100 000 kvm nya kontorslokaler färdigställs i Malmö under nästa år

Point Hyllie. Foto: News Øresund

Nästa år väntas Malmös fastighetsmarknad få ett tillskott på runt 100 000 kvadratmeter nya kontorslokaler. Det är väsentlig högre än snittet för de senaste sex åren på cirka 33 000 kvadratmeter per år.  Tre femtedelar av den nya kontorsytan byggs i Hyllie och i området finns även det största projektet: The Point på 20 000 kvadratmeter. Det visar en sammanställning från fastighetsrådgivaren Catella i Malmö.

Under de senaste sex åren har det producerats 200 000 kvadratmeter kontorsyta i Malmö vilket ger ett snitt på cirka 33 000 kvadratmeter per år. Under 2019 väntas runt 100 000 kvadratmeter nya ytor att färdigställas.
– Malmö har en ”kontorstock” om drygt 1,6 miljoner kvadratmeter, så det tillskott som kommer under det enskilda året 2019 är betydande. Ränteläget har gjort fastigheter till attraktivt tillgångsslag och fastighetsvärdena har kommit upp till nivåer där produktion av kontorsfastigheter är ordentligt lönsamt. Efterfrågan på moderna kontorslokaler på kommunikationsstarka lägen är god bland hyresgästerna, säger Claes Lennartsson, partner vid rådgivningsföretaget Catella i Malmö.

Hur kommer de nya ytorna att tas emot på marknaden – finns det tillräcklig efterfrågan eller har det byggts på spekulation?
– Det byggs till viss del på spekulation, dvs alla ytor som produceras är inte kontrakterade. Noterbart är att det uteslutande är aktörer med stark lokal förankring, god marknadskännedom och egna uthyrningsorganisationer som bygger. De aktörer som bygger har sannolikt indikationer och tro på att det finns en marknad för de nyproducerade ytorna när de tar sina investeringsbeslut. Att hyra ut ytor som redan är producerade är också enklare än att sälja konceptet på ritning, särskilt i en ekonomi där många hyresgäster har korta ledtider, säger Claes Lennartsson.

Tre femtedelar av den nya kontorsytan i Malmö nästa år byggs i Hyllie. Där finns även det ytmässigt största byggprojektet i form av The Point på 20 000 kvadratmeter. I området uppförs även projekten Hyllie Connect, Eminent, Dungen, The Edge och Origo. Kontorsprojekt i andra områden i Malmö är Priorn vid Triangeln, Epic på Universitetsholmen, Aura i Citadellsstaden, det tredje WTC-huset på Propellergatan i Västra hamnen samt Foajén som byggs i Nyhamnen vid Centralstationen.

100 000 kvm nya kontorslokaler färdigställs i Malmö under nästa år

Kontorshuset Aura i Citadelsstaden i Malmö. Foto: News Øresund

Det finns även flera stora kontorsprojekt som väntas färdigställas under 2020 och 2021, däribland i Nyhamnen, Citadellstaden och Svågertorp. Därefter är det svårare att förutse utvecklingen och en risk att produktionen avtar, enligt Claes Lennartsson.
– Situationen efter 2021 är mer svårbedömd. Ett betydande utbud av nya ytor under 2019–2021 i kombination med en konjunkturell avmattning kan bromsa potentiella kontorsprojekt. Pessimisten har säker noterat att konjunkturinstitutet i sin senaste prognos räknar med att nuvarande högkonjunktur mattas redan 2019, säger han. (News Øresund – Jenny Andersson)