ID kontroll Kastrup webb

Fakta: Effekterna av id- och gränskontroller mellan Skåne och Själland

10-60 minuters längre restid, färre avgångar i rusningstid, ökad trängsel och elva procent färre passagerare. Så märks effekterna ombord på Öresundstågen av tågpassagerare på väg mot Sverige, efter nära fyra månader med id-kontroll vid Köpenhamns flygplats i Kastrup i kombination med den svenska gränskontrollen vid stationen i Hyllie. För invånarna i framför allt Malmö minskar den tillgängliga arbetsmarknaden i storlek när restiderna ökar. Samtidigt kommer flera signaler om att id- och gränskontrollen kan vara kvar under lång tid. Polisen rekryterar 72 gränskontrollanter och Trafikverket har utrett möjligheten att bygga en tågperrong mellan Hyllie och Öresundsbron speciellt för gränskontrollerna.

UPPDATERAD 20160519. I samband med att id-kontrollerna infördes den 4 januari i år halverades antalet tågavgångar över Öresund i rusningstid samtidigt som trängseln ökat på tågen. Restiden med Öresundståg från Danmark till Sverige har i normalfallet förlängts med mellan 10 och 60 minuter beroende på hur långa köerna är och mellan vilka stationer resan går. Skånetrafikens egna beräkningar visar att en resenär mellan Köpenhamns huvudbangård och Malmö C i genomsnitt tappar 32 minuter på varje resa.

Resan med Öresundståg i riktning från Danmark mot Sverige försenas vid tre punkter:

 • Id-kontrollen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup innebär att passagerare på väg mot Skåne måste kliva av tåget, gå igenom id-kontrollen och ta nästa tåg mot Sverige. Det tar oftast cirka 10 minuter men missar man nästa tåg blir förseningen 30 minuter.
 • Vid den första stationen i Sverige, Hyllie, stiger svensk polis på Öresundståget för att utföra den tillfälliga kontrollen vid inre gräns (gränskontrollen)  vilket innebär att tåget i genomsnitt måste stå kvar vid perrongen under 7 minuter. I fullsatta tåg under rusningstid kan det hända att det dröjer 15 minuter.
 • Vid Malmö Central stannar Öresundståget i cirka 15 minuter för att invänta nästa avgång i tidtabellen så att förseningarna inte sprider sig ut i det övriga svenska järnvägsnätet.

Klicka här för att läsa svenska polisens fakta om id-kontrollerna och gränskontrollen samt vilka identitetshandlingar som godkänns

Fler tågbyten kan minska restiden
Passagerare som arbetar i centrala Köpenhamn och bor i Sverige tar ofta Metron till Köpenhamns flygplats i Kastrup där de går igenom id-kontrollen och ombord på Öresundståget. Det går vanligen snabbare än att ta Öresundståget från Huvudbangården eller Nørreport.
Passagerare som bor i Lund har lärt sig att det går att spara tid på att kliva av Öresundståget vid stationen i Hyllie (gränskontrollen vid uppgången från perrongen går vanligen snabbare än den ombord på tåget) och ta lokaltåget, Pågatåget, vidare till Lund (då slipper man även förseningen på 15 minuter vid Malmö Central).

Det är svårt att få en helhetsbild av hur id-kontrollerna i kombination med den inre svenska gränskontrollen påverkar pendlingen över Öresund. Den pendlare som arbetar på flygplatsen i Kastrup och som stiger av vid den första svenska tågstationen i Hyllie i Malmös utkanter har vanligen endast fått restiden hem till Sverige förlängd med cirka 10 minuter. Å andra sidan har restiden ökat med omkring 30-60 minuter för pendlaren som arbetar inne i Köpenhamn och som bor i Lund.

För bilresenärerna över Öresundsbron liksom för färjepassagerarna mellan Helsingör och Helsingborg samt Ystad och Rönne uppges id-kontrollerna vanligen fungera utan större fördröjningar. Men det är inte bara buss-, tåg- och färjetrafiken från Danmark till Sverige som påverkas. De danska fjärrtågen från Fyn och Jylland upphörde med direkttrafiken till flygplatsen i Kastrup när de svenska id-kontrollerna infördes den 4 januari 2016. Samma dag införde Danmark gränskontroller för resande som kommer från Tyskland.

I samband med att id-kontrollerna infördes beslutade SJ att upphöra med trafiken med X2000 till Köpenhamn medan DSB beslutade att upphöra med tågtrafiken Köpenhamn-Ystad (Bornholmstrafiken). Genom att SJ och DSB nu kan använda en särskild perrong med möjlighet till id-kontroll vid Köpenhamns huvudbangård återupptogs trafiken med X2000 den 1 mars medan Bornholmstågen återupptogs den 15 mars.

Företagen börjar hjälpa personalen – egna bussar och möjlighet att byta kontoret i Köpenhamn mot en arbetsplats i Malmö
Företag med svårersättliga specialister i personalstyrkan har nu börjat hjälpa anställda som tröttnat på de långa restiderna över Öresund.

 • Läkemedelsbolaget Ferring med kontor i Ørestad och många svenskar i personalen har valt att hyra in bussar för att hjälpa pendlarna att snabbare komma över Öresund.
 • Malmöbaserade IT-konsulten Jayway hade i november förra året 12 svenskar på sitt kontor i Köpenhamn. Idag arbetar bara 4 kvar. Övriga har valt att börja arbeta vid företagets kontor i Malmö istället för att slippa pendla över Öresund.

