Inlägg av Johan Wessman

Arlanda växer snabbare än Kastrup – men ökningstakten avtar

Arlanda blev 2017 års stora vinnare i kampen om passagerarna med Köpenhamns flygplats i Kastrup, men ökningstakten avtar nu även för Stockholms storflygplats. Facit för 2017 blev ett passagerarlyft med 8 procent för Arlanda men endast med 0,5 procent för Kastrup. Fortfarande är Köpenhamns flygplats i Kastrup störst med 29,2 miljoner passagerare under 2017 jämfört …

Dansk svinproduktion den lägsta på 25 år

Under 2017 slaktades nästan en miljon färre svin i Danmark jämfört med 2016. Nivån är den lägsta sedan 1992 visar statistik från Danske Svinproducenter. Det uppger Danmarks Radio. Under 2017 slaktades 17,3 miljoner svin i de danska slakterierna. Det kan jämföras med 2016 års siffra på 18,2 miljoner svin. Förklaringen är att dåliga villkor har …

Lego-familjen investerar tre miljarder i skånska golv- och klickmöbelföretaget Välinge Group

Legos ägarfamilj Kirk Kristiansen har via sitt holdingbolag  Kirkbi köpt 49,8 procent av aktierna i det skånska golv- och klickmöbelföretaget Välinge Group i Viken strax norr om Helsingborg.  Det uppger Välinge i ett pressmeddelande. Enligt danska Børsen är aktieaffären värd mer än tre miljarder danska kronor. Välinge Group är ett innovationsdrivet företag som startades 1993 av Darko …

2017 blev ett trefaldigt rekordår för Öresundsbron

Under 2017 slog Öresundsbron tre rekord. Aldrig tidigare har det färdats så många fordon över bron under ett enskilt dygn, under en månad eller under ett helt år. Under 2017 passerade 7 530 255 fordon över bron, vilket är en ökning med 1,4 procent jämfört med 2016 som också var ett rekordår. Det framgår av …

Sverigeförhandlingen föreslår lånefinansierade höghastighetsjärnväg i slutrapport till regeringen

Under onsdagen lämnade Sverigeförhandlingen över sin slutrapport och de avtal som slutits med kommuner och regioner runtom i landet till regeringen. I avtalen ingår 285 400 nya bostäder, målet var 100 000 stycken. I slutrapporten föreslås en lånefinansierad utbyggnad av höghastighetsjärnväg för hastigheter om 320 km/h som kan stå klar 2035. Sverigeförhandlingen tillsattes 2014 av …

Bertel Haarder ny medlem av Gränshinderrådet

Den danska politikern och Nordenvännen Bertel Haarder (V) har utsetts till Danmarks nya representant i Gränshinderrådet som lyder under det Nordiska Ministerrådet. Det meddelar Udenrigsministeriet i ett pressmeddelande. – Jag är glad för att Bertel Haarder vill ta på sig detta viktiga uppdrag eftersom han har står kunskap och erfarenhet av det nordiska samarbetet. Bertel …

Dubblering av svenska fastighetsinvesteringar i Danmark

Efter rekordåret 2016 har den svenska uppköpsvågen på den danska fastighetsmarknaden fortsatt. Under 2017 har de svenska fastighetsinvesteringarna i Danmark i det närmaste fördubblats. I Köpenhamn svarade svenska företag för nästan var tredje fastighetsaffär under de första tre kvartalen. Det visar en ny fastighetsanalys från Øresundsinstituttet. Hittills i år har svenska fastighetsbolag investerat motsvarande 24 …

Händelserikt år i Öresundsregionen – nyhetsöversikt 2017

2017 har bjudit på många nyheter som påverkar Öresundsregionen / Greater Copenhagen. Läs News Øresunds årsöversikt. FLERA REKORD PÅ ÖRESUNDSBRON. På Öresundsbrons vägdel förde 2017 med sig flera nya trafikrekord – dygnsrekord, månadsrekord och årsrekord. Den 22 juli sattes ett nytt dygnsrekord med 32 000 fordon och under juli sattes också ett nytt månadsrekord med 847.100 …

Norge ger klartecken till att medfinansiera EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak

Norska Stortinget har gett klartecken till ökad medfinansiering av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det innebär att norska aktörer nästa år kan söka medel till projekt inriktade mot transport och grön ekonomi. Det uppger Interregsekretariatet i ett pressmeddelande. – Det är oerhört glädjande att norska Stortinget har fattat det här beslutet. Nu kan vi med fog säga …