FAKTA: 2016 blev endnu et rekordår for turismen

Øresundsinstituttets faktaportal är under utveckling och nedanstående text kommer att uppdateras löpande.

TURISM. Turismen i Danmark og Sverige
Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne

2016 blev endnu et rekordår for turismen. Ifølge Danmarks Statistik var der 51,5 millioner overnatninger i hele Danmark og 12,3 millioner overnatninger i hovedstadsregionen, en stigning med 4,3 procent i forhold til 2015. For hele landet var stigningen 4,7 procent og for Region Sjælland 6,4 procent. I Skåne var der 5,9 millioner overnatninger i 2016, ifølge SCB/Tillväxtverkets statistik hvilket svarer til 6,7 procent flere overnatninger end året inden.

Det er frem for alt de internationale turister som stiger. I Region Sjælland, hvor de udenlandske overnatninger udgør cirka en tredjedel af det samlede antal, har der været 8,5 procent flere udenlandske overnatninger i 2016 end i 2015. Den største gruppe er tyskerne og antallet af overnatninger er steget med 11 procent. Derefter kommer Sverige med cirka 228 000 overnatninger, men kun en stigning på 0,3 procent – dog en stigning, hvilket ikke er tilfældet i Region Hovedstaden og i hele Danmark. Derefter Norge, Holland Storbritannien og Kina. De to sidstnævnte nationaliteter er steget markant med henholdsvis 31,5 og 69,7 procent.

I Region Hovedstaden står de udenlandske turister for cirka 55 procent af alle overnatninger. Også her er tyskerne den største gruppe af internationale turister og antallet af tyske overnatninger er steget med 7,8 procent i 2016 sammenlignet med 2015. Derefter er det svenskerne, som har et fald i overnatninger med 4,0 procent. Når Region Hovedstaden splittes op i landsdele ses det at Københavns By og omegn har fået færre svenske overnatninger, mens der er en stigning på det øvrige Østsjælland, Nordsjælland og på Bornholm. Storbritannien, Norge og USA er de næste på listen over de største internationale turistgrupper i Region Hovedstaden. Antallet af norske turister er faldet med 5,8 procent, mens briterne og amerikanerne har haft flere overnatninger i hovedstaden.

I Skåne var der, ifølge Statistiska Centralbyråns foreløbige statistik, 5,9 millioner overnatninger i 2016, en stigning med 6,4 procent i forhold til 2015. Også her steg de udenlandske overnatninger mere end de nationale – med 10,2 procent. De største udenlandske turistgrupper i Skåne kommer fra Tyskland, Danmark, Storbritannien, Holland og Norge. Billedet er nogenlunde det samme i hele Sverige, dog med en lidt anden rangorden på landene. Der kom markant flere turister fra Storbritannien i 2016 sammenlignet med 2015, en stigning med 21,4 procent i Skåne. De danske overnatninger er faldet i hele Sverige med 5,2 procent, men i Skåne kun med 0,1 procent og i Stor-Malmø er de steget med 4,1 procent i 2016 sammenlignet med 2015.

Top 5 Udenlandske turister Danmark (2016)

Tyskland        14.801.477

Norge            2.528.860

Sverige          1.816.193

Holland         1.238.709

Storbritannien 898.832

Top 5 Udenlandske turister i Sverige (2016)

Norge            3.373.770

Tyskland        3.026.737

Danmark       1.137.347

Storbritannien 857.570

Holland           657.870

Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken og SCB/Tillväxtverket

Den danske statistik indeholder overnatninger på hoteller, feriecentre, vandrerhjem, camping, lystbådehavne og feriehuse. Det er kun hoteller og feriecenter med mere end 40 sengepladser som medtages. Den svenske statistik indeholder overnatninger (gästnätter) på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade stugor och lägenheter (SoL). Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg og Vellinge kommune.

Den danske og svenske statistik er ikke direkte sammenlignelig.


Sett till antalet övernattningar har turismen haft ett bra år både i Sverige och Danmark. På nationell nivå är det särskilt de internationella turisterna som blivit fler. I Sverige var antalet internationella övernattningar 10,5 procent fler under 2015 än under 2014. I Danmark ökade de med 6,7 procent under samma period. Det visar de preliminära talen från Danmarks Statistik och Statistiska Centralbyrån.

I hela Sverige var övernattningarna 7,1 procent fler 2015 än 2014 och ökningen var ännu större när det gäller internationella övernattningar: 10,5 procent. Stockholm och Skåne hade en större tillväxt, på cirka 9 procent, men medan den svenska huvudstaden lockat ännu fler utländska turister – uppgången låg på 13,5 procent – har ökningen av internationella övernattningar varit lite mindre i Skåne, där den landade på 7,6 procent.

I Danmark ökade antalet övernattningar med 4,9 procent under 2015 jämfört med 2014. De internationella övernattningarna ökade mer än de danska, med 6,7 respektive 3,2 procent. I Region Huvudstaden ökade antalet övernattningar med 7,6 procent, medan de minskade med 1,8 procent i Region Själland. I huvudstaden har ökningen av danska övernattningar (11,6 procent) varit större än ökningen av de internationella. De internationella övernattningarna står dock fortfarande för cirka 55 procent av den totala mängden.

