Airbnb mer populärt i Danmark än i Sverige

Markant fler använder Airbnb när de reser i Danmark, jämfört med i Sverige. Foto: News Øresund

Markant fler använder Airbnb när de reser i Danmark, jämfört med i Sverige. 490 000 personer bokade boende via Airbnb under en resa i Sverige förra året. 900 000 personer använde uthyrningsappen för att boka sin logi i Danmark under samma år.

Sedan starten 2008 väljer allt fler turister att boka sitt boende via Airbnb. Men appen är inte lika populär överallt. Appen användes för att boka logi för nästan dubbelt så många resor i Danmark, jämfört med i Sverige, under 2017. Det visar Airbnb:s egen statistik över användandet av appen under förra året.

Uthyrningsappen verkar även ha charmat danskarna mer än vad den har charmat svenskarna. 672 000 svenskar använde Airbnb för att skaffa boende under sina resor under 2017. I Danmark användes appen av 723 000 personer. (News Øresund)

Fotnot: statistiken över hur många som använder Airbnb för att boka logi under en resa i landet kan överlappa något med hur många från samma land som använder appen.

Läs mer:

Airbnb växer i Danmark

Fler utländska turister reser till Öresundsregionen