FAKTA: 2016 blev ännu ett rekordår för turismen

Øresundsinstituttets faktaportal är under utveckling och nedanstående text kommer att uppdateras löpande.

TURISM. Turismen i Danmark och Sverige
Region Hovedstaden, Region Sjælland och Region Skåne

2016 blev ännu ett rekordår för turismen. Enligt Danmarks Statistik var det 51,5 miljoner övernattningar i hela Danmark och 12,3 miljoner övernattningar i huvudstadsregionen – vilket är en stigning med 4,3 procent jämfört med 2015. För hela Danmark var ökningen 4,7 procent och för Region Sjælland 6,4 procent. I Skåne var det 5,9 miljoner övernattningar under 2016 vilket motsvarar 6,7 procent fler övernattningar än året innan. Det uppger SCB och Tillväxtverket.

 Det är framförallt de internationella turisterna som ökar. I Region Sjælland, där de utländska övernattningarna utgör cirka en tredjedel av de totala, har det varit 8,5 procent fler utländska övernattningar under 2016 jämfört med året innan. Den största gruppen är tyskarna vars övernattningar har stigit med 11 procent. Därefter kommer Sverige med runt 228 000 övernattningar men där är det en stigning på endast 0,3 procent – det är dock en stigning vilket inte är fallet sett till hela Danmark och Region Hovedstaden.

Därefter kommer Norge, Holland, Storbritannien och Kina. De två sistnämnda länderna har ökat markant under 2016 med 31,5 respektive 69,7 procent.

I Region Huvudstaden står de utländska turisterna för cirka 55 procent av alla övernattningar. Även här är tyskarna den största gruppen internationella turister och antalet tyska övernattningar har stigit med 7,8 procent i Köpenhamn under 2016. Därefter är det svenskarna – vars övernattningar har fallit med fyra procent. Om man delar upp Region Huvudstaden i landsdelar visar det sig att Köpenhamns stad med omnejd har fått färre svenska övernattningar, medan det är en stigning i övriga Öst-Själland, Nord-Själland och på Bornholm. Storbritannien, Norge och USA kommer näst på listan över de största internationella turistgrupperna i Region Huvudstaden. Antalet norska turister har fallit med 5,8 procent samtidigt som britterna och amerikanarna har haft fler övernattningar i den danska huvudstaden.

I Skåne var det – enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån ­­– 5,6 miljoner övernattningar vilket är en stigning med 6,4 procent jämfört med 2015. Även här steg de internationella övernattningarna mer än de nationella – med 10,2 procent. De största utländska turistgrupperna i Skåne kommer från Tyskland, Danmark, Storbritannien, Holland och Norge. Likadant ser det ut i resten av Sverige, förutom en något annorlunda rangordning på länderna. Från Storbritannien kom det markant många fler turister till Skåne under 2016 då de ökade med 21,4 procent jämfört med året innan. De danska övernattningarna har fallit med 5,2 procent i hela Sverige, dock med endast 0,1 procent i Skåne. I stor-Malmö har däremot de danska övernattningarna stigit med 4,1 procent under 2016 jämfört med året innan.

Topp fem utländska turister i Danmark (2016)

Tyskland        14.801.477

Norge            2.528.860

Sverige          1.816.193

Holland         1.238.709

Storbritannien 898.832

Topp fem utländska turister i Sverige (2016)

Norge            3.373.770

Tyskland        3.026.737

Danmark       1.137.347

Storbritannien 857.570

Holland           657.870

Källa: Danmarks Statistik Statistikbanken och SCB/Tillväxtverket

Den danska statistiken innehåller övernattingar på hotell, feriecenter, vandrarhem, camping, marinaer och sommarhus. Det är bara hotell och feriecenter med mer än 40 sängplatser som tas med. Den svenska statistikken innehåller gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, och förmedlade lägenheter och stugor (SoL).
Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Den danska och svenska statistiken går inte att jämföra direkt.

Övernattningar i Danmark 2016
Hela landet 2016 Tillväxt på ett år %
Totalt 51453932 4,7
varav internationella 26092578 5,5
varav svenska 1816193 -0,7
Region Huvudstaden
Totalt 12305669 4,3
varav internationella 6813431 5,2
varav svenska 742976 -4,0
Region Själland
Totalt 4635962 6,4
varav internationella 1546434 8,5
varav svenska 228528 0,3

Källa: Danmarks Statistik/Statistikbanken. Den danska statistiken innehåller övernattningar på hotell, feriecenter, vandrarhem, camping, småbåtshamnar och semesterhus. Det är bara hotell och feriecenter med mer än 40 sängplatser som tas med.

Övernattningar i Sverige 2016

Hela landet 2016 Tillväxt på ett år %
Totalt 61796457 2,9
varav internationella 15593726 2,8
varav danska 1137347 -5,2
Stor-Stockholm
Totalt 13385873 3,6
varav internationella 4684817 4,4
varav danska 165089 -22,3
Stor-Malmø
Totalt 2926898 9,7
varav internationella 799677 12,7
varav danska 97474 4,1
Skåne
Totalt 5888137 6,4
varav internationella 1414966 10,2
varav danska 206302 -0,1

Källa: SCB/Tillväxtverket. Statistiken innehåller övernattningar (gästnätter) på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade stugor och lägenheter (SoL). I Stor-Stockholm och Stor-Malmö ingår inte SoL. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.