Fakta: Effekterna av id- och gränskontroller mellan Skåne och Själland – id-kontrollerna avskaffas medan gränskontrollerna förstärks

Klockan 00.06 i natt går det första tåget på ett år och fyra månader från Danmark till Sverige där passagerarna slipper genomgå en id-kontroll vid Kastrup. Samtidigt upphör även id-kontrollerna för alla som åker buss eller färja över Öresund. Skånetrafikens och DSB:s ambition är att så snart som möjligt återgå till tågtrafiken över sundet som den såg ut innan id-kontrollerna infördes, men först måste polisen ge besked om vad de nya förstärkta gränskontrollerna innebär. Vad gäller de tidigare planerna på att flytta gränskontrollen från Hyllie ombord på tågen har Øresundsinstituttet inte kunnat få några besked om huruvida det fortfarande går att genomföra.

UPPDATERAD 17-05-03.

FÄRJA OCH BUSS. För färjeresenärerna mellan Helsingör och Helsingborg och bussresenärer över Öresund kan läget snabbt återgå till det normala på den danska sidan där id-kontrollerna utförts. Tidtabellen blir densamma men bussbolagen och HH-Ferries / Scandlines slipper den dyrbara bemanningen av id-kontrollen. När passagerna kommer till Sverige finns den tillfälliga inre gränskontrollen kvar i förstärkt form.

TÅG – DANSKA SIDAN (id-kontrollen). För tågresenärerna som åker över Öresundsbron blir det stora förbättringar på dansk sida när id-kontrollerna slopas, men det dröjer innan det kommer att märkas fullt ut. Redan vid midnatt mot torsdagen den 4 maj upphör kravet på id-kontroll. Därmed kan tågpassagerare på väg mot Sverige lugnt sitta kvar på tåget under uppehållet på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup. Det blir därmed möjligt att åter åka direkt från Köpenhamn H och andra stationer på den danska sidan och vidare till Sverige utan att behöva kliva av tåget. Även id-kontrollerna som genomförs på Köpenhamns Huvudbangård för passagerare med SJ eller Bornholmstågen slopas. På de danska stationerna kan det åter skyltas med tåg mot Malmö.

Enligt Tony Bispeskov, informationschef vid det danska tågbolaget DSB, är ambitionen att återgå till den trafik över Öresund som rådde före den 4 januari 2016, då id-kontrollerna infördes. Någon tidsplan finns dock inte, eftersom den svenska polisen ännu inte gett några besked om vad den förstärkta gränskontrollen innebär. En ny körplan måste också ta hänsyn till andra parter, som SJ och godstågsoperatörerna vars transporter kan gå långt ner i Europa. ”En körplan kan inte göras om från det ena ögonblicket till andra. Vi är beroende av Banedanmark och Trafikverket som beslutar om körplanerna, och vi vet inte exakt hur det kommer att se ut med gränskontrollen på den svenska sidan. En flytande gränskontroll innebär inte heller något hinder för tågtrafiken, så nu väntar vi på att få höra hur man ska genomföra den. Vi saknar detaljer, men vill mycket gärna tillbaka till normalsituationen igen. Id-kontrollerna har ju inneburit färre tåg, längre restid, och på dansk sida har många tåg inte kunnat köra till och från Kastrup. Från Jylland eller Fyn har man inte längre kunnat resa direkt till flygplatsen”, säger Tony Bispeskov till News Øresund.

TÅG – SVENSKA SIDAN (gränskontrollen). Fram till onsdagsmorgonen gick det inte att få klarhet i hur inrikesminister Anders Ygemans (S) besked om ”i det närmaste total gränskontroll” går att förena med det nya dansk-svenska avtalet som gör det möjligt att flytta gränskontrollen från Hyllie ombord på tågen. Flyttas kontrollen ombord på tågen kan det extra långa stoppet på Hyllie på cirka tio minuter och ett lika långt stopp på Malmö C slopas. Men om gränskontrollen ska genomföras ombord på tågen måste det ske efter att de passerat gränsen till Sverige vilket ger några få minuter att utföra kontrollen på. ”Vi måste analysera vad regeringens besked idag innebär för möjligheten till ombordkontroll”, säger Patrik Engström, chef för den nationella gränspolisen i Sverige, till News Øresund. För Sydsvenskan uppger han att den utökade gränskontrollen innebär att antalet polisanställda som arbetar med gränskontrollen behöver ökas från dagens 130 till mellan 250 och 280. Sker kontrollen ombord på tågen krävs fler polisanställda än om gränskontrollen sker på plats i Hyllie. Polisen kommer att ha ett extrainsatt möte om de nya utökade gränskontrollerna. Vid tisdagens presskonferens i Stockholm uppgav inrikesminister Anders Ygeman att regeringen räknar med att polisens kostnader för den utökade gränskontrollen blir 60-80 miljoner kronor och att det ryms inom den budgetförstärkning som redan är beslutad.

BIL – ÖRESUNDSBRON. Den förstärkta gränskontrollen kommer också att märkas vid Öresundsbrons betalstation i Lernacken, där det ska införas kameraövervakning som automatiskt kan identifiera fordon och nummerskyltar och som ska kopplas samman med information från övriga EU-länder. Utrustning för att röntga fordon ska installeras och Sverige ska verka för EU-regler som gör det möjligt med biometrisk identifikation – det vill säga avläsning av människors unika kroppsformer. Här har dock den svenska polisen redan tidigare kontrollerat i det närmaste samtliga bilister.

FLERA FÖRKLARINGAR TILL ATT ID-KONTROLLERNA SLOPAS. Infrastrukturminister Anna Johanssons (S) kommenterade vid presskonferensen att id-kontrollerna inte slopas, utan att regeringen avstår från att förlänga kontrollerna efter att de löper ut natten till den 4 maj. Att id-kontrollerna inte förlängs förklarade inrikesminister Anders Ygeman med att antalet asylsökande minskat med 80 procent och att regeringen istället valt att intensifiera gränskontrollerna. I medierna har samtidigt en rad andra förklaringar lyfts fram. ”Kritiken från EU-kommissionen ligger bakom de avskaffade id-kontrollerna” skriver Sydsvenskan och pekar på ett svar från EU-kommissionären Dimitris Avramopoulos på en fråga från EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C). ”Miljöpartiet brottade ner sossarna” skriver Aftonbladet och pekar på att id-kontrollen länge varit en stridsfråga mellan regeringspartierna.

FÖRSTÄRKT GRÄNSKONTROLL FLYTTAR FOKUS FRÅN FLYKTINGAR TILL TERRORISM. Samtidigt som inrikesminister Anders Ygeman vid tisdagens presskonferens betonade att vi inte ska återgå ”till situationen vi hade innan id- och gränskontrollerna” som motiv till att gränskontrollen förstärks har många tolkat förändringen som en förskjutning från flyktingkontroll till kontroller med ökad fokus mot terrorism. Tecken på det är den ökade kameraövervakningen vid Öresundsbrons betalstation, samt utrustningen för att röntga fordon. Dessutom ska samarbetet mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen öka, enligt direktiv från Regeringen.

