_
-

Öresundsregionens konjunktur förstärks 2014-2015
- men rekordhög arbetslöshet i Malmö

-

Konjunktur_omslag

Konjunkturläget i Öresundsregionen förstärks 2014-2015. Tillväxten i bruttoregionprodukten prognostiseras öka med 2,4 respektive 2,6 procent 2014 och 2015, att jämföra med 0,8 procent 2013.

Det visar en ny konjunkturprognos från Øresundsinstituttet, som samtidigt visar att Malmös arbetslöshet har dubblerats till över 15 procent sedan 2008.

Öresundsregionens konjunkturuppgång är bred och drivs av ökad privatkonsumtion, men också av ökad efterfrågan från Västvärldens ekonomier och ökade investeringar. Sysselsättningen prognostiseras öka med 1,4 procent 2014 och med 1,1 procent 2015, att jämföra med +0,8 procent 2013. Det motsvarar en ökning med 45.000 sysselsatta i år och nästa år. Köpenhamn ökar farten och agerar tillsammans med Skånes större städer draglok för den övriga regionen.

Konjunkturprognosen är gratis i sin helhet för medlemmar i Øresundsinstituttet.


_______________________________________________


Företagsetableringar över Öresund

Foretagsrapport_framsidaØresundsinstituttet har på uppdrag av Öresunddirekt skrivit en rapport om företagsetableringar över Öresund som vi presenterar på ett seminarium den 19 maj. Elva företag och sju rådgivare har intervjuats och delar med sig av sina erfarenheter.

Sammantaget pekar studien på goda möjligheter att göra affärer över Öresund och att sköta två marknader från ett kontor. Företagen skall lära sig skillnaderna och hindren, men dessa skall inte överdrivas.

Studien är gratis i sin helhet för medlemmar i Øresundsinstituttet.

-

_____________________________________________


Metro mellan København och Malmö

metrobild

Den 4 december presenterades slutrapporten i Öresundsmetroprojektet, vars mål är en metro mellan København och Malmö som halverar tidsavståndet från dagens ca 35 till 18 minuter. Øresundsinstituttet har deltagit i projektet genom att skriva den sammanfattande underlagsrapporten om effekter och samhällsekonomi.

”Studierna visar att metrons samhällsekonomiska effekter blir betydande. Med försiktiga antaganden går samhällsekonomin i stort sett ihop, men inräknas dynamiska effekter talar vi om stora värden som skapas. Det brukar göra att sådana här projekt beslutas. Det handlar i praktiken om att göra København och Malmö till två stadsdelar i samma stad och om att utnyttja humankapitalet markant bättre. Mot bakgrund av den snabba befolkningsökningen, målet om grön tillväxt och den internationella konkurrensen behövs metron mellan København och Malmö. Det skall dock betonas att vi är i början på en process. Det kommer att ta ett antal år till beslut och nyttan måste vägas mot alternativa investeringar”, kommenterar Anders Olshov, Øresundsinstituttets chef och rapportens författare.

Projektet har drivits av Københavns Kommune och Malmö stad med medfinansiering från EU. Förhoppningarna är att byggstart skall kunna ske 2025 och att metron skall tas i bruk 2030. Inga beslut om ytterligare Öresundsförbindelser är ännu fattade. Det finns även förslag på förbindelser mellan Helsingborg och Helsingør och mellan Landskrona och København.

| Läs rapporten från Øi | | Läs samtliga rapporter | | Se TV-inslag om metron |

___________________________________

-
Lægemiddelindustrien:
Dansk succes og svensk fiasko

Framsida läkemedelsanalys

Danmark styrkes som forskningsnation mens det for Sverige går hurtigt ned ad bakke.

Danmarks lægemiddelindustri har siden millennieskiftet gennemgået en enestående udvikling og øget antallet ansatte med 61 procent modsvarende 7000 personer. Da denne er den mest forskningsintensive branche, har det styrket Danmark som forskningsnation. Kun tre andre lande har intensiveret deres forskningsindsatser som en andel af BNP mere end Danmark, nemlig Sydkorea, Taiwan og Kina.

Samtidigt er beskæftigelsen i den svenske lægemiddelindustri styrtdykket med 43 procent svarende til 9000 personer, og AstraZenecas forsknings- og udviklingsafdelinger i Södertälje ved Stockholm og Lund er lukket. I intet andet land falder virksomhedernes forsknings- og udviklingsinvesteringer så meget som i Sverige, fra 3,2 til 2,3 procent af BNP fra 2001 til 2011. Dette fremgår af en ny analyse fra Øresundsinstituttet, som advarer om, at de samlede effekter af AstraZenecas seneste nedskæringer endnu ikke har haft fuldt gennemslag i tallene. 
Läs mer
| SE | DK |

________________________________________________

-

Därför är vi medlem i Øresundsinstituttet:

Frank_Jensen

Frank Jensen, overborgmester Københavns Kommune:

”Integrationen mellem Sjælland og Syds­verige på tværs af Øresund, er central for den fortsatte vækst i regionen og derfor også for Københavns udvikling. Jeg tror på, at samarbejdet over sundet i de kommende år, vil være en af de vigtigste faktorer for skabelse og understøttelse af vækst og arbejdsplad­ser på begge sider af sundet”

Pia_kinhult_web


Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande Region Skåne:

“Oberoende analysinstitut som Øresunds­instituttet är viktiga för en organisation som Region Skåne för att vi ska kunna vara en kompetent och framsynt policymaker och driva utvecklingsfrågorna i rätt riktning”

bente_overgaard-

Bente Overgaard, koncerndirektør Nykredit:

”Udviklingen af erhvervslivet i Øresundsregionen og integration af det regionale job­marked, universiteter og uddannelser generelt er årsagen til at Nykredit er blevet medlem”

Anders_Jarl_webb

Anders Jarl, vd Wihlborgs:

”Wihlborgs fokuserar på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen vilket vi är ensamma om bland börsens fastighetsbolag. Våra aktieägare finns till 40 procent i utlandet vilket innebär att intresset för regionen är stort även utanför Sverige och Danmark. Øresundsinstituttet ger oss viktig och relevant information inför mötet med våra investerare”

Læs mere om medlemskab i Øresundsinstituttet | her |


Nyheder fra Øi
Senaste i tryck


JoboMagtdec14_framsida

Læs det nyeste nummer af Job & Magt

______________

 

 

 

Oresund_Media_Platform

Läs mer om vårt Interregprojekt Øresund Media Platform

______________-

 

 

-

Senaste medlemmar i Øresundsinstituttet:


________________

 Mediesponsor:

Sydsvenskan

 

______________