaring men långt ifrån det enda motivet till Malmös växande skara med huvudkontor, regionala huvudkontor, funktionshuvudkontor, utvecklingskontor och internationella mötesplatser. Nästan lika ofta nämner företagen att det är lättare att rekrytera högutbildad arbetskraft i Malmö än på den tidigare etableringsorten som ofta varit en mindre stad i södra Sverige. Malmö lockar främst till sig sydsvenska företag och mera sällan utländska företag. En stark anknytning till regionen och då ofta till Danmark är en tredje förklaringsmodell till kontorsflyttarna.

Klicka här för att läsa hela analysen

Att Malmö har haft tillgänglig exploateringsmark i attraktiva områden som gjort det möjligt för stadens fastighetsbolag att erbjuda nya kontorslokaler, nära Citytunnelns stationer med tågförbindelse till Danmark, torde också ha bidragit till att attrahera nya kontorsetableringar.

Den ökande skaran med huvud- och specialistkontor har bidragit till en mera dynamisk arbetsmarknad som underlättar att göra karriär som t.ex. ekonomichef, marknadschef och vd utan att man behöver flytta till Stockholm eller andra storstäder.  De regionala karriär-möjligheterna ökar också genom närheten till Lunds storföretag och utvecklingsbolag och till  Köpenhamns arbetsmarknad. Inom läkemedelsbranschen jobbar t.ex. idag mer än 700 svenskar vid de stora danska läkemedelsföretagen i och kring Köpenhamn.

De inflyttade kontoren för med sig ytterligare ett stort antal nya jobb hos underleverantörer. Dessutom har många av kontoren funktionen av mötesplats och har ibland även en utvecklingsavdelning vilket ökar Malmös kontaktyta och stadens innovationskraft.

Det är dock inte alltid de nya kontoren stannar kvar i Malmö. Ägarförändringar och sammanslagningar gör att flera av etableringarna försvunnit igen och Øresundsinstituttet har då tagit bort dessa bolagen från etableringslistan. Ett särfall är Findus som nyligen etablerade sig för andra gången i Malmö efter flera ägarbyten och nu senast en fabriksnedläggning i Bjuv.

Viktigt att notera är att denna rapport omfattar flera olika former av kontor som etablerats i Malmö – från renodlade huvudkontor som AarhusKarlshamn, Boozt Fashion, Duni, Inwido och Perstorp till funktionsbaserade underhuvudkontor som Vestas Northern Europe, regionala huvudkontor som Mercedes-Benz dansk-svenska kontor och Peugeot Sverige till utvecklingskontor som IBM Client Innovation Center och den globala mötesplatsen Hubhult som etablerats av IKEA Group.

En trend är att huvudkontor till globala miljardföretag kan vara relativt små. Thule Group och Hilding Anders har t.ex. endast 60 respektive 20 personer på sina huvudkontor i Malmö trots att det är stora aktörer i respektive bransch. Ett mindre antal företag med större kontor står samtidigt för merparten av de nya jobb som skapats genom inflyttade och nyetablerade kontor i Malmö.

De nya kontorsetableringarna har bidragit till att skapa en kritisk massa inom arbetsmarknaden i Malmö och sydvästra Skåne som även gör det möligt att göra karriär inom avancerade tjänster utan att behöva flytta till Stockholm eller andra större städer. Närheten till Köpenhamn och Lund ökar den regionala arbetsmarknaden ytterligare.

De kontorsetableringar som skett i Malmö sedan bygget av Öresundsbron stärker stadens profil inom främst tre områden: heminredning och byggprodukter med IKEA som den stora giganten, bilar och fritidsprodukter samt inom restaurang och livsmedel. I Malmö finns redan flera livsmedelsföretag, däribland franskägda Skånemejerier. Design och livsmedel passar väl in bland Greater Copenhagen regionen / Öresundsregionens befintliga styrkeområden.

Heminredning och byggprodukter

Fönstertillverkaren Inwido flyttade till Malmö redan 2005 och har följts av bland andra fackhandelskedjan Coloramas kontor och kökstillverkaren Ballingslöv Internationals huvudkontor. Finsk-svenska golvtillverkaren Kährs Group valde Malmö som bas efter en fusion. De största aktörerna kom 2015 med IKEA Groups etablering av mötesplatsen Hubhult och trämöbeltillvekaren IKEA Industrys huvudkontor Klipphult i Malmö.

Zumtobel (2016)
IKEA Hubhult (2015)
IKEA Industry (2015)
Kährs Group (2014)
Moltex (2013)
Elfa International (2011)
Ballingslöv International (2008)
Colorama (2007)
Norrgavel (2006)
Inwido (2005)

Bilar och fritidsprodukter

Det började 2002 när Copenhagen Malmö Port etablerade en hub för import av Toyotabilar. Idag hanteras ett 20-tal bilmärken i hamnen. Året därpå flyttade Thule kontoret från Bryssel till Malmö och därefter har bilmärken som Mercedes, Honda, Peugot och Subaru etablerat sina kontor i Malmö. Och i Lund har tyska bilunderleverantören Bosch etablerat sig för att dra nytta av kunnandet inom internet of things.

