18 200 gränspendlar mellan Sverige och Danmark – fler danskar jobbar i Skåne än tidigare redovisat

Ny statistik för gränspendlingen mellan Sverige och Danmark visar att det 2020 var 18 200 personer som hade ett jobb på andra sidan gränsen. 15 300 av dem bor i Sverige och arbetar i Danmark och 2 900 bor i Danmark och arbetar i Sverige. Det är Region Skåne som tillsammans med de nationella statistikmyndigheterna Danmarks Statistik och Statistiska Centralbyrån har tagit fram en ny metod för gränsregional statistik. Siffrorna ska vara mer tillförlitliga än den tidigare officiella statistiken som inte har uppdaterats sedan 2015. Fler detaljerade uppgifter kring gränspendlingen kommer presenteras i april. 

Läs hela artikeln på News Øresund