Effekterna av id- och gränskontrollerna för resande från Danmark till Sverige kan delas in i tre kategorier:

 • Faktiskt förlängd restid, vanligen med mellan tio och 60 minuter, ibland ännu längre.
 • Försämrad reseupplevelse med ökad trängsel, osäkerhet om restidens längd och tågbyten som gör att det till exempel är svårt att jobba på tåget på samma sätt som tidigare, liksom att flera småbarnsföräldrar berättar om svårigheter att hinna hämta barn i förskolan.
 • Upplevd försämring för icke pendlare som får höra eller läsa om effekterna av id- och gränskontrollerna, vilket kan leda till att de avstår från att åka.

Så här har id- och gränskontrollerna påverkat resandet över Öresund:

 • Antalet tågresenärer har minskat med elva procent från januari till och med halva april 2016, uppger Skånetrafiken, som hänvisar till DSB:s mätningar vid id-kontrollerna. DSB:s egen presstjänst uppger dock att reseminskningen är 20 procent, inklusive den prognostiserade förlorade reseökningen. Presstjänsten hänvisar till de uppgifter som DSB lämnade i början av mars och Øresundsinstituttet har inte fått svar på varför uppgifterna skiljer sig åt. Med tanke på att Skånetrafiken/DSB tvärtom hade räknat med en femprocentig ökning av tågresandet i år slår det hårt mot de förväntade intäkterna.
 • Skånetrafikens försäljning av pendlarkort över Öresund har minskat med fyra procent under januari, februari och mars, uppger Skånetrafiken. Motsvarande tal från DSB är ännu inte offentliggjorda.
 • Biltrafiken över Öresundsbron har ökat med 4,1 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period i fjol, enligt statistik från Öresundsbro Konsortiet. Ökningen kan dock i viss mån ha påverkats av att påsken inföll i mars i år, men i april i fjol.

Flera fakta talar för att id- och gränskontrollerna kommer att bestå under lång tid:

 • Svenska polisen har påbörjat rekryteringen av 72 gränskontrollanter som ska ersätta de inkommenderade poliserna från övriga landet.
 • Trafikverket har utrett ett förslag från polisen om att bygga en ny tågperrong mellan Hyllie station och Öresundsbron, med avsikten att använda den till gränskontroll.
 • EU-länderna har fortsatt svårt att komma överens om en gemensam lösning på flyktingproblematiken.

Bakgrund
Den globala flyktingkrisen och EU:s oförmåga att hitta en gemensam lösning på flyktingmottagandet är bakgrunden till att Öresundsregionen hamnat i kläm, med id- och gränskontroller. De står i kontrast till det arbete som skett för att skapa en känsla av en gränslös region, allt sedan invigningen av Öresundsbron sommaren 2000. Regeringarna i Danmark och Sverige har olika uppfattningar i flyktingfrågan, men har båda infört olika former av gränskontroller.

Detta har hänt
Sverige införde den 12 november 2015 tillfälliga gränskontroller, som hanteras av polis vid färjelägen, Öresundsbrons betalstation i Lernacken och vid tågstationen i Hyllie. Klockan 00.00 den 4 januari 2016 införde Sverige dessutom ett så kallat transportörsansvar för alla företag som med buss, tåg eller fartyg transporterar personer från Danmark till Sverige. Det är transportörsansvaret som tvingat fram id-kontrollerna och det innebär att transportföretaget måste säkerställa att alla resenärer som ska resa in i Sverige har giltigt pass eller körkort/id-kort som uppfyller den svenska polisens krav. Om personer utan giltigt pass/id-kort följer med bussen/tåget/båten till Sverige får transportföretaget betala ett vite på 50 000 svenska kronor per person. Transportörsansvaret innebär att DSB och Skånetrafiken infört id-kontroller på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup av alla tågresenärer mot Sverige medan HH Ferries tvingats införa motsvarande id-kontroller vid färjeläget i Helsingör av alla passagerare på väg med båt mot Helsingborg. Även färjan mellan Bornholm och Ystad samt bussbolag med trafik mellan länderna har infört id-kontroller. DSB är dock ännu så länge ensamma om att låta sina kontrollanter fotografera alla id-handlingar.

Klockan 12.00 den 4 januari 2016 meddelade Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen att Danmark inför en tillfällig gränskontroll för resande från Tyskland till Danmark. Senare gavs även besked om att Danmark är beredda att införa ett transportörsansvar om det anses nödvändigt. Det innebär att förutom Öresundsregionen påverkas även gränsregionerna vid Fehmarn bält och mellan Schleswig Holstein och Sønderjylland.

Förlängning av gränskontrollerna
Sverige har förlängt de inre gränskontrollerna flera gånger, först med två veckor i taget, men sedan den 10 januari med 30 dagar åt gången – enligt inrikesminister Anders Ygeman ”eftersom vi nu går från ett brådskande till ett planerat förfarande”. Den senaste förlängningen gäller till och med den 7 juni.
Danmark har likaså förlängt gränskontrollerna mot Tyskland, först med 10 eller 20 dagar i taget, men sedan 3 mars med 30 dagar åt gången. Den senaste förlängningen gäller till den 2 juni.

