Läs News Øresunds nyhetsbrev vecka 15

Toppnyheter från nyhetsbrevet som skickades ut den 16 april 2021.

Huvudbangården kan bli ny ändhållplats för Öresundstågen enligt danska infrastrukturplanen – tågen planeras avgå och ankomma till spår 26

Finansdepartementet ser skattesmäll för Öresundspendlare som ett danskt problem

Krav på engagemang och vinstdelning för att få köpa prisvärda radhus i socialt utsatt område i Köpenhamn

“Det kommer genom livet vid olika tillfällen finnas behov av att omskola sig, bygga på sin kunskap och kompetensutveckla”

 

Klicka här för att läsa hela det svenska veckobrevet

Klicka här för att läsa det danska veckobrevet


Foto: Spår 26 vid Köpenhamns huvudbangård. Foto: News Øresund 


Klicka här för en gratis prenumeration på News Øresunds svenska veckobrev

Klicka här för en gratis prenumeration på News Øresunds danska veckobrev


News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som rapporterar om den gränsregionala utvecklingen i Öresundsregionen samt om Danmark för svenska läsare och om Sverige för danska läsare. News Øresund startade 2012 som ett Interregprojekt mellan Øresundsinstituttet, Lunds universitet och Roskilde universitet med finansiering från EU och regionala aktörer. Sedan 2015 ingår News Øresund i Øresundsinstituttet.

Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av ett drygt 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.