Läs News Øresunds nyhetsbrev vecka 19

Toppnyheter från nyhetsbrevet som skickades ut den 14 maj 2021

Eniga ministrar: Fehmarn Bält-förbindelsen och coronapandemin sätter fokus på ett ökat dansk-svenskt samarbete

Sverige: större publik och fler deltagare tillåts på arrangemang från 1 juni

Sophie Hæstorp Andersen vill lämna posten som regionrådsordförande – fokuserar mot valet till överborgmästare i Köpenhamn

Väg med laddningsteknik testas i Helsingborgs hamn

 

Klicka här för att läsa hela det svenska veckobrevet


Klicka här för en gratis prenumeration på News Øresunds svenska veckobrev

Klicka här för en gratis prenumeration på News Øresunds danska veckobrev


News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som rapporterar om den gränsregionala utvecklingen i Öresundsregionen samt om Danmark för svenska läsare och om Sverige för danska läsare. News Øresund startade 2012 som ett Interregprojekt mellan Øresundsinstituttet, Lunds universitet och Roskilde universitet med finansiering från EU och regionala aktörer. Sedan 2015 ingår News Øresund i Øresundsinstituttet.

Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av ett drygt 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.