Ministerkontakter – från frostiga till intensiva
Före införandet av id-kontrollerna drog flera danska och svenska medier slutsatsen att de båda ländernas regeringar haft svårt att diskutera frågan och den 6 januari 2016 skrev Berlingske att ”Dansk-svensk forhold er på frysepunktet”. Men den dansk-svenska relationen var inte frostigare än att de båda länderna den 14 januari 2016 undertecknade ett nytt avtal om försvarssamarbete i fredstid, vilket bland annat innebär att ett danskt F16 plan kan flyga över svenskt luftrum när det är på väg att avvisa ett främmande flygplan på väg mot danskt luftrum. Efterhand har också kontakterna mellan svenska och danska ministrar kring id- och gränskontrollerna intensifierats.

– Den 11 januari 2016 besökte Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson (Socialdemokraterna) Danmarks transportminister Hans Christian Schmidt (Venstre) i Köpenhamn. De båda har sedan träffats ytterligare två gånger – den 21 januari i Bryssel och den 22 februari i Stockholm. Det planerade mötet den 29 april, i samband med ett nordiskt ministermöte, ställdes dock in på grund av sjukdom.

– Den 15 januari träffade Sveriges inrikesminister Anders Ygeman (Socialdemokraterna) och Danmarks justitieminister Søren Pind (Venstre) i Stockholm ”för konstruktiva samtal om gränskontroller och relationen mellan länderna”. Dessa två ministrar har sedan dess mötts vid tre tillfällen i samband med ministermöten i EU. Ytterligare ett möte i Bryssel skedde den 10 mars och den 11 april besökte de båda ministrarna gemensamt Danmarks gränskontroller mot Tyskland.

– Sveriges migrationsminister Morgan Johansson (Socialdemokraterna) och Danmarks utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg (Venstre) har träffats två gånger, först i Köpenhamn den 2 februari och sedan på Arlanda den 2 mars, i samband med ett möte med den nordiska samordningsgruppen för flyktingfrågor.

– De båda ländernas ministrar för nordiskt samarbete, Peter Christensen (Venstre) och Kristina Persson (Socialdemokraterna), möttes den 3 februari i Helsingfors, vid ett möte med Nordiska ministerrådet.

Kontrollerna har fungerat relativt smidigt i sig – men skapat köer och mycket långa restider för vissa
När det gäller Öresundsregionen/Greater Copenhagen påverkar id-kontrollerna såväl buss- och tågpassagerare över Öresundsbron som färjeresenärer mellan Helsingborg och Helsingör. Vid Öresundsbron och hos Scandlines i Helsingör-Helsingborg uppges kontrollerna fungera relativt smidigt med små förseningar. Även id-kontrollen av tågpassagerare vid stationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup uppges ha fungerat relativt väl under den första tiden. Men då avses bara väntetiden vid själva kontrollen. Passagerarna har drabbats av längre restider och samtidigt är kapaciteten vid stationen i Kastrup så pass liten att även mindre problem orsakar förseningar.

Förlängd restid – så fungerar den nya tågtrafiken
Enligt Skånetrafikens reseplanerare har restiden med Öresundståg från Huvudbangården i Köpenhamn till Malmö Central förlängts från 35 till 66 minuter med anledning av id- och gränskontrollerna för resande från Danmark mot Sverige. I andra riktningen uppges restiden fortfarande vara 35 minuter. Restiden skiljer alltså officiellt 31 minuter mellan de olika färdriktningarna. Att den förlängda restiden är inlagd i tidtabellen innebär att DSB och Skånetrafiken inte talar om förseningar utan om restid.

För resande med Öresundståg från Köpenhamn till den första stationen i Sverige, Hyllie, förlängs restiden med mellan 10 och 30 minuter när alla måste kliva av tåget vid flygplatsen i Kastrup, gå igenom någon av id-kontrollstationerna vid spår 1 och sedan ta nästa tåg. Från början talades det om att väntetiden till nästa tåg mot Sverige skulle vara 20 minuter så som det var tidigare. Enligt Skånetrafiken har tidtabellen förskjutits så att tågen till Sverige avgår 9 minuter efter att passagerarna stigit av Öresundståget från Nivå/Köpenhamn. Enligt Skånetrafiken hinner de flesta passagerarna med tågbytet på Kastrup inom 9 minuter, även i rusningstid. För dem som inte hinner med nästa tåg tar id-kontrollen och tågbytet cirka 30 minuter eftersom det är 20 minuter till nästa tågavgång. Denna problematik uppstår främst i rusningstid på eftermiddagarna då pendlarna som arbetar i Köpenhamn och dess omgivningar ska resa hem till Skåne igen samtidigt som många flygresenärer är på väg hem till Sverige.

