_
-

Fler analyser och nya samarbeten när Øresundsinstituttet förnyas

14357010006_b012df1384_zØresundsinstituttet förnyar sin strategi för att stärka sin position som ett ledande dansk-svenskt nätverks- och kunskapscentrum med fokus på analys.

Förnyelsearbetet innebär bland annat en ökad fokus på Øresundsinstituttets framgångsrika arbete med oberoende analyser. Målet är att analysarbetet ska breddas samtidigt som en satsning görs på ett utökat samarbete med bland andra regionens universitet och högskolor.

Øresundsinstituttets roll som mötesplats ska stärkas genom att den uppskattade konferensverksamheten kompletteras med flera nya nätverk i samarbete med våra medlemmar.

Den egna oberoende medieverksamheten ska samlas under namnet News Øresund med dansk-svensk nyhetsbyrå och en ny kvartalstidskrift som ersätter den tidigare publikationen Job & Magt. | Läs mer |
-

Britt Andresen ny senioranalytiker på Øresundsinstituttet

Øresundsinstituttet har anställt Britt Andresen som senioranalytiker från och med den 1 september 2014. Hon har stor erfarenhet av samhällsanalys med fokus på Öresundsregionen. Britt Andresen kommer närmast från en tjänst som senior advisor på den politiska samarbetsorganisationen Öresundskomiteen och har tidigare varit analyschef på Öresundsbron samt varit medarbetare vid Danmarks Statistik. | Läs mer |
-

________________________________________________________
-

BoligOresund

 

 

 

28 oktober 2014
Malmömässan

Bild_hemsida_bolig

PÅ PROGRAMMET. Årets udgave af Bolig Øresund har to temaer. Boligfinansiering og boligmangel. Vi er stolte over at præsentere den første taler for hvert tema.

Tilmeld dig konferencen og mød cheføkonom Lone Kjærgaard fra Arbejdernes Landsbnak og administrerende direktør Håkan Ekelund fra Lunds Kommunale Ejendomsselskab.

Når Bolig Øresund løber af stablen 28. oktober 2014 er det for fjerde år i træk.Bolig Øresund behandler de seneste tendenser og aktuelle temaer på boligmarkedet og giver aktører fra Sjælland og Skåne mulighed for at mødes og udveksle erfaringer. Varmt velkommen! Tilmeld dig her |
-

_____________________________________________________
-

img190

 

 

-
4 februari 2015
Malmö Börshus

Jesper_nygard_webb

Möt Jesper Nygård från Realdania

KEYNOTE SPEAKER. Vd på den filantropiska föreningen Realdania som årligen delar ut miljardbelopp i bidrag till danska byggprojekt inledningstalar på Real Estate Øresund 2015.

Han medfinansierar den kommande multiarenan i Ørestad och publiksuccén Den Blå Planet. Som vd för den danska filantropiska föreningen Realdania kan Jesper Nygård årligen dela ut miljonbelopp i stöd till danska byggprojekt.

Det är med glädje vi presenterar Jesper Nygård som huvudtalare på Real Estate Øresund 2015. Han har en bred erfarenhet från bostads- och fastighetsmarknaden i Danmark och var tidigare vd på det allmännyttiga bostadsföretaget KAB i 17 år innan han förra året tog över rollen som vd på Realdania. Han har flera förtroendeposter, bland annat som styrelseledamot i The C40 Cities Climate Leadership Group.

När Real Estate Øresund går av stapeln den 4 februari 2015 är det för åttonde gången i ordningen. Vi arrangerar konferensen med övertygelsen att skapa den bästa mötesplatsen för just Öresundsregionens fastighetsaktörer. Vi kommer löpande att informera om nya talare på programmet. Men boka in datumet redan nu!  | Gör din anmälan här |
-

__________________________________________________________
-

Öresundsregionens konjunktur förstärks 2014-2015
- men rekordhög arbetslöshet i Malmö

Konjunktur_omslag

Konjunkturläget i Öresundsregionen förstärks 2014-2015. Tillväxten i bruttoregionprodukten prognostiseras öka med 2,4 respektive 2,6 procent 2014 och 2015, att jämföra med 0,8 procent 2013.

Det visar en ny konjunkturprognos från Øresundsinstituttet, som samtidigt visar att Malmös arbetslöshet har dubblerats till över 15 procent sedan 2008.

Öresundsregionens konjunkturuppgång är bred och drivs av ökad privatkonsumtion, men också av ökad efterfrågan från Västvärldens ekonomier och ökade investeringar. Sysselsättningen prognostiseras öka med 1,4 procent 2014 och med 1,1 procent 2015, att jämföra med +0,8 procent 2013. Det motsvarar en ökning med 45.000 sysselsatta i år och nästa år. Köpenhamn ökar farten och agerar tillsammans med Skånes större städer draglok för den övriga regionen.

Konjunkturprognosen är gratis i sin helhet för medlemmar i Øresundsinstituttet.


________________________________________________________


Foretagsrapport_framsidaFöretagsetableringar över Öresund

Øresundsinstituttet har på uppdrag av Öresunddirekt skrivit en rapport om företagsetableringar över Öresund som vi presenterar på ett seminarium den 19 maj. Elva företag och sju rådgivare har intervjuats och delar med sig av sina erfarenheter.

Sammantaget pekar studien på goda möjligheter att göra affärer över Öresund och att sköta två marknader från ett kontor. Företagen skall lära sig skillnaderna och hindren, men dessa skall inte överdrivas.

Studien är gratis i sin helhet för medlemmar i Øresundsinstituttet.

-

__________________________________________________

-

Därför är vi medlem i Øresundsinstituttet:

Frank_Jensen

Frank Jensen, overborgmester Københavns Kommune:

”Integrationen mellem Sjælland og Syds­verige på tværs af Øresund, er central for den fortsatte vækst i regionen og derfor også for Københavns udvikling. Jeg tror på, at samarbejdet over sundet i de kommende år, vil være en af de vigtigste faktorer for skabelse og understøttelse af vækst og arbejdsplad­ser på begge sider af sundet”

Pia_kinhult_web


Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande Region Skåne:

“Oberoende analysinstitut som Øresunds­instituttet är viktiga för en organisation som Region Skåne för att vi ska kunna vara en kompetent och framsynt policymaker och driva utvecklingsfrågorna i rätt riktning”

bente_overgaard-

Bente Overgaard, koncerndirektør Nykredit:

”Udviklingen af erhvervslivet i Øresundsregionen og integration af det regionale job­marked, universiteter og uddannelser generelt er årsagen til at Nykredit er blevet medlem”

Anders_Jarl_webb

Anders Jarl, vd Wihlborgs:

”Wihlborgs fokuserar på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen vilket vi är ensamma om bland börsens fastighetsbolag. Våra aktieägare finns till 40 procent i utlandet vilket innebär att intresset för regionen är stort även utanför Sverige och Danmark. Øresundsinstituttet ger oss viktig och relevant information inför mötet med våra investerare”

Læs mere om medlemskab i Øresundsinstituttet | her |

-


Nyheder fra Øi
Medieverksamhet


mall_OMSLAG_140508


News Øresund Magazine utkommer i oktober

Øresundsinstituttet satsar på att utveckla den nya dansk-svenska tidskriften News Øresund Magazine som ersätter Job & Magt. Den utkommer i oktober med nytt format och innehåll.

 

 

 

News_oresund_logga


Läs alla nyheter från vår dansk-svenska nyhetsbyrå News Øresund på:

| svenska | | danska |