Antalet svenska övernattningar i Danmark har varit färre under 2015 än 2014, och det gäller för hela landet (-4,1 procent), såväl som för Region Huvudstaden (-5,4 procent) och Region Själland (-4,7 procent). Däremot har antalet danska övernattningar i Sverige och Skåne ökat. 10,5 procent fler danska övernattningar gjordes i hela Sverige under 2015 jämfört med 2014. I Stockholm var ökningen markant – 37,1 procent – vilket delvis hänger samman med att en stor nordisk kongress för Jehovas vittnen hölls i Stockholm i juli. I Skåne har antalet danska övernattningar ökat med 12,3 procent under 2015 jämfört med 2014.

Källor: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket


Rekordår för hotellbranschen

Lika många danska hotellövernattningar gjordes i Malmö under 2015 som 2014. På det hela taget ökade antalet internationella hotellövernattningar markant. I Köpenhamn beror tillväxten främst på att de danska hotellövernattningar ökade.

Hotellmarknaden i Malmö hade ett rekordår 2015, med mer än 1,5 miljoner övernattningar. Det utgör en ökning med 17 procent jämfört med 2014. De internationella hotellgästerna, som står för omkring 26 procent av övernattningarna, har ökat med 19 procent. De danska övernattningarna, totalt 64 292 stycken, var nästan tolv procent fler än 2014 och ungefär lika många som under rekordåret 2009 då växelkursen var ytterst fördelaktig för danskarna. Under 2015 öppnade två nya hotell: Malmö Arena Hotel i Hyllie och Clarion Hotel och Congress Malmö Live, med sammanlagt 700 rum. I januari öppnade ännu ett hotell i Hyllie: Quality Hotel View, med cirka 300 rum, och senare på året öppnar även Story Hotel på Universitetsholmen mellan Malmö Live och Centralstationen. Malmö har enligt Malmö Turism 32 hotell med sammanlagt 4 527 rum. Kapacitetsutnyttjandet under 2015 var i genomsnitt 67 procent.

Köpenhamn hade fler än 7,2 miljoner hotellövernattningar under 2015. Det motsvarar en ökning på 9,7 procent jämfört med 2014. Fler danskar än någonsin sov över på hotell i sin egen huvudstad – nästan 20 procent fler än 2014 och dubbelt så många som 2005. De internationella övernattningarna, som står för cirka 66 procent av alla övernattningar i staden, ökade med 5,1 procent under 2015 jämfört med 2014. Svenskarna svek däremot den danska huvudstaden. De stod för 540 417 hotellövernattningar i Köpenhamn under 2015, vilket innebar en minskning med 6,3 procent jämfört med 2014, som var ett rekordår.

Huvudstadens största hotellkedja Arp-Hansen Group har utvidgat Tivoli Hotel, så att det nu har 679 rum. Dessutom har flera renoveringar och ombyggnader resulterat i utökad kapacitet av hotellen i staden. Köpenhamn har enligt Danmarks Statistik 92 hotell med 16 097 rum. Det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet under 2015 var omkring 77 procent.
Källor: Statistikbanken Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån, Malmö Turism. OBS: talen är preliminära. I de preliminära regionala övernattningssiffrorna ingår inte stugboende, vilket innebär att de är något lägre än den slutgiltiga statistiken. De slutgiltiga talen kommer i april.

HOTELLNÄTTER KÖPENHAMN
2014 2015 Förändring %
KÖPENHAMN 6593246 7235543 9,7
…internationella 4524690 4755559 5,1
…svenska 576690 540417 -6,3
Källor: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Statistik for Københavns Landsdel är Inkl feriecenter, men enbart med hotell med mer än 40 sängar
HOTELLNÄTTER I MALMÖ
Övernattningar 2014 2015 Förändring %
Malmö 1341616 1576968 17,5
…internationella 352126 419810 19,2
…danska 57497 64292 11,8

Källa: Malmö Turism, SCB/Tillväxtverket

GÄSTNÄTTER I DANMARK
2014 2015 Förändring %
Danmark 46831272 49140690 4,9
…internationale 23197480 24755201 6,7
…svenske 1897353 1820345 -4,1
Region Hovedstaden 9766643 10504796 7,6
…internationale 5483447 5725221 4,4
…svenske 771416 730027 -5,4
Region Sjælland 2976010 2921171 -1,8
…internationale 616929 577142 -6,4
…svenske 199122 189698 -4,7
Kilde: Danmarks statistik, Statistikbanken
GÄSTNÄTTER I SVERIGE
2014 2015 Förändring %
Sverige 56401219 60428358 7,1
…internationella 13747590 15188807 10,5
…danska 1091142 1205807 10,5
Stor-Stockholm ** 11775137 12920406 9,7
…internationella 3941850 4475542 13,5
…danska 156073 213924 37,1
Region Skåne 5140333 5610795 9,2
…internationella 1195142 1286363 7,6
…danska 188385 211588 12,3
Källa: SCB/Tillväxtverket
Statistik för Sverige: gästnätter på samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade stugor och lägenheter SoL
Statistik för Danmark: övernatninger på hotell, feriecentra, camping, vandrarhem, fritidsbåtshamnar och fritidshus. Innehåller endast uppgifter från anläggningar med mer än 40 bäddar
Statistiken från Danmark och Sverige är inte helt jämförbar
**Statistik för gästnätter på samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar dvs ej förmedlade stugor och lägenheter SoL