Framme vid stationen i Hyllie är det dags för den svenska polisens gränskontroll ombord. Enligt Öresundståg tar gränskontrollen i genomsnitt sju minuter innan tåget kan lämna stationen i Hyllie. Vanligen är väntetiden något kortare på förmiddagarna och lite längre på eftermiddagarna när pendlarna är på väg hem. I enstaka fall rapporteras fortfarande om att gränskontrollen tar 15 minuter när tågen är överfulla. En skillnad mot tidigare är att det från den 4 januari finns ett staket på perrongen som delar av inrikes- och utrikes ankommande tåg. Här har det kommit klagomål mot köbildning vid utgången genom avspärrningen. Staketet gör det möjligt att åter låta alla tåg från Simrishamn, Ystad och Trelleborg köra via Citytunneln och stanna vid stationerna i Svågertorp, Hyllie och Triangeln. Tidigare, från den 12 november till den 3 januari, medförde gränskontrollen i Hyllie att dessa tåg under rusningstid fick köra direkt till Malmö Central via kontinentalbanan, med ett extra stopp i Persborg (har endast gällt i riktning mot Malmö).

Vid Malmö Central ”faller” sedan alla Öresundståg från Danmark in i nästföljande avgång i tidtabellen (dock ej nattrafiken), vilket enligt Öresundståg i genomsnitt skapar en fördröjning på 15 minuter för resande på väg till Lund och övriga Sydsverige. På så sätt undviker man att förseningarna sprider sig ut i det svenska järnvägsnätet. Resenärer som ska åka vidare med Öresundståg måste vara observanta på detta eftersom slutdestinationen kan ändras när ett tåg inväntar nästa avgång i tidtabellen. Många resenärer väljer att byta till ett tåg som avgår tidigare från Malmö C eller att byta till de lokala Pågatågen redan i samband med gränskontrollen vid Hyllie station.

Att tiominuterstrafiken slopas under rusningstid innebär att den genomsnittliga väntetiden då utökas från fem till tio minuter för den som inte brukar passa tågtiderna exakt. Det innebär även att tågkapaciteten nästan halveras med ökad trängsel som följd. Samtidigt minskar flexibiliteten och väntetiderna ökar för de passagerare som ska byta tåg i Malmö. Fram till den 3 januari avgick det ett Öresundståg över Öresundsbron var tionde minut klockan 06-09 och 15-17.30. Från och med den 4 januari avgår ett Öresundståg var 20:e minut hela dagen. Därmed har åtta tågavgångar från Danmark till Sverige försvunnit i rusningstid mellan 15.00 och 17.30. I vissa fall har dock tågen förlängts från två till maximala tre tågsätt för att förbättra kapaciteten.

För resan i riktning från Sverige mot Danmark går Öresundstågen nästan som vanligt, bortsett från att tiominuterstrafiken under rusningstid slopas även i denna riktning, med ökad trängsel som följd.

Försenade tåg stannar inte vid Kastrup
Öresundståg från Sverige kör förbi stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup utan att stanna om tåget är mer än fem minuter och mindre än tio minuter försenat. Anledningen är brist på spårkapacitet på grund av id-kontrollerna. Detta vållar problem för passagerare på väg till flyget.

Pendlare drabbas olika hårt
Sammantaget innebär lösningen av id-och gränskontrollerna av passagerarna på Öresundstågen att en mängd faktorer påverkar hur mycket restiden från Danmark till Sverige förlängs. I bästa fall kan en pendlare från Köpenhamn som stiger av i Hyllie klara sig med 10 minuters utökad restid. För en resenär som stiger av vid Malmö C kan det handla om mellan 15 och 45 minuters extra restid på väg hem från Köpenhamn. Innan id- och gränskontrollerna tog resan mellan Huvudbangården i Köpenhamn och Malmö Central 34-35 minuter. Den som bor i Lund kan få restiden förlängd med upp till drygt 60 minuter. Då är inte några förseningar i den grundläggande tågtrafiken inräknade. I de olika diskussionsgrupper som skapats på Facebook och i mediernas intervjuer med pendlare blir därför bilden splittrad. Vissa pendlare tycker att det fungerar smidigt med små förseningar, medan andra pendlare tycker att hela familjepusslet slås itu på grund av osäkra restider och större förseningar.

Framtiden – flera faktorer pekar mot att id- och gränskontrollerna blir kvar under lång tid
Den nya lagen om id-kontroll gäller i tre år och ger den svenska regeringen rätt att införa id-kontroller under högst sex månader i taget.

Efterhand ser det ut som att id-kontrollerna kommer att finnas kvar under en längre tid. Den svenska regeringen har inte velat lämna någon information om när de ska tas bort, mer än att det först kan ske när de fått varaktig effekt. I en intervju med News Øresund i slutet av februari sade infrastrukturminister Anna Johansson att regeringen inte vill riskera att ta bort kontrollerna medan det fortfarande är vinter och kallt, vilket i sig troligen påverkar antalet asylsökande, för att sedan åter hamna i samma läge som i höstas vad gäller antalet asylsökande till Sverige.

I regeringskansliet utreds hur gräns- och id-kontrollerna eventuellt skulle kunna samordnas, för att underlätta för tågresenärerna över Öresund. Sveriges inrikesminister Anders Ygeman och Danmarks justitieminister Søren Pind uttalade efter mötet den 11 april att de har avsikten att samordna kontrollerna, men några slutgiltiga besked har ännu getts.

Trafikverket gjorde i februari-mars en utredning av möjligheterna att bygga en ny perrong mellan brofästet och Hyllie, för att på ett enklare och mer permanent sätt kunna skilja resenärerna från Danmark från dem som reser inrikes. Förslaget kom från polisen och syftar till att förbättra gränskontrollanternas arbetsmiljö, öka integriteten för asylsökande och förbättra miljön på Hyllie station. En sådan ny plattform beräknas kosta åtta miljoner kronor och skulle kunna stå klar inom fyra till sex månader, uppger Lennart Andersson, regional direktör för Trafikverket Syd. För resenärerna skulle det innebära två kortare stopp i stället för ett längre på Hyllie. Nästa steg är att Trafikverket samlar tågoperatörer, Banedanmark, SJ, Skånetrafiken samt Swedab och polisen för att få deras synpunkter.

Ett annat tecken på att de inre gränskontrollerna kommer att fortsätta under längre tid framöver är att polisen håller på att anställa 72 gränskontrollanter, som enligt planen tillträder i maj. De ska ersätta de poliser som kommenderats till Skåne från hela landet.

När de sex månaderna med id-kontroller löper ut den 3 juli kan regeringen välja att förlänga kontrollerna med sex månader. Men på grund av en teknikalitet i beslutsprocessen kan det inte träda i kraft förrän efter två veckor. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har dock med stöd av Moderaterna gett justitieutskottets kansli i uppdrag att undersöka hur lagen kan ändras, rapporterar Sydsvenskan. Enligt TT ska id-kontrollerna därefter kunna förlängas till november. Till dess ska Malmö stad och Region Skåne få möjlighet att utvärdera kontrollerna.

Ministrar från Danmark, Sverige, Tyskland, Österrike och Frankrike skriver i ett brev till EU-kommissionen att deras regeringar vill att enskilda medlemsländer ska tillåtas upprätthålla eller införa gränskontroller i upp till två år. Därför ber de EU-kommissionen att uppmana EU:s ministerråd att tillåta länderna att göra detta.

Danmark statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) har föreslagit att de nordiska länderna ska gå samman och införa gemensamma yttre gränskontroller, exempelvis mot Tyskland. Den svenska regeringen har inte avfärdat förslaget och det har till och med öppet välkomnats av det stora oppositionspartiet Moderaterna, samt Sverigedemokraterna. Finlands regering säger däremot nej till gemensamma gränskontroller, uppger den finländske finansministern Alexander Stubb för Dagens Nyheter.

Risk för omfattande effekter i Greater Copenhagen / Öresundsregionen
Tågpendlarna och övriga tågresenärer från Danmark till Sverige drabbas direkt av längre restid på grund av id-kontrollerna och av ökad trängsel när antalet tågavgångar halveras under rusningstid då tiominuterstrafiken slopas och tågen istället går var 20:e minut hela dagen. Undantaget är de pendlare som arbetar vid flygplatsen i Kastrup – de drabbas inte samma utsträckning som övriga Öresundspendlare av de utökade restiderna. Två tågstationer längre bort, i Örestad, arbetar många svenskar på läkemedelsbolaget Ferring, köpcentret Fields och de svenskrelaterade företag som har kontor i området. De drabbas fullt ut av de förlängda restiderna.

Tåget har tappat elva procent av passagerarna– fler kör själva eller tar bussen
Sedan id-kontrollerna infördes fram till och med halva april 2016 har antalet tågresenärer över Öresundsbron minskat med elva procent, enligt Skånetrafiken som hänvisar till DSB:s mätningar vid id-kontrollerna. Med tanke på att Skånetrafiken/DSB tvärtom hade räknat med en femprocentig ökning av tågresandet i år slår det hårt mot de förväntade intäkterna. Jämfört med samma period i fjol har Skånetrafikens försäljning av pendlarkort över Öresund från januari till och med mars minskat med fyra procent.

En del pendlare har dock återvänt till tågen, visar statistiken för årets första månader. Reseminskningen under enbart januari och februari var tolv procent och under samma månader minskade försäljningen av periodkort med åtta procent.

Biltrafiken över Öresundsbron har ökat med 4,1 procent under det första kvartalet 2016 jämfört med samma period 2015, enligt statistik från Öresundsbro Konsortiet. Det kan till viss del ha påverkats av att påsken inföll i mars i år, men i april i fjol. Troligen är id-kontrollerna och de utökade restiderna med Öresundståg en bidragande orsak till den ökade biltrafiken. Öresundsbron har också rapporterat om att trafiken med hyrbilar och taxi ökat efter införandet av id- och gränskontrollerna. Det har bildats Facebookgrupper som försöker arrangera samåkning över Öresund. Bilresan över Öresundsbron flyter idag relativt smidigt, trots polisens gränskontroll vid betalstationen i  Lernacken.

Bussbolaget Swebus har rapporterat om en ökning av antalet resenärer på hela sträckan mellan Köpenhamn och Oslo med 21 procent mellan 4 januari och 4 februari 2016 jämfört med samma period i fjol. Ledningen för Gråhundbus har däremot inte sett någon ökning i antalet passagerare, uppgav vd Jørgen Andersen för News Øresund i början av februari.

Det rapporteras också om andra sätt att underlätta pendlandet över Öresund. Vissa pendlare förskjuter sina arbetstider för att undvika rusningstrafiken medan andra väljer att jobba hemifrån någon dag i veckan. Företaget Jayway låter 4 av 12 svenskar vid kontoret i Köpenhamn att börja arbeta från kontoret i Malmö istället.

