Nio kandidater nominerade till Real Estate Øresund Award – den 8 februari koras vinnarna i Malmö Börshus

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award premierar de bästa prestationerna under året från aktörer som gör skillnad för vår region. Priserna delas ut i samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund som arrangeras den 8 februari 2017 i Malmö Börshus. Vinnarna kommer dessutom att bjudas in till den dansk-svenska nätverksmiddag som arrangeras samma kväll.

Bakom Real Estate Øresund Award står Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö Stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.

Juryn består av: Lotta Strömgren Jönsson (ordförande i Centrum för Fastighetsföretagande), Susanne Rikardsson (vd Fastighetsägarna Syd) och Håkan Thulin (exploateringschef Malmö Stad).

Vi har glädjen att presentera de nio kandidater som nominerats till Real Estate Øresund Awards tre kategorier:

• Årets nytänkare

• Årets fastighetsföretagare

• Fastighetspartner

 

|  Real Estate Øresund  |  konferens  |  8 februari 2017  |  Malmö Börshus  |

---

Årets Nytänkare

En aktör som genom sitt nytänkande har bidragit till att förändra fastighetsbranschen och det sätt vi generellt tänker. Det kan vara att använda beprövade metoder men att dessa appliceras på ett nytt sätt. Men det kan lika gärna vara att göra något på ett helt nytt sätt. Att agera gränsöverskridande bidra till att tänka nytt och att hitta nya lösningar på kända problem. Det kan också vara en aktör som tar en ledande roll i samarbete mellan branschen/företagen och högskolorna/forskarna. Med denna utmärkelse vill vi premiera en aktör som har modet att pröva nya vägar!

De nominerade är:

 

Martin Karyd och Nina Totté Karyd

Syskonen Martin Karyd och Nina Totté Karyd har genom en kombination av genuint fastighetskunnande, kunskap om mat och krögarvärlden kryddat med fingertoppskänsla, skapat en ny destination i Malmö.  En idédrivenprocess som kantats av utmaningar – k-märkt byggnad, till synes hopplös tillgänglighet och en mix med många nya och oprövade koncept bland hyresgästerna osv.
Sedan november 2016 står Malmö Saluhall färdig.  En fantastisk byggnad som utvecklats med omsorg och omtanke till ett framgångsrikt koncept för upplevelse och handel.


Cord Siegel

Cord Siegel utmanar ständigt vedertagna sanningar och normer och lämnar inte någon oberörd. En person som har modet att trots motstånd ”stå kvar”- och ständigt ladda om. Han har skapat projekt som inte liknar något annat, bostäder anpassade till förändrade behov och i cykelhus med motell/hotell – inget är sig likt.
Core Siegel är en förebild för hållbart samhällsbyggande med ett självklart förhållningssätt till mångfald, jämställdhet, ekologi och miljöhänsyn där ingen detalj är för liten för att tas till vara.

Culture Casbah

Grunden för Culture Casbah är ett gränsöverskridande samarbete mellan offentlig och privat verksamhet i Malmö. Drivet av en gemensam vilja att förändra och att bygga ihop en hårt drabbad stadsdel med den omgivande staden. En storslagen projektidé i en stadsdel som inte är van vi denna typ av uppmärksamhet. Projektet belönades med Mipims Best Futura Project år 2013. Men tiden därefter har varit vinglig där både projektet och dess affärsupplägg har kritiserats hårt.  Initiativtagarnas vision har dock stått fast och mycket tyder nu på att projektet blir av.
Projektets huvudmän nomineras för att ha klarat av att hålla ihop under en turbulent tid och för modet att försvara sin idé och grundtanke.

---

Årets fastighetsföretagare

Fastighetsföretagande handlar om ett långsiktigt och metodiskt arbete. Den som arbetar med fastigheter och dess förvaltning arbetar tålmodig, i det tysta. Mycket av det långsiktigt värdeskapande arbetet sker med små medel och uthållighet. En fastighetföretagare som arbetar utifrån ett långsiktigt hållbart, ekonomisk, miljömässigt och socialt perspektiv. 
Med denna utmärkelse vill vi premiera en uthållig aktör som maler på mot långsiktig framgång!

De nominerade är:


Lifra

Lifra är en fastighetsägare i Malmö som alltid sätter kunden i centrum och som med tålamod och innovation bygger sitt familjeföretag. Bolaget är engagerat i stadens utveckling och bidrar genom egen aktiv förvaltning, nyproduktion såsom förtätning av innergårdar, parkeringshus mm samt genom ombyggnader såsom Lokstallarna, inredning av vindar osv.
Lifra engagerar sig i projekt som leder framåt, drivna av ett starkt socialt patos och visar att också en mindre fastighetsägare kan göra skillnad.
Mindre snack och mer verkstad.


Landskrona Stadsutveckling

Landskrona Stadsutveckling ägs gemensamt av kommunen och privata fastighetsägare representerade på orten. Uppdraget är att öka Landskronas attraktivitet genom utveckling av stadens centrala delar, bland annat genom en uttalad strategi för att motverka oseriöst fastighetsägande, skapa balans mellan olika boendeformer, motverka segregationen och tillföra nya verksamheter.
Under de 2015 och 2016 har ett flertal fastigheter förvärvats och ett antal nya och spännande projekt har initierats. Resultaten kan nu skönjas. Nya aktörer lockas till staden och andelen som flyttar hit från andra orter ökar. Kanske har vinden äntligen vänt för Landskrona.