MÅNGA NÖJDA RÖSTER – BÅDE FÖR RESANDET OCH DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA. Infrastrukturminister Anna Johansson medgav vid tisdagens presskonferens att regeringen varit medveten om att id- och gränskontrollerna drabbat Öresundspendlarna hårt. Många positiva kommentarer hördes efter beskedet och Facebookgruppen BroenLives pendlartalesman Michael Randropp skålade glatt inför danska TV2 Lorry. Till News Øresund säger han att de tror att det kommer att ta cirka sex veckor innan DSB hinner göra om sina körplaner så att de slopade id-kontrollerna får fullt genomslag på tågtrafiken. Det bekräftas dock inte av DSB, som inte vill lämna några besked i frågan. Samtidigt gör Michael Randropp en mera pessimistisk bedömning av möjligheten att flytta den inre svenska gränskontrollen från Hylle ombord på tågen över Öresund nu när gränskontrollen ska intensifieras. ”Jag tror gränskontrollen blir kvar i Hyllie”, säger han.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen twittrade snabbt att det var bra att Sveriges regering upphäver id-kontrollen så att Öresundsregionen kan utvecklas utan hinder. Därefter kom en lång rad jublande kommentarer från lokala och regionala politiker i Skåne. Från Miljöpartiet och Centerpartiet hördes kanske de mest nöjda kommentarerna och då inte bara för pendlarnas skull, utan för att partierna verkar för öppna gränser och den mänskliga rättigheten att kunna söka asyl.

BEHÖVER SKAPA NYTT FÖRTROENDE HOS PENDLARNA. Tiden med id- och gränskontroller har skapat en förtroendeklyfta mellan främst tågresenärerna över Öresund och regeringen i Stockholm. Med tanke på att infrastrukturminister Anna Johansson vid tisdagens presskonferens betonade att regeringen är beredd att återinföra id-kontrollerna om den får indikationer att de behövs igen blir det en utmaning att skapa någon form av nytt och långsiktigt förtroende för möjligheterna att resa över Öresund på ett enkelt sätt. Eftersom såväl järnväg som tåg är hårt slitna får även DSB och Skånetrafiken räkna med att blickarna riktas mot dem när trafiken krånglar av tekniska orsaker.

 

Äldre information, ännu inte uppdaterad:

Måndagen den 24 april 2017 kortades restiden med Öresundståg mellan Köpenhamn H och Malmö C med tolv minuter. Restiden har förkortats till 45 minuter enligt Skånetrafikens reseplanerare, vilket kan jämföras med att tågresan mellan Köpenhamn och Malmö tog 35 minuter innan id- och gränskontrollerna infördes. Innan sommaren väntas restiden minska ytterligare när den svenska gränskontrollen flyttas från Hyllie och i stället kommer att utföras ombord på Öresundstågen, enligt en överenskommelse mellan den svenska och danska staten.

En fördubblad turtäthet på dansk sida fram till stationen vid flygplatsen i Kastrup och en ny utformning av id-kontrollen har minskat restiden mellan Huvudbangården i Köpenhamn och Malmö Central med omkring tolv minuter. Även om passagerarna på väg mot Sverige även fortsättningsvis måste kliva av tåget för id-kontrollen på Kastrup behöver de inte längre vänta på nästa tåg utan kan gå ombord på samma tåg igen.

För resenärer som kliver på i Örestad eller Tårnby blir det däremot ingen förändring förrän efter sommaren, uppger det danska tågbolaget DSB. Resenärer som kliver på vid Örestad eller Tårnby får vänta till den 7 augusti innan de omfattas av den nya tätare trafiken.

Ytterligare två förbättringar som är på gång för tågresenärerna över Öresund kan leda till en mer normaliserad tågtrafik med bibehållna id- och gränskontroller. Den 6-8 juni genomförs tester med att återuppta tiominuterstrafiken över Öresundsbron i rusningstid, vilket skulle minska såväl trängsel som väntetider.

Före sommaren väntas den svenska polisen flytta gränskontrollen från Hyllie ombord på Öresundstågen, till följd av ett nytt avtal mellan danska och svenska staten. Fredagen den 4 februari 2017 meddelade danska Justitieministeriet att Danmark och Sverige var på väg att teckna ett avtal som gör det möjligt för svensk polis att följa med Öresundstågen från Sverige och kliva av på Kastrup för att byta till ett tåg på väg till Sverige så att de kan utföra den tillfälliga inre svenska gränskontrollen ombord på tågen medan de kör över Öresundsbron. Den 6 april skrev avtalet under och det började gälla redan den 8 april – dock kommer inte svensk polis att påbörja gränskontrollerna ombord på Öresundstågen förrän sex till åtta veckor efter avtalets undertecknande. Enligt Patrik Engström, chef för den nationella gränspolisen i Sverige, är ännu inget datum fastställt ännu för övergången till gränskontroll ombord på tågen. När gränskontrollen flyttat ombord på tågen kan det extra stoppet för den nuvarande gränskontrollen vid stationen i Hyllie i Malmö tas bort. Istället för att tåget som idag stannar tio minuter i Hyllie för gränskontroll räcker det med ett uppehåll på cirka tre minuter för av- och påstigande passagerare. Därmed skulle restiden minska med omkring sju minuter.

När den svenska gränskontrollen kan flyttas ombord på Öresundstågen och om försöken med den förenklade id-kontrollen på Kastrup (se nedan) leder till permanent tiominuterstrafik med tåg över Öresundsbron blir restiden över Öresund nästan normaliserad med bibehållna id- och gränskontroller. Fortfarande måste tågpassagerare som åker från Danmark till Sverige byta tåg vid stationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup och det råder i skrivande stund en osäkerhet om den svenska gränskontrollen får inledas ombord på tågen redan när de lämnat stationen i Kastrup eller om polisen måste vänta tills gränsen mot Sverige passerats uppe på bron. I det senare fallet återstår endast fem minuter för att utföra gränskontrollen ombord på tåget innan det når stationen i Hyllie och då är det osäkert om hela den extra väntetiden i Hyllie kan tas bort.

Från och med den 30 januari 2017 har rutinerna för id-kontrollen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup ändrats. Istället för att passagerarna som tidigare ankom till den ena perrongen och därefter måste gå upp i flygplatsbyggnaden för att komma ner till den andra sköts kontrollen nu vid en perrong. Därmed frigörs det andra spåret på stations till tågtrafik i andra riktningen. Passagerarna går av tåget och ut igenom en avspärrning som löper längs med perrongen. Därefter får de gå tillbaka genom avspärrningarna, förbi en id-kontroll vid varje tågdörr, och ombord på ett nytt tåg som kört fram. Den nya lösningen ger enligt Skånetrafiken och DSB en mer stabil tågtrafik med färre förseningar. Dessutom kan DSB:s tåglinje IC Bornholm åter stanna vid Kastrup på sin väg mot Ystad.

——————————————————————————–

Införandet av id- och gränskontroller har främst medfört problem för tågresenärer över Öresundsbron beroende på bristande bankapacitet, främst på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup, samt slitna tåg och bansystem. För resenärer som åker med bil eller buss över Öresundsbron eller med färja mellan Helsingör och Helsingborg har förseningarna från kontrollerna varit måttliga. Däremot medför kontrollerna extra kostnader för trafikföretagen. Ytterligare en negativ effekt från id-kontrollerna är att många nordbor har avvisats på grund av att de inte kunnat uppvisa godkända id-handlingar. Enligt HH-Ferries, som driver färjetrafik under namnet Scandlines mellan Helsingör och Helsingborg, har omkring 11 000 personer nekats att åka med deras färjor till Sverige på grund av att de inte haft godkända id-handlingar med sig fram till slutet av januari 2017. DSB uppger att de inte för någon statistik över antalet personer som nekats åka med tåg till Sverige.

Längre restid, färre avgångar i rusningstid och ökad trängsel på tågen. Så ser vardagen ut för tågresenärerna över Öresund efter mer än ett år med id-kontroller på tågstationen vid Köpenhamns flygplats Kastrup i kombination med den tillfälliga inre svenska gränskontrollen vid stationen i Hyllie. Effekterna märks bland annat i form av minskat tågresande, ökat bilresande, en arbetsmarknad som krympt i storlek och sämre tillgänglighet till Köpenhamns flygplats. På sikt bedöms det påverka regionens tillväxt negativt.

De tillfälliga inre gränskontrollerna mellan bland annat Sverige och Danmark har förlängts till maj 2017. Detsamma gäller de danska gränskontrollerna mot Tyskland, som även de har förlängts med tre månader, till maj 2017.

Beslutet om id-kontroller av resenärer som reser med tåg, buss eller fartyg från Danmark till Sverige har förlängts av den svenska regeringen till den 4 maj 2017.

 

FÄRRE TÅG- OCH FLYGRESENÄRER:

Såväl antalet tågresenärer över Öresund som antalet sydsvenska utresande från Köpenhamns flygplats i Kastrup har minskat sedan id-kontrollerna infördes.

Enligt Köpenhamns flygplats har antalet sydsvenska utresande flygpassagerare minskat med 2 procent under januari-november 2016 samtidigt som antalet danska utresande ökat med 11 procent. Enligt flygplatsens presschef Kasper Hyllested är den enda rimliga förklaringen till skillnaden i utvecklingen mellan danska och svenska flygpassagerarna id-kontrollen av tågresenärer över Öresund.

Enligt DSB:s pressmeddelande den 22 december hade antalet tågpassagerare över Öresund dittills under 2016 minskat med tolv procent. Under hela 2016 sålde Skånetrafiken 7,4 procent färre tågperiodkort över Öresund än under 2015. Störst var minskningen i försäljningen under hösten; mellan augusti och december låg den på 11,2 procent.

ID-kontrollen uppges av DSB ha kostat 70 miljoner danska kronor under 2016 och enligt ett avtal delas kostnaden lika mellan DSB och Skånetrafiken. I mitten av december tillkännagav den svenska regeringen att upp till 139 miljoner avsätts för att kompensera tåg-, färje- och busstransportörer för deras kostnader för id-kontroller av resenärerna. Även utländska transportörer, som DSB, kan ansöka om ersättning. Däremot ersätts inte tappet av resenärer, trots att Skånetrafiken och DSB inför 2016 snarare än en minskning räknat med en ökning av antalet resenärer med fem procent.

DSB uppger i pressmeddelandet den 22 december att företaget har fått 27 fall av bristande id-kontroll anmälda till svenska Transportstyrelsen som hittills i ett fall dömt ut en sanktionsavgift på 10 000 svenska kronor. Enligt DSB kommer avgiften inte att överklagas med hänsyn till det låga beloppet.

 

Snabbfakta: Id- och gränskontrollerna

ID-KONTROLLERNA sköts av transportföretag som fraktar passagerare med tåg, buss eller fartyg från Danmark till Sverige. En svensk regeringsförordning säger att inga passagerare får följa med från Danmark till Sverige utan att de har en giltig och godkänd legitimation.

GRÄNSKONTROLLERNA sköts av svensk polis och civilanställda passkontrollanter när passagerarna anlänt till Sverige, bland annat vid Öresundsbrons betalstation, tågstationen i Hyllie och hamnarna i Helsingborg, Göteborg och Trelleborg. Danmark har en motsvarande inre gränskontroll vid hamnar och landgränser mot Tyskland medan Tysklands gränskontroll sker vid gränsen mot Österrike. Med inre gränskontroll menas att det rör sig om lädergränser inom EU, inte EU:s yttre gräns.

Drabbar främst tågtrafiken. Resenärer som åker över Öresund med bil över Öresundsbron eller med färja från Helsingör till Helsingborg drabbas vanligen endast av en mindre fördröjning i samband med id- och gränskontrollerna. Problemen med kraftigt ökad restid, trängsel och förseningar gäller tågtrafiken över Öresundsbron där kapaciteten redan från början varit begränsad, bland annat av den underdimensionerade tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup som endast har två spår för passagerartrafik jämfört med fyra spår i Hyllie. Antalet tågresenärer över Öresund har enligt danska tågbolaget DSB:s pressmeddelande den 22 december 2016 minska med 12 procent hittills i år medan Skånetrafiken uppger att försäljningen av tågkort Öresund minskat med 17 procent under januari-november.  Läs mer i Øresundsinstituttets analys.

Allt fler pendlare väljer bilen framför tåget. Antalet tågpendlare har minskat under hela året och enligt Skånetrafiken har antalet sålda tågkort Örsund minskat med 17 procent under januari – november. Enligt ett pressmeddelande från DSB den 22 december 2016 har antalet tågpassagerare över Öresund minskat med 12 procent hittills i år. Samtidigt ökade personbilstrafiken över Öresundsbron med 4.8 procent under januari-november 2016.

Många pendlare överväger att ge upp. En enkätundersökning som Øresundsinstituttet gjort bland Öresundspendlare under augusti-september visar bland annat att 39 procent av de svarande överväger att söka jobb i hemlandet och att 26 procent överväger att flytta till bostad i arbetslandet. 16 procent både söker jobb och letar bostad, medan 18 procent inte har några planer på att sluta pendla. Enkäten gjordes till Länsstyrelsen Skånes rapport Utvärdering av effekter av tillämpningen av förordning om vissa identitetskontroller, där Øresundsinstituttet stod för en stor del av faktaanalysen. Eftersom enkäten har skickats ut via Kystbanens pendlarförenings Facebookgrupp är de svarande inte nödvändigtvis representativa för samtliga pendlare. Det stora antalet svar gör det dock rimligt att anta att skillnaden inte är alltför stor.  En tidigare undersökning bland tågpendlarna över Öresund har visat att 64 procent är påverkade av ökad stress sedan id- och gränskontrollerna infördes och 70 procent påverkas mycket av att inte kunna veta när man är framme. Undersökningen genomfördes av KTH med svar från 900 tågpendlare och rapporten publicerades i juni av Øresundsinstituttet.

Ersättning till Skånetrafiken och DSB. ID-kontrollen uppges kosta 70 miljoner danska kronor under 2016 och enligt ett avtal delas kostnaden lika mellan DSB och Skånetrafiken. I mitten av december tillkännagav den svenska regeringen att upp till 139 miljoner avsätts för att kompensera tåg-, färje- och busstransportörer för deras kostnader för id-kontroller av resenärerna. Även utländska transportörer, som DSB, kan ansöka om ersättning. Däremot ersätts inte tappet av resenärer, trots att Skånetrafiken och DSB inför 2016 snarare än en minskning räknat med en ökning av antalet resenärer med fem procent.

Ansökan om skadestånd. 565 Öresundspendlare har i oktober lämnat in en gemensam ansökan om skadestånd till Justitiekanslern, med hjälp av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt advokatbyrån Vinge. Enligt Handelskammaren kräver vardera pendlare 30 000 kronor i kränkningsersättning och i enskilda fall även skadestånd. Av de 565 personerna är drygt 100 danskar.

Samhällskostnader och krympande arbetsmarknad. Den senaste analysen av de samhällsekonomiska effekterna som följt av id- och gränskontrollerna och vad det kostar samhället presenterades i juli av Øresundsinstituttet. Den visar att 322 000 färre arbetstillfällen på Själland kan idag nås genom en timmes tågpendling från Malmö Central jämfört med innan id- och gränskontrollerna infördes. Resenärernas extra tid under året med kontrollerna beräknas kosta 296 miljoner kronor enligt svenska samhällsekonomiska modeller.

 

INFORMATION OM ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA:
1. När och varför infördes ID- och gränskontrollerna
2. Hur går ID- och gränskontrollerna i Öresund till
3. Vilka effekter har ID- och gränskontrollerna för resenärerna och på resandet
4. Vilka samhällseffekter har ID- och gränskontrollerna i Öresund
5. Fakta

 

1. NÄR OCH VARFÖR INFÖRDES ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA:

Frivilliga_Malmo_central_webb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den globala flyktingkrisen kom under hösten 2015 nära inpå invånarna i Greater Copenhagen/Öresundsregionen. Det instabila läget i Mellanöstern och kriget i Syrien har skickat miljontals på flykt. Människor som söker en plats att bo, trygga ramar och goda framtidsutsikter för sig själva och sina familjer. På Malmö Central delade frivilliga ut mat och hjälpte flyktingarna till rätta. När antalet flyktingar som kom till Sverige ökade dramatiskt beslutade den svenska regeringen vid två olika tillfällen att införa tillfälliga gräns- och id-kontroller.

12 november 2015. Sverige inför en inre gränskontroll (med inre avses att det inte gäller EU:s yttre gräns). Vid Öresund sker kontrollen av resande som kommer i riktning från Danmark till Sverige med färja från Helsingör till Helsingborg samt av bilister, bussresenärer och tågresenärer som åker över Öresundsbron där bilisterna och bussresenärerna kontrolleras vid betalstationen i Lernacken medan tågpassagerarna kontrolleras vid tågstationen i Hyllie.

4 januari 2016. Efter ett svenskt regeringsbeslut om att tillämpa en ny lag träder ett transportöransvar i kraft som innebär att det införs id-kontroller av alla som reser med tåg, buss eller färja från Danmark till Sverige. Det gör att transportföretagen får ett ansvar för att utföra id-kontrollerna på dansk mark så att de endast tar med passagerare till Sverige som har godkända pass eller id-kort. Tågresenärerna måste byta tåg på stationen vid flygplatsen i Kastrup för att komma igenom id-kontrollen. Samma dag meddelade Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen att Danmark inför en tillfällig gränskontroll för resande från Tyskland till Danmark. Senare infördes en ny lag som gör det möjlighet för den danska regeringen att införa ett transportörsansvar om det anses nödvändigt. Den danska gränskontrollen innebär att förutom Öresundsregionen påverkas även gränsregionerna vid Fehmarn bält och mellan Schleswig Holstein och Sønderjylland.

Förlängning till maj. Till en början förlängdes kontrollerna i korta perioder. Men i maj beslöt såväl Sverige som Danmark att förlänga sina gränskontroller mot Danmark respektive Tyskland till den november 2016. Därefter har EU-kommissionen i två omgångar gett Sverige och Danmark (tillsammans med Tyskland, Österrike och Norge) tillåtelse till förlängning i tre månader. Det har inneburit att Sveriges och Danmarks gränskontroller först förlängdes till februari 2017 och senast till maj 2017.

 

2. HUR GÅR ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA I ÖRESUND TILL:

id_kontroller_färjekarta_dk

 

Polismyndigheten genomför sedan den 12 november 2015 tillfälliga gränskontroller vid färjelägen, Öresundsbrons betalstation i Lernacken och vid tågstationen i Hyllie.

Från kl. 00.00 den 4 januari 2016 införde Sverige ett nytt transportöransvar för alla företag som med buss, tåg eller fartyg transporterar personer från Danmark till Sverige. Det är transportörernas ansvar att genomföra id-kontrollerna och det innebär att företaget måste säkerställa att alla resenärer som ska resa in i Sverige har giltigt pass eller körkort/id-kort som uppfyller den svenska polisens krav. Om person utan giltigt pass/id-kort följer med bussen/tåget/båten till Sverige kan transportörföretaget få betala ett vite på 50 000 svenska kronor per person.

Transportörsansvaret innebär att DSB och Skånetrafiken infört id-kontroller på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup av alla Öresundstågsresenärer mot Sverige, passagerare med SJ:s X2000 och Bornholmstågen kontrolleras vid spår 26 på Köpenhamns huvudbangård och att HH Ferries infört id-kontroller vid färjeläget i Helsingör av alla passagerare på väg med båt mot Helsingborg. Även färjan mellan Bornholm och Ystad samt bussbolag med trafik mellan länderna har infört id-kontroller.

Id- och gränskontrollerna påverkar främst tågresenärerna över Öresund. Trafiken med färja, buss och bil uppges endast påverkas i mindre omfattning.

Resan med Öresundståg i riktning från Danmark till Sverige påverkas vid tre platser:

 • Vid Köpenhamns flygplats i Kastrup får passagerare på väg från Danmark till Sverige kliva av tåget, gå upp genom ankomsthallen på flygplatsen och ner på andra perrongen och där gå igenom idkontrollen och ta nästa tåg mot Sverige. Från den 30 januari 2017 förenklas id-kontrollen så att den kommer att ske vid samma perrong som tåget kommer in vid.
 • Vid den första stationen i Sverige, Hyllie, har tåget ett uppehåll på 8 minuter för att ge svensk polis eller passkontrollanter möjlighet att utföra gränskontroll. Sedan försommaren 2016 görs gränskontrollen mer sällan. Före den 11 december 2016 hade tåget ett uppehåll på tio minuter i Hyllie.
 • Vid Malmö Central gör Öresundståget ett uppehåll på 12-13 minuter för att invänta nästa avgång i tidtabellen så att eventuella förseningarna inte sprider sig ut i det övriga svenska järnvägsnätet. Är tåget försenat från Hyllie blir uppehållet kortare. Den totala förseningen från ankomst till Hyllie och avgång från Malmö C blir aldrig längre än 21 minuter, motsvarande tiden till nästa tågavgång i tidtabellen.

Under den första perioden när id- och gränskontrollerna infördes fanns en viss förvirring kring vilka legitimationer som var giltiga. I Sverige finns flera myndigheter som utfärdar id-kort, men det är endast polisens id-kort som är giltiga förutom pass och körkort. Det har även funnits fall där grupper med barn stoppats och reglerna för skolklasser och föreningar har därför förändrats. Klicka här för att läsa svenska polisens fakta om vilka identitetshandlingar som godkänns.

Från det att id-kontrollen infördes i januari till den 2 oktober har det vid 135 tillfällen inträffat att flyktingar och migranter har försökt att gå från Danmark till Sverige via Öresundsförbindelsen. Öresundsbro Konsortiet har satt upp värmekameror för att förhindra personer att ta sig ner i tunneln eftersom det finns stor risk för olyckor.

Polisen rapporterar också att det regelbundet upptäcks att personer gömt sig under lastbilar, framför allt vid överfarten vid Helsingborg-Helsingør.

 

3. VILKA EFFEKTER HAR ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA FÖR RESENÄRERNA OCH PÅ RESANDET:

Oresundstag_fonster_web

 

I samband med att id-kontrollerna infördes den 4 januari i år halverades antalet avgångar med Öresundståg i rusningstid, från sex till tre tåg per timme, med ökad trängsel som följd. Restiden med Öresundståg från Danmark till Sverige har i förlängts med i genomsnitt en halvtimme, men varierar beroende på hur långa köerna är och mellan vilka stationer resan går.

Öresundstågen från Helsingör får Huvudbangården i Köpenhamn som slutstation och går inte längre vidare till Sverige. Öresundstågen från Nivå får Köpenhamns flygplats i Kastrup som slutstation och går inte längre vidare till Sverige.

SJ X2000 från Köpenhamn till Stockholm och DSB:s Bornholmståg till Ystad stannar inte vid Köpenhamns flygplats på väg till Sverige längre utan använder godsspåren runt flygplatsen. Passagerarnas id-handlingar kontrolleras istället vid spår 26 på Köpenhamns huvudbangård. Under de två första månaderna med id-kontroll ställdes denna trafik in helt, men återupptogs igen i mars. Från och med den 30 januari 2017 kommer IC Bornholm åter att stanna på Kastrup i samband med att en förenklad id-kontroll av passagerare på väg mot Sverige införs.