Turism och handel drabbas
Turism och handel i framför allt Köpenhamn och Malmö riskerar också att drabbas när tågresorna tar längre tid och trängseln på tågen ökar i rusningstid. En Malmöbo som tidigare kunde ta tåget direkt till och från konstmuseet Louisiana i Humlebæk måste nu till exempel byta tåg två gånger på hemvägen – på Huvudbangården i Köpenhamn och därefter igen vid flygplatsen i Kastrup. Resan omfattar även en id-kontroll vid stationen på flygplatsen i Kastrup samt en gränskontroll vid stationen i Hyllie. Besökare på Tivoli i Köpenhamn får ett extra tågbyte på hemresan i samband med id-kontrollen på flygplatsen i Kastrup. Att trängseln ökat på Öresundstågen gör att vi kan förvänta oss att bland annat barnfamiljer och äldre tvekar inför tågresan över Öresund – inte minst som många barnfamiljer har upplevt en osäkerhet kring vilka krav som ställs på barnen vid id-kontrollen.

Krångligare resa till Köpenhamns flygplats
Köpenhamns flygplats i Kastrup kan inte längre erbjuda svenska och danska passagerare en lika bekväm tågresa till och från flygplatsen. Id-kontrollen och ökad trängsel i främst rusningstrafik ger en sämre resekomfort på Öresundstågen. För resenärer med Öresundståg från Sverige finns nu även en risk att tåget inte stannar vid flygplatsen – om det är mellan fem och tio minuter försenat. Då måste de köra till nästa station på grund av kapacitetsbrist vid stationen i Kastrup. Under knappt två månader ställde SJ in all trafik med X2000 till Köpenhamn, vilket innebar att flygplatsen riskerade att varje dygn tappa något hundratal mer långväga passagerare från Sverige. Sedan den 1 mars har dock SJ återupptagit trafiken, med egna id-kontroller på Köpenhamns huvudbangård men utan stopp vid Kastrup på färden mot Sverige.

Även för danska resenärer från Fyn, Jylland och övriga Själland blev resan till flygplatsen i Kastrup krångligare när direkttrafiken dit upphörde och passagerarna måste byta till Öresundståg på Huvudbangården eller till Metro vid Nørreport. Flygplatsen i Kastrup är inte bara Danmarks stora flygplats, utan även en av Sveriges största flygplatser med omkring fyra miljoner svenska passagerare årligen.

Risk för färre Öresundspendlare
På längre sikt drabbas arbetsgivare i Köpenhamn och övriga Själland om pendlare från Sverige tröttnar på de ökade restiderna och väljer att söka nytt jobb hemma i Sverige i ett läge med fallande arbetslöshet och en begynnande brist på arbetskraft i Danmark. Med tanke på att den svenska lagen om id-kontroll gäller i tre år finns en osäkerhet om de framtida kommunikationerna som kan få personer bosatta i Sverige att tveka innan de börjar jobba i Köpenhamn.

En mindre attraktiv region
Sedan Öresundsbron invigdes har Malmö lockat till sig fler än 50 svenska, nordiska eller globala huvudkontor och mötesplatser, vilka tillsammans skapat fler än 3 000 nya jobb. Osäkerheten kring den framtida kommunikationen till flygplatsen i Kastrup kan göra det svårare för Malmö att locka fler företag att flytta sina huvudkontor till Malmö.

Påfrestning för Malmö
För Malmö skulle en minskad pendling till Danmark innebära en påfrestning på arbetsmarknaden i ett läge där arbetslösheten är fortsatt hög och många flyktingar bosätter sig i kommunen. Under de närmaste åren väntas Malmö växa med tiotusentals nya invånare. En prognos som gjordes i slutet av 2015 räknade med 33 000 nya invånare i kommunen mellan 2016 och 2019, men på grund av det minskade antalet flyktingar har den sänkts.

Dyrt för transportörer
Enligt DSB kommer id-kontrollerna att kosta dem 30 miljoner danska kronor per månad, varav nio miljoner i kostnad för själva id-kontrollen och 21 miljoner i förlorade biljettintäkter. Skånetrafiken har kommit överens med DSB om att stå för halva kontrollkostnaden och räknar för egen del med nio miljoner svenska kronor i intäktsbortfall varje månad. Avtalet gäller för hela våren om inte id-kontrollerna upphör tidigare. Enligt avtalet har Skånetrafiken räknat med tre alternativ där de tappar 10, 20 respektive 30 procent av passagerarna i samband med att id-kontrollen väntas få fler att ta bilen över Öresund. Varar id-kontrollerna mer än en månad finns en risk för att folk slutar pendla över Öresund. DSB har meddelat att de inte kommer att ta ut de extra kostnaderna från id-kontrollen i form av högre biljettpriser. Något som tågbolaget först planerade, men fick kritik för av både pendlare och danska folketingspolitiker.

