20 minuters tidsvinst med samordnade kontroller

Vid stationen i Hyllie genomför polisen en gränskontroll sedan november förra året. Foto: News Øresund

Sedan ID- och gränskontrollerna infördes har restiden med tåg från Köpenhamn till Malmö förlängts från 35 till 72 minuter. Att samordna kontrollerna till en plats skulle spara resenärerna 20 minuter, bedömer Linus Eriksson trafikdirektör på Skånetrafiken. Högt på hans agenda står även att återinföra tiominterstrafiken och att få ersättning från staten för de ökade kostnaderna.

För Skånetrafiken är det främst tre frågor som är prioriterade sedan ID- och gränskontrollerna infördes. För det första, att ID- och gränskontrollerna samordnas till en plats för att förkorta restiden. För det andra, att kapaciteten ökar så att det går att köra ett tåg var tionde minut i rusningstid för att minska trängsel och ge samma service som tidigare. För det tredje, ekonomisk ersättning från staten för kostnaden för ID-kontrollen.
Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken, uppskattar att det skulle spara resenärerna 20 minuter per resa om kontrollerna samordnades till en plats.
– Vi driver frågan om att samordna kontrollerna. Det är inte logiskt att man först ska visa sitt ID och sen åka tåg i 12 minuter och sen visa ID igen mellan två nordiska länder. Det måste gå att lösa på ett smartare sätt.
Den nuvarande lösningen för ID-kontrollen på Köpenhamns flygplats där passagerarna får byta tåg och gå upp i ankomsthallen och ner på andra spåret ses nu över, meddelar han.
– Nu vet vi att kontrollerna finns kvar under hösten och vi arbetar för att hitta en bättre lösning. Men det är i nuläget inte klart hur den kan se ut eftersom det är en stor utmaning med kapaciteten på Kastrup.

Det är just kapaciteten kring stationen vid Kastrup som är anledningen till kontrollens utformning och orsaken till att antalet tåg i rusningstid närmast har halverats, från tiominuterstrafik till tjugominuterstrafik mellan klockan 06-09 och 15-18.
– Anledningen till att vi inte kan köra full kapacitet är att omloppet där vi kör på dansk sida och svenska sida och bryter på Kastrup kräver mer tåg. Hur konstigt det än låter går det åt mer tåg, det innebär att vi har konstant fordonsbrist. Systemet hänger på att alla fordon är i drift. Får vi något fordon som skadas eller måste underhållas får vi direkt fordonsbrist, säger Linus Eriksson.
I rusningstid ska det prioriteras att köra långa tåg, men det går inte alltid att leva upp till. Det förändrade upplägget har ätit upp marginalerna som funnits i planeringen tidigare. DSB hanterar underhåll och sätter ihop tågen på dansk sida och inställda tåg eller korta tåg får effekter på båda sidor sundet, menar Linus Eriksson.

En lösning som diskuteras i väntan på besked om framtiden är om det går att köra direkttåg från Köpenhamn till Hyllie. Ett sådant tåg skulle inte behöver gå inom Kastrup utan köra via godsspåren runt flygplatsstationen och på så sätt spara tid för passagerare som slipper byta och kan resa direkt mellan städerna. Det är även ett av de förslag som pendlarna via Pendlarklubben Kystbanen lyft fram i veckan. Enligt Linus Eriksson är det dock många saker som ska klaffa för att det ska gå att genomföra en sådan lösning.

Skånetrafiken uppskattar att deras direkta kostnad för att utföra ID-kontrollen kommer att hamna på mellan 45-60 miljoner kronor för hela året. Totalkostnaden blir det dubbla eftersom de delar utgiften med DSB. Till det kommer sedan en ytterligare förlust på grund av minskat resande och därmed lägre biljettintäkter samt en förväntad resandeökning på fem procent som ser ut att utebli. Trafikministeriet och DSB gör just nu en ny upphandling vilket kan komma att påverka den slutliga kostnaden. Dessutom har kravet på att säkerhetsvakterna fotograferar av passagerarnas legitimationer tagits bort och kontrollerna har även trimmats in och blivit mer effektiva.
– Det är en direkt förlust som vi har som lagen är enda orsak till. Ska vi betala det blir det i praktiken de skånska resenärerna som får betala, det kan inte vara rätt att Skånes resenärer betalar för en nationell fråga. Anledningen till att vi har ID-kontroller här är ju ett riksintresse, därför hävdar vi att vi ska få ekonomisk kompensation, säger Linus Eriksson.

I maj gjordes körplanen för tågen om vilket innebar att det lades in ett exakt klockslag som tågen går från Hyllie även om gränskontrollen tar olika lång tid att genomföra. Anledningen var att förenkla för resenärerna så att tiden för resan syns i reseplaneraren och på skyltar vid perrongerna. Den totala restiden förändrades däremot inte. Ett tåg söderifrån väntar alltid vid Malmö C innan det kör norrut för att inte avgå med försening.
– Vi kan inte köra ett tåg som går oberäkneligt i systemet. Det tåget ska gå till Kalmar eller Göteborg. Det går i en kanal som är två minuter stor, ett tågläge. Då är prioriteringskriterierna så att det tåg som är sent det stör man ut. Det innebär att det tåget skulle vara en timma sent till Göteborg. Vi måste kunna säkerställa att tåget är punktligt från Malmö C och norrut, säger Linus Eriksson.

I samband med ID-kontrollen har Skånetrafiken erbjudit kunderna som köpt pendlarkort över sundet öppet köp och en engångssumma på 500 kronor i rabatt.

(News Øresund – Jenny Andersson)