Det går i dagsläget inte heller danska inrikeståg från Fyn, Jylland och övriga Själland direkt till flygplatsen i Kastrup utan de resande måste byta tåg på Köpenhamn H eller till Metro på Nørreport station. Det skapar förseningar på upp till 20 minuter. Det är ännu inte känt om den förenklade id-kontrollen som införs den 30 januari 2017 kommer att göra det möjligt att återuppta trafiken med direkttåg till Kastrup från Fyn, Jylland och övriga Själland.

För resenärerna innebär id- och gränskontrollerna på resan från Danmark till Sverige:

 • Förlängd restid. I genomsnitt har restiden ökat med en halvtimme uppger Skånetrafiken. Restiden med Öresundståg mellan Köpenhamns huvudbangård och Malmö centralstation har utökats från 35 minuter till 52 minuter eller 72 minuter beroende på om man hinner med nästa tåg vid bytet och id-kontrollen vid Köpenhamns flygplats. Trafiken med Öresundståg går i stort sett som vanligt i riktning från Sverige till Danmark med undantag av att turtätheten under rusningstid har halverats så att tågen avgår var tjugonde minut istället för var tionde minut och att försenade tåg inte längre stannar vid Köpenhamns flygplats. Brist i spårkapaciteten vid Köpenhamns flygplats gör att tåg som är 6-10 minuter försenade inte stannar utan kör direkt till nästa station, Tårnby, där passagerarna får gå av och ta ett annat tåg tillbaka till flygplatsen. Det beräknas ta cirka 15-35 minuter extra i restid. Øresundsinstituttets beräkningar visar att resande över bron spenderar 6 600 extra timmar i tåget per dag sedan id- och gränskontrollen infördes. Det motsvarar 833 arbetsdagar eller 666 heltidsanställningar i Sverige.
 • Färre avgångar. Fram till den 3 januari avgick det ett Öresundståg över Öresundsbron var tionde minut klockan 06-09 och 15-18.00. Från och med den 4 januari avgår ett Öresundståg var 20:e minut hela dagen. Därmed har åtta tågavgångar från Danmark till Sverige försvunnit i rusningstid mellan 15.00 och 17.30. I vissa fall har dock tågen förlängts från två till maximala tre tågsätt för att förbättra kapaciteten. Om den förenklade id-kontrollen som ska införas på Kastrup den 30 januari 2017 fungerar som det är tänkte uppger DSB att de på försök kommer att återinföra 10-minuterstrafik i rusningstid.
 • Ökad trängsel. Den halverade tågkapaciteten under rusningstid har lett till ökad trängsel på tågen. Sammantaget har det inneburit runt 1 700 färre sittplatser per timme på grund av den lägre frekvensen. Där det tidigare fanns 3 800 sittplatser per timme, finns det för närvarande runt 2 100.
 • Större risk för förseningar. Den nuvarande trafikmodellen är extra sårbar vilket ökar risken för förseningar som läggs till den redan förlängda restiden. Tåg som är mer än 6-10 minuter försenade stannar inte vid Köpenhamns flygplats utan resenärerna får istället kliva av på nästa station, Tårnby, och ta ett tåg tillbaka. Den nya förenklade id-kontrollen som ska införas den 30 januari 2017 uppges skapa en stabilare tågtrafik med färre förseningar.
 • Fler byten. För tågresenärer på väg från Danmark till Sverige sker ett byte vid Köpenhamns flygplats på grund av id-kontrollen. Dessutom tjänar resenärer som ska åka med tåget vidare från Malmö på att kliva av i Hyllie, gå genom gränskontrollen och sedan byta till ett Pågatåg för vidare färd. Bytet föreslås även i Skånetrafikens reseplanerare. Många resenärer som åker från centrala Köpenhamn använder idag Metron och byter vid flygplatsen till ett Öresundståg för resan vidare över bron. Metron utökade i samband med att id-kontrollen infördes sina avgångar till flygplatsen i Kastrup.
 • Försämrad reseupplevelse. För pendlarna har ökad trängsel, osäkerhet om restidens längd och tågbyten gjort det svårare att bland annat jobba på tåget på samma sätt som tidigare, liksom att det gett problem med dagishämtningar och ökade konflikter i hemmet. Det visar en pendlarundersökning som genomförts av KTH.
 • Upplevd försämring för icke-pendlare. Att höra eller läsa om effekterna av id- och gränskontrollerna kan leda till att icke-pendlare avstår från att åka över sundet.

Sedan kontrollerna infördes har flera arbetsgivare i Danmark hjälpt de anställda med hemtransporten över sundet eller andra åtgärder som underlättar. Bland annat har läkemedelsföretaget Ferring med kontor i Ørestad och många svenska medarbetare valt att hyra in bussar och Köpenhamnsbaserade revisionsföretaget Ageras har valt att hyra fyra bilar för att transportera deras 20 svenska medarbetare till och från arbetet. Mars Danmark betalar broavgiften för de anställda som samåker fyra personer i en bil och butiks- och varuhuskedjan Magasin du Nord justerat medarbetarnas arbets- och mötestider. Det Malmöbaserade företaget Jayway hade i november 12 svenskar på sitt kontor i Köpenhamn, idag är bara fyra kvar och övriga arbetar istället från kontoret i Malmö.

Efter att ID-kontrollen infördes har Skånetrafiken erbjudit kunderna som köpt pendlarkort över sundet öppet köp och under våren även en engångssumma på 500 kronor i rabatt.

Under 2015 gjordes varje dag i genomsnitt 32 500 enkelresor med tåg över Öresundsbron. Omkring hälften av resorna görs av de mellan 8 000 och 9 000 pendlare som tar Öresundståget över bron. Över 15 000 personer pendlar dagligen över Öresund med bil och tåg via Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. 93 procent av pendlarna bor i Skåne och jobbar på Själland. Öresundstågen används även av många turister och köpsugna som väljer att besöka andra sidan Öresund samt av flygpassagerare till och från Köpenhamns flygplats. Öresundstågen är direkttåg till Göteborg, Kalmar och Karlskrona.

Så här har id- och gränskontrollerna påverkat resandet över Öresund:

 • Antalet tågresenärer har minskat med 12 procent från januari till mitten av december 2016, uppger DSB.
 • Skånetrafikens försäljning av pendlarkort över Öresund har minskat med 17 procent under perioden januari-november jämfört med samma period förra året, uppger Skånetrafiken. Minskningen accelererade under sensommaren och hösten, med en minskning på åtta respektive elva procent i augusti och september. Motsvarande tal från DSB är ännu inte offentliggjorda.
 • Antalet passagerare över Öresund har minskat med 20-25 procent för SJ som trafikerar sträckan Köpenhamn-Stockholm. Under 2015 hade företaget ett ökning med antalet passagerare till/från Köpenhamn och Köpenhamns flygplats på 22 procent. Antalet resenärer med SJ som enbart reser sträckan Köpenhamn-Malmö har dock ökat med 44 procent. SJ, som gör sin id-kontroll på Huvudbangården, kör tågen direkt till Malmö C med endast ett kort stopp för gränskontroll vid Hyllie station. Resenärerna behöver därmed inte byta tåg vid Kastrup och sparar en halvtimmes restid.
 • Färre tar tåget till Köpenhamns flygplats, andelen danska passagerare som tar tåget till Köpenhamns flygplats innan de reser vidare ut i världen har minskat från 25 procent till 16 procent under januari-september i år jämfört med samma period 2015. Andelen svenska passagerare som tar tåget har minskat från 80 till 74 procent under samma period. Flygresenärer från Danmark väljer i stället i högre grad metron och flygresenärer från Sverige bilen för att ta sig till och från flygplatsen.
 • Biltrafiken över Öresundsbron har ökat med 4,8 procent januari-november i år enligt statistik från Öresundsbro Konsortiet.

 

4. VILKA SAMHÄLLSEFFEKTER HAR ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA i ÖRESUND:

Cykel_Kobenhavn_webb

 

 • Samhällspåverkan i kronor och ören. Sammantaget innebär alla effekter av id-kontrollerna att den ekonomiska tillväxten i Öresundsregionen blir lägre. Hur stor effekten blir beror på hur länge id- och gränskontrollerna varar. Den danska tankesmedjan Kraka räknar i sin analys med tågpendlare och endast med en försening på 10 minuter vid stationen på Köpenhamns flygplats. Den längre restiden värderas till nästan 50 miljoner danska kronor årligen. En annan dansk tankesmedja, Cepos, beräknar, att årskostnaden för en permanent svensk id-kontroll för trafik från Danmark kan uppgå till ca. 150 miljoner euro motsvarande 1,4 miljarder svenska kronor. Inför även Danmark en kontroll av resenärer från Sverige växer omkostnaderna till 300 miljoner euro motsvarande 2,8 miljarder svenska kronor. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har med hjälp av Sweco och professor i ekonomi, Martin Andersson vid Lunds universitet beräknat att en permanent gränskontroll skulle kosta 1,5 miljarder svenska kronor årligen i samhällsekonomiska förluster. Beräkningen omfattar både restidsförlusten omräknat till kronor och ören för tåg, bilar och färjor, samt en minskning i marknadspotentialen. Analysen har kritiserats för att överdriva effekterna, men beloppet ligger nära beräkningarna från Cepos. Øresundsinstituttet räknar in den utökade restiden för samtliga tågresenärer över Öresund och tar även med förseningarna som uppstår i Hyllie och vid Malmö Central samt passagerarnas resmål och kommer då fram till en merkostnad på mellan 296 och 356 miljoner svenska kronor per år. Dessutom visar analysen att 322 000 färre danska arbetstillfällen nås inom en timmes tågresa från Malmö centralstation sedan id- och gränskontrollerna infördes. Det innebär att 6 av 10 arbetstillfällen fortsatt går att nå med samma restid. Endast arbetsplatser på Kastrup kan nås inom en timmes restid från Lunds centralstation.
 • Risk att pendlingen minskar. De negativa effekterna på arbetsmarknadsintegrationen mellan Skåne och Själland har ännu inte visat sig i någon större omfattning. Att byta jobb tar flera månader och vissa jobb i Köpenhamn finner man dessutom inte i Skåne medan andra har en lägre lönenivå på den svenska sidan av Öresund. Statistik över utländsk arbetskraft från Jobindsats.dk visar ett fall på 4 procent när det gäller antalet svenskar med arbete i Östdanmark under januari-mars 2016. Antalet visningar av lediga jobb i Danmark på informationstjänsten Øresunddirekts hemsida har minskat för jobb med låg lön och ökat för jobb med hög lön under perioden januari till september 2016 jämfört med samma period i fjol. Skånetrafikens försäljning av pendlarkort över Öresund visar en nedgång på 5,5 procent mellan januari och augusti 2016. En minskad pendling till Danmark slår bland annat hårt mot Malmö som har relativt hög arbetslöshet och många flyktingar som bosätter sig i kommunen.
 • Turism och handel över sundet riskerar att minska. Det märks inga entydiga effekter av gräns- och id-kontrollerna på turismen och handeln i regionen. En undersökning som gjorts av Tourism in Skåne och Malmö Turism under augusti/september 2016 visar att drygt hälften av de svarande (undersökningen hade mycket låg svarsfrekvens) inte fått färre danska gäster under 2016. Det totala antalet svenska övernattningar i hela Danmark minskade med 0,2 procent under januari-augusti. Under samma period minskade antalet svenska övernattningar i Region Hovedstaden med 4,3 procent och i Region Själland var antalet oförändrat. Antalet danska övernattningar i hela Sverige minskade med 7,3 procent under januari-augusti 2016. Enbart i Skåne var minskningen 5,1 procent. Vad gäller dagsturer har antalet resenärer med Skånetrafiken minskat med 12 procent under januari-augusti 2016, i stället för en prognostiserad resandeökning med fem procent. I det totala antalet ingår dock även bland annat pendlare, flyg- och affärsresenärer. Rent praktiskt får dock till exempel en Malmöbo som tidigare kunde ta tåget direkt till och från konstmuseet Louisiana i Humlebæk nu byta tåg två gånger på hemvägen – på Huvudbangården i Köpenhamn och därefter igen vid flygplatsen i Kastrup. Resan omfattar även en id-kontroll vid stationen på flygplatsen i Kastrup samt en gränskontroll vid stationen i Hyllie. Besökare på Tivoli i Köpenhamn får ett extra tågbyte på hemresan i samband med ID-kontrollen på flygplatsen i Kastrup.
 • Krångligare resa till flygplatsen – minskat upptagningsområde. Id-kontrollen vid Köpenhamns flygplats har påverkat tillgängligheten till flygplatsen. Färre Öresundståg med ökad trängsel och risk för förseningar som gör att tågen inte stannar vid flygplatsen innebär osäkerhet för resenärer som ska passa flygtider. Dessutom är det bara Öresundståg och SJ:s X2000-tåg i riktning från Stockholm till Köpenhamn som kan stanna vid flygplatsens tågstation. Bornholmtågen, SJ X200 i riktning från Köpenhamn till Stockholm samt danska inrikeståg från Fyn och Jylland kan inte köra till stationen på grund av bristande kapacitet. Som en följd minskar flygplatsens upptagningsområde. Ett permanent genomförande av id-kontroller kommenterar flygplatsens vd Thomas Woldbye enligt följande: ”Om man vill göra kontrollen permanent så bör man hitta ett nytt sätt att göra det på. Då är en välanvänd station vid flygplatsen inte lösningen”.
 • Lägre tillväxt på sikt. På flera års sikt kommer tillväxten i Greater Copenhagen/Öresundsregionen påverkas negativt om id- och gränskontrollerna finns kvar och om dessa fortsätter att orsaka stora förlängningar av restiderna med tåg över Öresund. Köpenhamns Flygplats är ett nav i utvecklingen av den svensk-danska regionen och med id-kontrollen har tillgängligheten med kollektivtrafik försämrats avsevärt. Det förväntas göra det svårare att attrahera nya och behålla de redan etablerade internationella verksamheterna i regionen. ”Permanenta kontroller skulle försämra, inte bara regionens, utan hela landets förutsättningar att attrahera företag, skapa jobb och tillväxt”, kommenterar Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, situationen i regionen ett halvår efter att id- och gränskontrollerna införts.
 • Dyrt för transportörer – privata företag överväger att lägga ner trafiken. Skånetrafiken och DSB:s totala kostnader för id-kontrollerna, som de delar på, är 4,5 miljoner danska kronor, motsvarande 5,8 miljoner svenska kronor, per månad. Dessutom förlorar operatörerna ytterligare på grund av minskat resande och därmed lägre biljettintäkter samt en förväntad resandeökning som troligen uteblir. För flera privata tåg- och bussoperatörer har id-kontrollen inneburit att intäkterna har minskat och dessutom skapat en oro för den sanktionsavgift på 50 000 kronor som följer om de skulle göra misstag. Vissa operatörer meddelar att de överväger att lägga ner trafiken på sträckan över sundet om kontrollen skulle bli permanent. Den svenska regeringen planerar att ersätta Skånetrafiken för de direkta kostnaderna.
 • HH Ferries anmäler Sverige till EU-kommissionen. Anledningen är att de anser att id-kontrollen snedvrider konkurrensen när färjorna mellan Helsingborg och Helsingör måste införa id-kontroller medan fordonstrafiken över Öresundsbron kan fortsätta enbart med polisens nuvarande gränskontroll. HH Ferries har även krävt att svenska staten betalar för de merkostnader som id-kontrollerna medför. Öresundsbro Konsortiet anses vara infrastrukturägare som ställer väg- och tågförbindelse till förfogande för transportörer. Skillnaden mellan att vara transportör och infrastrukturägare innebär enligt Öresundsbron också skillnader i reglerna för företagen där Öresundsbro Konsortiet är momspliktigt för intäkter från personbilar, till skillnad från HH-Ferries. 2014 betalade Öresundsbron cirka 240 miljoner DKK i moms från personbilar, lika fördelat till danska och svenska staten.