HH Ferries anmäler Sverige till EU-kommissionen
HH Ferries har anmält Sverige till EU-kommissionen eftersom de anser att id-kontrollen snedvrider konkurrensen när färjorna mellan Helsingborg och Helsingör tvingas införa id-kontroller, medan fordonstrafiken över Öresundsbron kan fortsätta enbart med polisens nuvarande gränskontroll. HH Ferries har även krävt att svenska staten betalar för de merkostnader som id-kontrollerna medför.
”Vi har skickat in ett klagomål för att den svenska regeringen har valt att inte behandla alla operatörer på samma sätt”, säger Henrik Rørbæk, vd för HH Ferries.
”Bilisterna som använder Öresundsbron blir först kontrollerade när de kommer till Sverige och det görs av svenska myndigheter.”
Öresundsbro Konsortiet har i ett pressmeddelande informerat om att de inte är transportör, utan infrastrukturägare , som tillhandahåller väg- och tågförbindelse för transportörer. Därför är Öresundsbron inte ålagt transportöransvar. Skillnaden mellan att vara transportör och infrastrukturägare innebär enligt Öresundsbron också skillnader i reglerna för företagen ifråga. Bland annat innebär det att Øresundsbro Konsortiet är momspliktigt för intäkter från personbilar, till skillnad från HH-Ferries. 2014 betalade Øresundsbron cirka 240 miljoner DKK i moms från personbilar, lika fördelat till danska och svenska staten.

Regeringen överväger kompensation till transportörerna
Infrastrukturminister Anna Johansson har i ett brev till Region Skåne upgett att transportörerna ska få ersättning av den svenska staten för sina kostnader i samband med id-kontrollerna. En förutsättning är dock att det godkänns av EU-kommissionen. Det handlar dock bara om svenska transportörer och inte danska DSB. Skånetrafiken, genom Region Skåne, har krävt minst sex miljoner kronor i ersättning per månad med id-kontroller.

Analyser av effekterna
Sammantaget innebär alla effekter av id-kontrollerna att den ekonomiska tillväxten i Öresundsregionen blir lägre. Hur stor effekten blir beror på hur länge id- och gränskontrollerna varar.

Just nu görs en studie av effekterna för pendlarna av en forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. 900 svar har inkommit och KTH är nu igång med databehandlingen. Dessutom planeras en studie av de ekonomiska konsekvenserna för regionen av Øresundsinstituttet.

Den senaste analysen om effekterna av id- och gränskontrollen kommer från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

som med hjälp från Sweco och ekonomiprofessor Martin Andersson från Lunds universitet beräknat att en permanent gränskontroll skulle kosta 1,5 miljarder svenska kronor om året i samhällsekonomiska förluster jämfört med 2015 års trafik. Beräkningen omfattar både förlusten i tid omräknat till pengar och en minskad marknadspotential. Analysen har kritiserats för att överdriva effekterna, men slutsatsen ligger nära den som den danska tankesmedjan Cepos presenterade tidigare under året.

Tidigare analyser har alltså bland annat gjorts av den danska tankesmedjan Cepos, vars analyschef Otto Brøns-Petersen menar att effekten blir begränsad om kontrollen endast blir tillfällig. Däremot visar hans beräkningar att årskostnaden för en permanent svensk id-och gränskontroll mot Danmark kan uppgå till cirka 150 miljoner euro eller motsvarande 1,4 miljarder svenska kronor. Om även Danmark inför en kontroll för resande från Sverige skulle kostnaden växa till 300 miljoner euro eller 2,8 miljarder kronor.

Två andra analyser av den samhällsekonomiska merkostnaden för tågpassagerarnas utökade restider med Öresundståg mellan Danmark och Sverige har tagits fram av Kraka och Øresundsinstituttet.
Danska tankesmedjan Kraka räknar i sin analys enbart med tågpendlare och räknar på den minsta möjliga förseningen på 10 minuter vid stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup och menar att merkostnaden stannar vid knappt 50 miljoner danska kronor på årsbasis. Øresundsinstituttet räknar in den utökade restiden för samtliga tågresenärer över Öresund och tar även med förseningarna som uppstår i Hyllie och vid Malmö Central samt passagerarnas resmål och kommer då fram till en merkostnad på mellan 215 och 470 miljoner svenska kronor per år. I dagsläget ser utfallet ut att hamna närmare den lägre kostnadsnivån.

FAKTA
Anledningen till att id-kontrollerna skapar så omfattande konsekvenser för tågtrafiken i Danmark och södra Sverige är att tågstationen vid flygplatsen i Kastrup är underdimensionerad med endast två spår. Jämförelsevis finns det fyra spår vid Hyllie, vilket gör det möjligt för den svenska polisen att stanna tågen och göra en gränskontroll ombord. Det är inte möjligt på Kastrup.

Resor över Öresund
Under 2015 gjordes varje dag i genomsnitt 32 500 enkelresor med tåg över Öresundsbron. Omkring hälften av resorna görs av de mellan 8 000 och 9 000 pendlare som som tar Öresundståget över bron. Under 2014 pendlade 15 200 personer över Öresund med bil, tåg och båt via Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. 93 procent av pendlarna bor i Skåne och jobbar på Själland.

Öresundstågen används även av många turister och köpsugna som väljer att besöka andra sidan Öresund. Att Öresundståg går direkt från Göteborg, Kalmar och Karlskrona till Kastrup innebär att flygplatsen har fått en stor andel svenska resenärer. Köpenhamns flygplats i Kastrup är därmed en av Sveriges största flygplatser räknat i antal svenska passagerare. Men den ligger på andra sidan gränsen.

