Analysområden

Integrationen över Öresund, konjunkturutvecklingen och life science-branschen är exempel på tre områden som Øresundsinstituttet har publicerat nya analyser om under de senaste åren.

Hållbarhetsprojekt

Øresundsinstituttet genomför under fyra års tid ett analys- och kunskapsprojekt om hållbarhetsarbetet i Skåne och Öresundsregionen. Projektet har finansiellt stöd från Sparbanksstiftelsen Finn.

Vill du delta i Øresundspanelen?

Hur ser du på läget och utvecklingen i Öresundsregionen? Delta i Øresundsinstituttets nya oberoende frågepanel – Øresundspanelen.

LIVE

Flera av Øresundsinstituttets dansk-svenska nätverksmöten och presentationer av nya analyser sänds digitalt under konceptet ”LIVE” och finns tillgängliga att ta del av i efterhand.

FAKTA: Flyttmönster över Öresund

FLYTTNING. Antalet personer som flyttade över Öresund ökade något under 2022 jämfört med föregående år. Mest ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne: från 1 223 till 1397 personer. I absoluta tal är det fler som väljer att flytta från Skåne till Östdanmark och även där ökade antalet något i fjol jämfört med 2021: 1 803 till 1 862.

Fakta: Gräns- och id-kontroller mellan Danmark och Sverige sedan 2015

Mellan 1952 och 2015 förekom inga gränskontroller i Öresundsregionen, i enlighet med den nordiska passunionen och sedan Schengenavtalet. Sedan november 2015 har Sverige och Danmark av tre olika anledningar infört gränskontroller, id-kontroller och delvisa gränsstängningar. De sista reserestriktionerna för att hindra smittspridning under coronapandemin togs bort i februari-mars 2022, och Danmarks gränskontroller för att stoppa gränsöverskridande brottslighet avskaffades den 12 maj 2023, men Sveriges gränskontroller för att kontrollera asylmottagandet och förhindra terrorism kvarstår.

FAKTA: Öresundsregionen har 4,2 miljoner invånare

BEFOLKNING. Störst befolkningstillväxt på danska sidan under 2022 – nu har Öresundsregionen 4,2 miljoner invånare. Öresundsregionens befolkning ökade under förra året med nästan 42 200 till 4 156 052 invånare vid årsskiftet 2022/2023. Det motsvarar en befolkningsökning på en procent. Befolkningstillväxten var starkast på den danska sidan, där befolkningen ökade med 1,1 procent.

Ny analys: Skånsk konjunktur — ljusglimtar, oro och omställning

Bilden av den skånska konjunkturen är splittrad. Samtidigt som arbetsmarknaden fortsätter att överraska prognosmakarna, har bostadsbyggandet kraftigt bromsat in i Skåne. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram påuppdrag av Sparbanken Skåne.

Ny analys: Skånsk privatekonomi

Analys "Skånsk privatekonomi": Unga bostadsköpare, hushåll utan marginaler och pensionärer med hög värmenota särskilt utsatta – men fortsatt god arbetsmarknad

Ny analys: Øresundsindex 2023 – Integrationen över Öresund

Integrationen över Öresund återgick under 2022 till nivån innan pandemin. Det är en kraftfull uppgång mellan två år, från ett index på 86 till 102, men jämfört med 2015 är uppgången måttlig. Återhämtningen sammanfaller med borttagandet av pandemirestriktioner som påverkade persontrafiken, antalet gästnätter och pendlingen över Öresund.

Följ med Øresundsinstituttet till Folkemødet på Bornholm den 16 juni

Fredagen den 16 juni arrangerar Øresundsinstituttet en endags bussresa till Folkemødet på Bornholm - Danmarks demokratifestival och motsvarighet till Almedalsveckan. Vårt mål är att fler svenskar ska besöka Folkemødet för att bättre lära känna dansk politik och det danska samhället. På Folkemødet möter du de viktigaste politikerna och precis som under Almedalsveckan hålls flera partiledartal varje dag. Du får på  fredagen bland annat en möjlighet att lyssna på Danmarks statsminister Mette Frederiksen och partiledarna från Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti och Alternativet. Du möter även en stor mängd danska organisationer och folkrörelser.

Inbjudan: Øresundsindex 2023 presenteras torsdag 27 april – se hur integrationen över Öresund utvecklats

Øresundsindex är den årliga analysen som visar hur integrationen över Öresund utvecklas. Torsdagen den 27 april kl 11 presenteras årets Øreundsindex av Øresundsbro Konsortiet och Øresundsinstituttet i en gemensam digital livesändning. Anmäl dig till sändningen här.

Real Estate Øresund 2023 tangerade besöksrekord med 280 besökare

2023 års Real Estate Øresund gick av stapeln den 9 februari på Quality Hotel i Hyllie. Till konferensen kom runt 280 personer som fick ta del av ett heldagsprogram med teman som fastighetsmarknad, stadsplanering och konjunkturläget.

Malmös arbetsmarknadsinsats med jobbspår kan på sikt bli aktuellt över sundet

Sedan 2016 arbetar Malmö stad med att underlätta matchningen på arbetsmarknaden i det som kallas jobbspår. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, ser att det på sikt kan bli aktuellt med samma typ av insatser när det gäller den öresundsregionala arbetsmarknaden. Det framkom på fredagens toppmöte i den dansk-svenska samarbetsorgansationen Greater Copenhagen.

Nabolandskanalerne: ”Tv är en genväg för att lära känna varandra bättre”

Undersökningar visar på en minskad språklig och kulturell förståelse över gränserna i Norden och att svenska och danska ungdomar hellre pratar engelska än skandinaviska med varandra. Sedan 2006 har informationsinsatsen Nabolandskanalerne i Danmark försökt motverka den tendensen genom att uppmuntra danskarna till att se på svensk, norsk och tysk tv.

Nabolandskanalerne: ”Tv är en genväg för att lära känna varandra bättre”

Undersökningar visar på en minskad språklig och kulturell förståelse över gränserna i Norden och att svenska och danska ungdomar hellre pratar engelska än skandinaviska med varandra. Sedan 2006 har informationsinsatsen Nabolandskanalerne i Danmark försökt motverka den tendensen genom att uppmuntra danskarna till att se på svensk, norsk och tysk tv.

Ta del av våra analyser och nätverk

Som medlem får du tillgång till Øresundsinstituttets oberoende analyser och nätverksmöten som hjälper dig att vara uppdaterad på den senaste utvecklingen i regionen. Bli medlem!

Nyheter från News Øresund

Vår oberoende nyhetsbyrå News Øresund hjälper dig att följa de senaste nyheterna om utvecklingen i Öresundsregionen, Danmark och Sverige. Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

E-postadress: