Inbjudan till dansk-svenskt nätverksmöte och Øresundsinstituttets årsmöte i Malmö den 16 maj

 

Tema för debatten: bostad för alla.

Hur bygger vi bostäder som alla grupper i en stad har råd att bo i och hur minskar vi segregeringen inom städerna? Det är temat när Øresundsinstituttet  i samband med vårt årsmöte/generalforsamling bjuder in till ett efterföljande dansk-svenskt nätverksmöte hos Rehab Kultur /CirkulationsCentralen i Malmö med MKB Fastigheter som värd. De tre första talarna är klara: Terje Johansson (vd MKB Fastighets AB), Unni Sollbe (vd Stena Fastigheter Malmö) samt Petra Sörling (vd Rosengård Fastigheter). Fler talare kommer att meddelas inom kort.

TID OCH PLATS

DAG: Onsdagen den 16 maj.

TIDER:
Øresundsinstituttets årsmöte: kl 17.30 – 18.00
Tal och debatt ”Bostad för alla”: kl 18.00 – 19.00
Mingel och enklare förtäring: kl 19.00 – 20.00

PLATS: Rehab Kultur /CirkulationsCentralen, Spånehusvägen 83, Malmö

ANMÄLAN: Senast torsdag 10 maj till info@oresundsinstituttet.org

Dagordning för Øresundsinstituttets årsmöte/generalforsamling sändes ut separat.

at