Allt färre söker asyl i Norden

under den stora flyktingvågen 2015 kom frivilliga till Malmö centralstation för att erbjuda mat och hjälp med tågbiljetter till asylsökande som komm med Öresundståg från Danmark. Foto: News Øresund

Under 2018 har de nordiska länderna tagit emot långt färre asylsökande än förra året. Minskningen är särskilt stor i Danmark där antalet asylsökande har fallit med 51 procent. Det skriver Sydsvenskan.

Minskningen har varit minst i Sverige. Samtidigt tar Sverige i absoluta tal emot flest asylsökande. Med 18 000 asylsökande hittills i år står Sverige för mer än hälften av det nordiska mottagandet, som totalt var 26 322 personer. (News Øresund)

Fakta: Antal mottagna asylsökande under perioden januar-oktober 2018 

Sverige: 18.003 (-17 procent)
Finland: 3.648 (-28 procent)
Norge: 2.708 (-29 procent)
Danmark: 1.345 (-51 procent)
Island: 618 (-19 procent)

Totalt: 26 322 (-20 procent)

Källa: Sydsvenskan