Förändrad tågtrafik i Danmark på grund av id-kontrollerna för resande mot Sverige:

 • Öresundstågen från Helsingör får Huvudbangården i Köpenhamn som slutstation och går inte längre vidare till Sverige.
 • Öresundstågen från Nivå får Köpenhamns flygplats i Kastrup som slutstation och går inte längre vidare till Sverige.
 • Fjärrtåg från Fyn, Jylland och övriga Själland får Huvudbangården i Köpenhamn som slutstation och går inte längre vidare till flygplatsen i Kastrup. Det skapar förseningar på upp till 20 minuter.
 • Från och med den 4 januari 2016 går endast tre Öresundståg per timme från Huvudbangården till flygplatsen i Kastrup. Det kan jämföras med de tidigare sju tågavgångarna i timmen med Öresundståg och övriga danska fjärrtåg. Stationen i Kastrup är med 30 000 dagliga passagerare via tåg och metro en av de största i Danmark. Mer än hälften av flygpassagerarna tar tåget till Kastrup. Likaså många av de 23 000 som arbetar på flygplatsen.
 • Metron utökade antalet avgångar till flygplatsen i Kastrup från den 4 januari och tågpassagerare uppmanas att välja Metron istället.

Förändrad tågtrafik över Öresund på grund av id-kontrollerna:

 • I riktning från Sverige till Danmark halveras turtätheten i rusningstrafik (klockan 06-09 samt 15-17.30), från var tionde minut till var 20:e minut, med ökad trängsel som följd. Nu gäller 20-minuterstrafik under hela dagen.
 • Även i fortsättningen kommer det att vara möjligt att köra tåg med den maximala längden på tre tågsätt över Öresundsbron. Men det är ont om vagnar eftersom den nya trafiklösningen inte utnyttjar tågen lika effektivt. Det behövs helt enkelt fler tåg för att upprätthålla samma trafik.
 • Öresundståg från Sverige kör förbi stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup utan att stanna om tåget är mellan fem och tio minuter försenat, beroende på kapacitetsbrist på stationen i Kastrup.
 • Öresundståg från Sverige får Köpenhamns huvudbangård som slutstation om de är mer än tio minuter försenade. Passagerare på väg mot Helsingör får därmed byta tåg.
 • I riktning från Danmark till Sverige slopas alla direkttåg från Helsingör/Nivå/Köpenhamn till Sverige. Tågen mot Sverige utgår enbart från stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup.
 • Resande från Danmark till Sverige med Öresundståg måste byta tåg eller byta från Metro till tåg vid flygplatsen i Kastrup där de måste visa upp en giltig fotolegitimation som uppfyller den svenska polisens krav eller visa sitt pass för att få stiga på tåget till Sverige. Barn under 18 år behöver inte visa legitimation om de följer med en förälder med giltig fotolegitimation. Detsamma gäller för elever som reser med sina lärare. Den uppvisade legitimationen kommer att skannas och sparas i en månad av DSB så att de i efterhand kan visa att id-kontrollen utförts korrekt. En utebliven id-kontroll kan medföra en svensk vitesavgift på 50 000 kronor för den ansvariga transportören.
 • Resande från Danmark till Sverige med SJ:s snabbtåg X2000 måste visa upp sina id-handlingar på Köpenhamns huvudbangård, spår 26, där bolaget har egna id-kontrollanter. SJ-tågen på väg mot Sverige stannar inte vid Köpenhamns flygplats. Under knappt två månader efter att id-kontrollerna infördes stannade SJ:s Stockholmståg i Malmö, men från och med den 1 mars går de till Köpenhamn igen.
 • IC Bornholm-tågen från Köpenhamn via Svedala och Skurup till Ystad och Bornholmsfärjan ställdes in när id-kontrollerna infördes och ersattes av direktbussar från Huvudbangården till Ystad. Tågtrafiken kom igång igen från och med den 15 mars. DSB använder samma perrong på Köpenhamns Huvudbangård för id-kontroller som SJ.
 • Öppet köp för pendlarkort: Skånetrafiken erbjuder tills vidare 14 dagars öppet köp för pendlare som känner sig osäkra på om de ska fortsätta ta tåget till jobbet i Danmark. Dessutom ger Skånetrafiken fram till och med maj dem som köper periodkort över Öresund 500 kronor i rabatt för nästa period.

Förändrad busstrafik över Öresund på grund av id-kontrollerna:

 • Restiden med Swebus, Gråhundbus linje 999 och Nettbuss mellan centrala Malmö och Köpenhamn är utan id-kontroller 55-60 minuter och avgångar är betydligt färre jämfört med Öresundstågen.
 • Från den 4 januari måste även bussarna kräva id-handlingar av resenärer från Danmark till Sverige. Kontrollerna utförs av busschaufförerna.
 • Antalet bussavgångar ökade från och med den 4 januari. Av andra skäl än id-kontrollerna valde dock Gråhundbus i mitten av februari att halvera antalet avgångar mellan Malmö och Köpenhamn.

Förändrad färjetrafik över Öresund på grund av id-kontrollerna:

 • Id-kontrollerna omfattar även färjelinjerna mellan Helsingborg och Helsingör, Ystad och Rønne, Grenå och Frederikshavn.

Tags: