Analys

Kartläggning av tvärregionala arbetsmarknadsinsatser i Greater Copenhagen

Syftet med denna rapport är att bidra med kunskap som kan användas…

Läs våra senaste analyser

Øresundsinstituttet arbetar med gränsregional analys såväl…

State of Medicon Valley 2016 - ny analys från MVA utförd av Øresundsinstituttet

Danmark har växt om Sverige som läkemedelsnation och är nu…

Oberoende analys

Håll dig uppdaterad om utvecklingen i Öresundsregionen med hjälp av Øresundsinstituttets oberoende analyser som under åren fått ett stort genomslag i den offentliga debatten. Under perioden 2014-2016 presenterar vi en rad nya analysprodukter som ger våra medlemmar en ökad kunskap om regionens utveckling.

Uppdragsanalyser och böcker

Øresundsinstituttet utför även som oberoende aktör uppdragsanalyser åt våra medlemmar.

Läs mer om vår | kvalitetspolicy |

Vid särskilt omfattande analysprojekt ger Øresundsinstituttet ut dem i bokform.

Läs mer om våra | senast utgivna böcker |