 

5. FAKTA

Kontroll_kastrup

 

Detta har hänt

September 2015

Asylströmmen till Sverige mer än fördubblas jämfört med samma månad under föregående år. Sverige tar emot totalt 24.260 asylsökande under september 2015

8 september – Sverige definierar de kraftigt ökande flyktingströmmarna som en ”nationell, särskild händelse” Alma, där polisen arbetar med en offensiv och framskjuten inre utlänningskontroll, dvs. kontroll av personer som precis har passerat gränsen för att fastslå om de har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Oktober 2015

Danmark tar emot dubbelt så många asylsökande (3.635) som samma månad under föregående år.

Asylströmmen till Sverige ökar till rekordnivån 39.055 asylsökande på 1 månad.

November 2015

Asylströmmen till Danmark toppar med 5.030 asylsökande på 1 månad.

12 november – Sverige inför tillfällig gränskontroll.

12 november – Inrikesresenärerna i Skåne påverkas av gränskontrollerna. Alla tåg från Simrishamn, Ystad och Trelleborg kör inte längre via Citytunneln och därmed till Hyllie och Triangeln Station, men leds via kontinentalbanan direkt till Malmö C på grund av gränskontrollen på Hyllie Station.

12 november  – Stena Line inför fullständig ID-kontroll på sina färjor till Sverige.

21 november – Sverige inför kravet på fullständig ID-kontroll på färjerutter från Tyskland och Danmark, som är längre än 20 sjömil.

December 2015

11 december – Danska folketinget antar genom en skyndsam handläggning, en lagändring (L74) som gör det möjligt för regeringen att införa ett transportöransvar i samband med tillfällig gränskontroll.

18 december – Den svenska riksdagen antar Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, som ger den svenska regeringen möjlighet att införa ID-kontroller. Lagen gäller från 21 december 2015 och 3 år fram. Samtidigt ställs krav om ID-kontroller på tåg, färja och bussar från Danmark med SFS 2015:1074 Förordning om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Januari 2016

4 januari – ID-kontroll för tåg, bussar och färjor från Danmark till Sverige träder i kraft.

4 januari – Danmark inför tillfällig gränskontroll med stickprov på gränsen mellan Tyskland och Danmark.

4 januari – SJ ställer in alla 5 dagliga avgångar från Köpenhamn och DSB ställer in Bornholmståget på grund av ID-kontrollen.

4 januari – Tåg från Simrishamn, Ystad och Trelleborg kan återigen köra till Hyllie och vidare genom Citytunneln till Malmö C, eftersom det har satts upp ett staket på Hyllie station, som skiljer inrikesresenärerna från resenärer som anländer från Danmark.

Februari 2016

17 februari – Skånetrafiken skickar rabattkupong på 500 kronor till pendlare med månadskort för resor över Öresund. Kupongen kan användas vid förnyelse av månadskortet. Status i maj är att 72 procent av pendlarna har utnyttjat rabatten på 500 kronor.

19 februari – Den särskilde händelsen Alma i Sverige övergår till det ordinarie polisarbetet.

Mars 2016

1 mars – SJ återupptar avgångarna från Köpenhamn, eftersom det har hittats en lösning, med ID-kontroll på Köpenhamns Centralstation och där tågen inte stannar på Köpenhamns Flygplats. Restiden mellan Köpenhamns huvudbangård och Malmö C förlängs med upp till 25 minuter.

15 mars – DSB återupptar trafiken med Bornholmstågen, som avgår från Köpenhamn C via Øresundsbron till Ystad, där passagerarna fortsätter med färjan.

April 2016

12 april – DSB slopar fotograferingen av resenärernas identitetshandlingar vid ID-kontrollen på Köpenhamns Flygplats.

14 april – Den svenska regeringen beslutar formellt att ändra förordningen om ID-kontroller, så att barn som reser i grupper med en ansvarig vuxen, till exempel lärare eller föreningsledare, undantas från kravet om ID-papper. Något som informellt har varit gällande sedan januari.

26 april – Det beslutas att Hjemmeværnet ska hjälpa polisen med den tillfälliga gränskontrollen vid de danska gränsövergångarna till Tyskland.

Maj 2016

2 maj – flera EU-länder, däribland Sverige och Danmark, uppmanar EU-kommissionen att anmoda Rådet att anta en rekommendation om att temporärt upprätthålla gränskontroll vid de inre gränserna.

9 maj – Ny färdplan för Öresundståg på sträckan Hyllie – Malmö C introduceras, vilket ger tågresenärer en bättre överblick av sin resa, eftersom förseningar på Hyllie på grund av gränskontrollen och väntetiden på Malmö C på nästa ordinarie avgång nu är färdplanerat.

12 maj – Rådet uppmanar Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike att upprätthålla proportionerlig tillfällig gränskontroll under en period på högst 6 månader.

Juni 2016

2 juni – Den svenska gränskontrollen förlängs med 6 månader till och med den 11 november och den danska fram till den 12 november.

8 juni – Riksdagen antar en lagändring av lagen 2015:1073 särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet (om ID-kontroll) som innebär att karenstiden på två veckor tas bort, således att regeringen kan förlänga föreskrifter för transportöransvar. Ändringen träder i kraft 1 juli.

9 juni – Sveriges Riksdag förlänger transportörernas ansvar, ID-kontrollerna, till och med den 3 november i år. Fram tills dess ska det genomföras en utvärdering av ID-kontrollerna som ska fungera som underlag för regeringens kommande beslut om det fortfarande finns behov av ID-kontroller.

September 2016

22 september – DSB och Skånetrafiken testar för första gången en ny lösning av id-kontrollen på Kastrup. Passagerarna på ett tåg som ankommer till flygplatsen runt midnatt släpps av på spår 1, samma spår som tåget mot Sverige också avgår från.

23 september – Den svenska regeringen får svar från de myndigheter som fått i uppdrag att utvärdera effekterna av id-kontrollerna.

Oktober 2016

4 oktober – DSB testar under eftermiddagens rusningstid ett möjligt scenario för hur det skulle gå att hantera passagerarna utifrån att all trafik mot Sverige håller sig på ett spår. Fler tester genomförs under oktober.

December 2016

22 december – DSB meddelar att en förenklad ID-kontroll kommer att införas den 30 januari 2017 vid stationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup för passagerare på väg mot Sverige. Förenklingen innebär att kontrollen utförs vid samma perrong så att passagerarna slipper gå upp i flygplatsterminalen för att byta perrong. Samtidigt blir det möjligt för DSB:s tåg IC Bornholm att stanna på Kastrup på väg mot Ystad och färjan till Bornholm. DSB meddelar att den förenklade lösningen blir smidigare för passagerarna samtidigt som tågtrafiken uppges bli mera stabil. Om den nya lösningen fungerar som det är tänkt avser DSB att påbörja försök med att återinföra 10-minuterstrafik med Öresundståg i rusningstid, det vill säga ha en avgång var tionde minut i rusningstid jämfört med var tjugonde minut idag.
Den nya utformningen av id-kontrollen uppges dock inte förkorta restiden med tåg över Öresund.