Peugeot (2014)
Subaru (2013)
Britax (2013)
Honda Nordic (2010)
Mercedes-Benz (2008)
Thule Group (2003)

Restaurang och livsmedel

Redan 2005 blev Malmö centralpunkten när dansk-svenska AarhusKarlshamn bildades som ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter. De senaste två åren har livsmedelsjättar som Findus, Orkla Foods och IKEA Food flyttat in nära varandra vid Hjälmarekajen och i Västra Hamnen där även innovativa havredryckstillverkaren Oatly har sitt huvudkontor sedan 2014.

Findus (2017)
Orkla Foods (2016)
IKEA Food Services (2015)
Oatly (2014)
Storck Sverige (2013)
International Flavors & Fragrances (2011)
New Nordic Healthbrands (2007)
AarhusKarlshamn (2005)

Främst regionala ömlokaliseringar i södra Sverige- Malmö tydligare centrum

Merparten av de nya huvud- och specialistkontor som har etablerats i Malmö sedan Öresundsbron byggdes har flyttat från orter i södra Sverige. Malmö har stärkt sin roll som regionalt centrum för näringslivet i södra Sverige med Öresundsbron, närheten till Kastrup, tillgång till högutbildad arbetskraft och tillgång till moderna kontor genom nya byggen i främst Västra Hamnen och Hyllie. Omflyttningar av kontor i södra Sverige till Malmö innebär inte givet att en av orterna förlorar på utvecklingen. När IKEA Group meddelade att de skulle bygga mötesplatsen Hubhult i Malmö och flytta personal dit från Helsingborg var oron stor för hur det skulle gå för Sundets Pärla. Efter en svacka precis efter att många funktioner flyttade från Helsingborg till Malmö har IKEA Group och Inter IKEA Group idag närmare 1 400 anställda i Helsingborg – lika många som innan flytten. Hemligheten bakom den positiva utvecklingen handlar om IKEAs starka tillväxt där omflyttningar och förra årets omorganisation mellan IKEA Group och Inter IKEA Group är viktiga pusselbitar för den framtida utvecklingen.

Tre bolagsgrupper med koppling till Ingvar Kamprad som grundare svarar för nästan hälften av de nya jobben

Nästan hälften av de nya kontorsjobben som skapats i Malmö gäller tre separata företagsgrupper med koppling till Ingvar Kamprad som grundare: Ikano, IKEA Group (formellt Ingka  Holding B.V. koncernen) och Inter IKEA Group (formellt Inter IKEA Holding B.V koncernen). IKEA Group har idag mellan 1 300 och 1 400 anställda vid mötesplatsen Hubhult mitt emot möbelvaruhuset i Svågertorp i Malmö. Ikano Bank och Ikano Fastigheter har 573 anställda i kontorsfastigheten Klipporna i Hyllie och i samma hus har världens största trämöbeltillverkaren IKEA Industry (ingår i Inter IKEA Group) ett kontor kallat Klipphult med 135 anställda. Vid Hjälmarekajen i Malmö har Inter IKEA Group flyttat in i ett kontor döpt till Centralen med 260 anställda, varav 100 arbetar vid IKEA Food Services huvudkontor som utvecklar nya matprodukter och måltider till IKEA:s restauranger, bistro och butikskedjan Swedish Food Market. Livsmedelsverksamheten sysselsätter 18 000 personer i 392 IKEA varuhus och omsatte senaste året två miljarder euro.

Öresundsbron och närheten till Köpenhamn har bidragit till närmare 14 000 nya jobb i Malmö

 

Med Öresundsbron kom närheten till Köpenhamns internationella flygplats i Kastrup som är ett av motiven till att ett 70-tal företag etablerat huvudkontor, regionala huvudkontor, specialistkontor och mötesplatser i Malmö med sammanlagt mer än 5 200 arbetsplatser. Till det kommer cirka 8 500 Malmöbor som pendlar över Öresund till jobbet på Själland.

 


Rapporten presenterades vid ett dansk-svenskt nätverksmöte som Øresundsinstituttet arrangerades tillsammans med  IKEA Group och deras koncernchef Peter Agnefjäll (bilden) som värd i deras globala mötesplats Hubhult i Malmö den 16 mars 2017.

Klicka här för att läsa hela analysen

 


Om rapporten:

Metodik: Øresundsinstituttet har kartlagt inflyttningen med hjälp av tillgängliga uppgifter direkt från företagen, från årsredovisningar, uppgifter i media, från fastighetsaktörer samt med hjälp av uppgifter från Malmö stads näringslivskontor och Invest in Skåne. Endast bolag som fysiskt flyttat eller nyetablerats och som finns kvar i Malmö ingår i rapporten.

Urval: Rapporten omfattar inflyttningen av flera olika sorters kvalificerade kontor till Malmö: renodlade huvudkontor, regionala huvudkontor och funktionskontor inom en koncern, specialist- och utvecklingskontor samt mötesplatser.

Malmö: Anledningen till att rapporten fokuserar mot Malmö är att här syns en tydlig effekt från Öresundsbron när det gäller inflyttningar av kvalificerade kontor. Givetvis är inte bron och närheten den enda orsaken till etableringarna men denna faktor är den vanligaste förklaring som bolagen själva ger. Även orter som Lund och Helsingborg har fått en stärkt konkurrenskraft genom närheten till Köpenhamn och Kastrup.