Midroc

Midroc, med sitt säte i Malmö, firade nyligen 20-års jubileum. Bolaget har genom åren vunnit respekt både som projektutvecklare och som långsiktigt fastighetsägare. En aktör som står fast, i låg- och högkonjunktur, som har en bredd i sin verksamhet som spänner från markutveckling till förvaltning, dessutom med utökat tjänsteinnehåll i sina WTC-anläggningar. Bolaget har i sin tillväxt lyckats behålla ett personligt och nyfiket anslag, korta beslutsvägar och en agil inställning till såväl geografisk närvaro i regionen som till affärsupplägg, produkter och dess innehåll.
Ett bolag som aldrig frågar sig ”varför” – utan istället säger ”Why not”.

---

FastighetsPartner

Att vara en framgångsrik partner består i att på bästa sätt rådge och bistå sin uppdragsgivares i dennes verksamhet. En ”partner” är sällan den som skördar resultatet av en framgångsrik strategi eller en lönsam affär, men kan ofta vara den som på olika sätt bidragit med nyckeln till det lyckade resultatet. Att vara partner kräver kunskap och kompetens men också ett mod att vara oberoende och att stå kvar när det blåser. 
Med denna utmärkelser vill vi premiera en fastighetspartner som på ett förtjänstfullt sätt bidrar/bidragit till sin uppdragsgivares framgång och resultat!

De nominerade är:

 

Projektet BID 

BID, eller Business Improvement District, har introducerats som ett koncept för att bryta en negativ utveckling i ett område i Malmö. I Sofielund drivs projektet genom Fastighetsägare Sofielund och med en lokalt anpassad modell där verksamhetsledaren finansieras av staden och fokus ligger på Boende, Integration och Delaktighet.
Den utvärdering som nu sker tillsammans med forskare från Malmö Högskola efter två års arbete, visar på positiva förändringar med minskad otrygghet och ett renare och snyggare område. Projektet nomineras för samverkan och socialt ansvarstagande.


Fojab Arkitekter

Fojab står för ett brett kunnande inom arkitekturens outgrundliga principer. Ett kunnande som kombineras med förståelse för projektens kommersiella förutsättningar. Fojab har med sin insikt i det komplexa förhållandet mellan arkitektonisk utformning och ekonomisk hållbarhet  bistått ett flertal fastighetsaktörer till framgång, bland annat genom segrar i ett flertal kommunala markanvisningstävlingar.

 

IKEA Group

I och med beslutet att etablera sin globala mötesplats Hubhult mitt emot det egna möbelvaruhuset i Svågertorp har IKEA Group väsentligen bidragit till att stärka stadens attraktivitet, långt utanför regionens gränser.
Med sitt framsynta agerande har IKEA-sfären med IKEA Group, Inter IKEA Group och familjen Kamprads bolagsgrupp Ikano bidragit till att det skapats mer än 2 700 arbetstillfällen i Malmö i Svågertorp, Hyllie och vid Hjälmarekajen. Samtidigt finns en omfattande verksamhet med omkring 1 400 anställda i Helsingborg och med lika många anställda i Köpenhamn där IKEA Group nu utvecklar ett nytt globalt pilotprojekt med ett cityvaruhus vid Kalvebod Brygge där konceptet anpassas till stadsbor utan bil. IKEA Group nomineras för att de med sin närvaro och förnyelse ökar regionens attraktivitet och tillväxt, vilket är till gagn för samtliga fastighetsaktörer som verkar här.

---

Bakom Real Estate Øresund Award står Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö Stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.

Juryn består av: Lotta Strömgren Jönsson (ordförande i Centrum för Fastighetsföretagande), Susanne Rikardsson (vd Fastighetsägarna Syd) och Håkan Thulin (exploateringschef Malmö Stad).

Frågor om nomineringarna och priserna kan ställas till:

Lotta Strömgren Jönsson
mobil 0734 – 15 43 29
lotta@ycap.se


Priserna delas ut i samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund som arrangeras den 8 februari 2017 i Malmö Börshus. Vinnarna kommer dessutom att bjudas med till den dansk-svenska nätverksmiddag som arrangeras samma kväll.


Sista chansen att anmäla dig till konferensen
– senast måndag 6 februari kl 09.00 måste vi ha din anmälan

Real Estate Øresund


DEN 8 FEBRUARI 2017 FYLLER REAL ESTATE ØRESUND 10 ÅR

När Öresundsregionens samhällsbyggare och fastighetsaktörer träffas på Real Estate Øresund den 8 februari 2017 är det tioårsjubileum för den uppskattade konferensen och mötesplatsen. Det firar vi genom att blicka extra långt framåt på temat ”Den nya staden”.

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Datum: 8 februari 2017

Tid: kl. 09.00-17.00 med efterföljande mingel

Registrering: från kl. 08.15

Deltagaravgift: 3.595 SEK / 2.750 DKK per person exkl. moms.

Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt och därefter är priset 1.295 SEK respektive 995 DKK per person exkl. moms.

Mer information | Anmälan till konferensen |

---
Real Estate Øresund arrangeras av Øresundsinstituttet med stöd av följande partners: