Fakta

Fakta: Effekterna av id- och gränskontroller mellan Skåne och Själland

Längre restid, färre avgångar i rusningstid och ökad trängsel på tågen. Så ser vardagen ut för tågpendlarna över Öresund efter snart tio månader med id-kontroller vid Köpenhamns flygplats Kastrup i kombination med gränskontroll vid stationen i Hyllie. Effekterna märks bland annat i form av minskat tågresande, ökat bilresande, en arbetsmarknad som krymper i storlek och sämre tillgänglighet till Köpenhamns flygplats. På sikt bedöms det påverka regionens tillväxt negativt.

FAKTA: 15 200 pendlar dagligen över Öresund – nytt fall under 2014

PENDLING. 15 200 personer pendlade till ett arbete på andra sidan Öresund under 2014 enligt Øresundsinstituttets beräkningar som baseras på statistik från Örestat. Huvuddelen (93%) pendlar från Skåne till Själland. Även om pendlingen fortsatt falla kan det spåras en vändning i de senaste siffrorna.

FAKTA: Trendbrott: fler flyttar från Danmark till Skåne

FLYTTNINGAR. Antalet flyttningar från den danska till den svenska sidan Öresund ökar igen efter att ha varit rekordfå under 2014 och 2015. Under årets tre första kvartal har ungefär 20 procent fler flyttat från Köpenhamn och Själland till Skåne jämfört med samma period 2015. Flyttningarna i andra riktningen är fortfarande fler, men har minskat med åtta procent och är nu nere på samma nivå som 2007. Det visar statistik från Örestat.

FAKTA: Nu bor det fler än 3,9 miljoner i Greater Copenhagen regionen (Öresundsregionen)

BEFOLKNING. 2015 passerade antalet invånare i dansk-svenska Greater Copenhagen regionen 3,9 miljoner. Håller den snabba befolkningsökningen i sig kommer regionen nå 4,0 miljoner invånare redan i slutet av 2017. Snabbaste tillväxten har Furesø, Köpenhamn och Helsingborg.

FAKTA: 32 100 fler sysselsatta i Öresundsregionen från andra kvartalet 2014 till andra kvartalet 2015

BESKÆFTIGELSE. Beskæftigelsen i Øresundsregionen er steget med 32.100 personer fra 2. kvartal 2014 tll 2. kvartal 2015. Det er først og fremmest i Region Skåne, at beskæftigelsen stiger. På et år er 15.700 flere kommet i beskæftigelse i Skåne, mens 13.000 i Region Hovedstaden har fået job og 3.700 i Region Sjælland.

FAKTA: Lugn bostadsmarknad i regionens större städer – men markanta ökningar jämfört med förra årets priser

BOSTADSMARKNAD. De genomsnittliga villapriserna i Region Huvudstaden, Själland och Skåne har legat relativt stilla de senaste månaderna, med en förändring på plus-minus två procent. Prisnivån ligger dock markant över den som rådde för ett år sedan. I Köpenhamn har lägenhetspriserna ökat med 15 procent och i Malmö med 13 procent.

FAKTA: Konjunkturprognoser skriver ned förväntningarna för den danska ekonomin

KONJUNKTUR. Medan Danmark saktar in på motorvägen kör Sverige förbi i omkörningsfilen. Prognoserna för den danska ekonomin har justerats ned i de senaste konjunkturanalyserna, medan förväntningarna på den ekonomiska tillväxten i Sverige huvudsakligen har uppgraderats.

FAKTA: 17 universitet och högre lärosäten med totalt kring 189 000 studerande i Öresundsregionen

UNIVERSITET. I Greater Copenhagen/Öresundsregionen finns 17 danska och svenska universitet, högskolor och högre lärosäten. Tretton av dessa finns på Själland med omkring 119 000 studenter och fyra finns i Skåne med omkring 70 000 studenter.

FAKTA: Biltrafiken över Öresundsbron har ökat med 3,3 procent under årets första fem månader

TRAFIK. Trafiken på Öresundsbron har ökat 12 månader i rad och även på färjorna mellan Helsingborg-Helsingör ökar återigen antalet fordon. Efter flera år med nolltillväxt eller nedgång i antalet resande över Öresund finns det återigen tecken på en uppgång. Biltrafiken över Öresundsbron ökade under 2014 med 3,4 procent.

FAKTA: Fortsatt tillväxt för turismen under 2015

TURISM. Sett till antalet övernattningar har turismen haft ett bra år både i Sverige och Danmark. På nationell nivå är det särskilt de internationella turisterna som blivit fler. I Sverige var antalet internationella övernattningar 10,5 procent fler under 2015 än under 2014. I Danmark ökade de med 6,7 procent under samma period. Det visar de preliminära talen från Danmarks Statistik och Statistiska Centralbyrån.