 

Lagstiftning om tillfällig gränskontroll och id-kontroll

Sedan införandet av den nordiska passunionen 1954, har det varit möjligt att korsa gränsen mellan Danmark och Sverige utan pass. Båda länderna är dessutom en del av Schengensamarbetet, men Danmark är på grund av sitt förbehåll för rättsliga och inrikes angelägenheter inte delaktiga i besluten om nya Schengenregler, men kan efter att de andra länderna har antagit nya regler, välja att implementera dem i dansk lagstiftning.

På grund av den stora tillströmningen av asylsökande införde Sverige tillfällig gränskontroll den 12 november 2015 i 10 dagar och efterföljande har den förlängts 8 gånger, senast den 2 juni 2016, då den förlängdes till den 11 november. Tidigare gällde beslutet endast för en månad i taget, men Europa-Kommissionen och EU:s ministerråd har rekommenderat Danmark, Sverige, Tyskland, Norge och Österrike att förlänga gränskontrollerna i upp till 6 månader mot bakgrund av en hänvändelse från de drabbade staterna i brev från den 2 maj. Den tillfälliga gränskontrollen gäller både bil- tåg- och färjetrafik.

Från den 4 januari 2016 har det också införts ansvar för transportörerna för att kontrollera att resenärer med buss, tåg och färjor har giltig legitimation. Det handlar om en id-kontroll för passagerare med tåg, bussar och färjor från Danmark till Sverige. Kontrollen ska ske innan resenärerna kommer in i Sverige. Om en transportör inte har genomfört en kontroll av giltig legitimation, kan verksamheten dömas till böter på 50 000 svenska kronor. Id-kontrollen har förlängs till och med 3 november 2016.

4 januari 2016 införde Danmark tillfällig gränskontroll vid gränsen mellan Tyskland och Danmark som en följd av det svenska krav om id-kontroll exakt 12 timmar efter att detta trädde i kraft. Gränskontrollen förlängdes den 2 juni 2016 med 6 månader till den 12 november.

Redan den 11 December 2015 antog danska Folketinget genom en skyndsam handläggning, en lagändring (L74) som gör det möjligt för regeringen att införa transportöransvar i samband med tillfällig gränskontroll. Men den möjligheten har ännu inte utnyttjats.

 

Så utförs den tillfälliga gräns- och id-kontrollen

Id-kontrollen för resenärer från Danmark till Sverige utförs innan passagerarna stiger ombord på tåget eller färjan i Danmark. Förordningen reglerar inte hur id-kontrollen ska ske, så det har varit upp till transportörerna att avgöra hur de vill utföra kontrollen.

 • För Öresundståg på Øresundsbron utförs kontrollerna på Köpenhamns Flygplats Station.
 • För SJ:s X2000 från Köpenhamn till Stockholm och DSB:s tåg till Bornholm (Ystad) utförs kontrollen på Köpenhamns Centralstation vid påstigning.
 • För bussar som passerar den dansk-svenska gränsen gör bussbolaget id-kontrollen, när passagerarna stiger ombord på bussen. Det varierar från ena bolaget till andra om det är chauffören som kontrollerar de påstigande passagerarnas id eller om det är ett externt säkerhetsbolag som sköter uppdraget för transportörens räkning.
 • I Helsingör kontrolleras passagerare till färjan i samband med biljettkontroll.
 • Bolaget Færgen har infört id-kontroll av påstigande passagerare i Rönne på linjen till Ystad.
 • Øresundsbro Konsortiet är inte en transportörverksamhet och måste inte utföra id-kontroll.

Den svenska gränskontrollen utförs på flera ställen:

 • På tågstationen Hyllie utanför Malmö, som är den första stationen när tåget anländer från Danmark, utför polisen kontroll av samtliga passagerare ombord på tåget.
 • Bussar, bilar och lastbilar som passerar Øresundsbron i riktning mot Sverige måste framvisa giltig legitimation vid betalstationen.
 • Resenär med färjorna mellan Helsingör och Helsingborg kontrolleras vid landgång och när det körs av i Helsingborg
 • I Skåne utförs det likväl gränskontroll i hamnarna i Malmö, Trelleborg, medan det inte är gränskontroll i Ystad hamn.

Flygtrafiken från Danmark till Sverige påverkas inte av gränskontrollen och id-kontrollen och det är därför fortsatt möjligt att resa från Köpenhamns Flygplats i Kastrup till exempelvis Arlanda utan att visa pass eller annan legitimation.

Från maj 2016 har 72 passkontrollanter satts in, som ska ersätta de poliserna man har inkallat från övriga Sverige. Enligt SVT har den nationella särskilda händelsen Alma som gäller gränskontrollerna kostat totalt 182 miljoner under perioden november 2015 – februari 2016.

Den danska tillfälliga gränskontrollen har införts på den dansk-tyska landsgränsen och vid färjelägena i Gedser, Rödby och Rönne.

 • I Rödby kontrolleras alla som anländer med färjan, oavsett om det är i bil, buss eller gående.
 • Tågresenärerna på färjan till Rödby kontrolleras ombord på tåget
 • I Gedser utförs stickprovskontroller på resenärerna
 • I Rönne utförs stickprovskontroller på färjeresenärerna, som anländer från Sassnitz
 • Dansk tillfällig gränskontroll utanför Greater Copenhagen/Öresundsregionen sker på den dansk-tyska landsgränsen, där polisen är närvarande dygnet på de tre största gränsövergångarna vid Padborg, Kruså och Frøslev samt tåget från Flensburg till Padborg. Vid övriga gränsövergångar utförs stickprovskontroller flera gånger i dygnet av så kallade sektorpatruller.

Kontrollen utfördes av polisen fram till juni, varefter 125 hemvärnsfolk bistår polisen med uppdraget. Under de första 4 månaderna av 2016 har gränskontrollen kostat polisen 46 miljoner kronor.

 

Vilken legitimation är giltig?

I den svenska gränskontrollen är pass, körkort och nationellt id-kort giltig legitimation för nordiska medborgare. Personer med uppehållstillstånd i ett Schengenland måste framvisa uppehållstillståndet samt pass. Medborgare från övriga länder måste framvisa pass eller nationellt id-kort. I Sverige är det polisen som utfärdar de nationella id-korten.

Särskilt under den första perioden har det funnits en viss osäkerhet kring vilket id, som var giltigt. Förvirringen berodde främst på att det finns flera myndigheter i Sverige, som utfärdar id-kort, men det är alltså endast id-kort utfärdade av svenska polisen, som betraktas som nationella id-kort och därmed är giltig legitimation i gränskontrollen.

I den danska gränskontrollen är det pass och nationellt id, som är giltig legitimation. Eftersom man i Danmark inte har ett nationellt id-kort, är det endast pass, som är giltig legitimation för danskar.

Sedan 4 januari har det lättats på det svenska kravet om id-handlingar för skolklasser, idrottsföreningar och andra föreningar på utflykt. Barnen kan resa utan pass såvida att de reser i sällskap med en ansvarig vuxen, som förutom egen id-handling också har förteckning med alla barnens persondata, varav det även framgår att skolan och föreningen har fått vårdnadshavarens samtycke till att barnen ”är under den medföljande vuxnes uppsikt och förvar ”.