Affärsänglar finansierar 100 000 jobb i Danmark

Symbion Science Park i Köpenhamn. Här huserar runt 250 företag. Foto: News Øresund

I Danmark är antalet privatpersoner som investerar kapital eller kompetens direkt i nystartade företag större än man tidigare trott. Över 4 000 så kallade affärsänglar investerar i cirka 10 000 företag, vilket finansierar mer än 100 000 jobb i landet. Det visar en ny kartläggning.

Antalet affärsänglar i Danmark är 4 169 personer. Genom investeringar i 10 000 företag ligger de bakom 100 000 jobb på den danska arbetsmarknaden. Det visar en ny kartläggning utförd av den statliga investeringsfonden Vækstfonden, nätverket Danish Business Angels, entreprenörsorganisationen Keystones och kapitalfondernas branschförening DVCA. Det är den första översikten av den här miljön i Danmark som baseras på den danska statens företagsregister.

Enligt Wikipedia definieras en affärsängel som en ”privatperson som satsar sitt kapital, både monetärt eller intellektuellt kapital i nystartade företag”.

IT-branschen mest populär bland Danmarks affärsänglar

Av de drygt 4 000 affärsänglarna i Danmark är 35 procent bosatta i Region Hovestaden, 28 procent i Region Midjylland. Den geografiska spridningen på företagen de investerar i ser ungefär likadan ut.

Affärsänglarna investerar i många olika branscher. Mest populära är företag inom informations- och kommunikationsteknologi. Till exempel får 330 företag inom datorprogrammering finansiering från en affärsängel. Företagsrådgivning är en annan populär bransch i vilken 235 företag får finansiering.

De danska affärsänglarna sitter på mer än 9 000 styrelseposter. Tre fjärdedelar av dem har antingen en eller två styrelseposter. 30 procent av dem har en portfolio med fem eller fler företag. (News Øresund)