_
-

Øresundsinstituttet tar nya steg för att möta en ny framtid
-

Med sina närmare fyra miljoner invånare och snart femton år med en fast förbindelse så finns det ett antal områden som måste ses över för att Öresundsintegrationen ska fördjupas och regionens potential ska kunna realiseras.

Øresundsinstituttet startades i början av 2000-talet för att fånga den nya utvecklingen och integrationen i den pånyttfödda Öresundsregionen. Under sina tolv år har Øresundsinstituttet vuxit till en ledande dansk-svensk aktör inom gränsregional analys. Nu är det dags att utveckla och förnya verksamheten för att fånga den nya fas som regionen kommit in i.

Øresundsinstituttets styrelse har därför beslutat om en ny strategi som ska öka verksamhetens betydelse som dansk-svenskt mötes- och kunskapscentrum med en utökad analys i fokus. Vi vill stärka verksamheten med utökat samarbete i regionen där fler aktörer involveras.
I samband med det omfattande strategiarbete som pågått inom Øresundsinstituttet har verksamhetens grundare och vd Anders Olshov beslutat sig för att lämna sin post för att koncentrera sig på nya projekt.
Styrelsen glädjer sig åt att Anders Olshov under en övergångstid ställer sin analyskunskap till förfogande och vill samtidigt passa på att tacka honom för det entreprenörskap han visat genom att bygga upp det idag mycket framgångsrika Øresundsinstituttet som är till stor nytta för samhällsutvecklingen.

Som tillförordnad chef för Øresundsinstitutet och dess dotterbolag Øi Service AB har styrelsen utsett Johan Wessman, som i dag är chefredaktör för Øresundsinstituttets mediearbete. | Läs mer |

 

Britt Andresen ny senioranalytiker på Øresundsinstituttet

Øresundsinstituttet har anställt Britt Andresen som senioranalytiker från och med den 1 september 2014. Hon har stor erfarenhet av samhällsanalys med fokus på Öresundsregionen. Britt Andresen kommer närmast från en tjänst som senior advisor på den politiska samarbetsorganisationen Öresundskomiteen och har tidigare varit analyschef på Öresundsbron samt varit medarbetare vid Danmarks Statistik. | Läs mer |

-

Presskontakt under sommaren

Johan Wessman, tillförordnad chef för Øresundsinstituttet, finns tillgänglig för pressfrågor under sommaren. Han nås på telefon +46 (0) 702 52 32 41 eller via mail johan.wessman (at) oresundsinstituttet.org.

_________________________________________

BoligOresund

 

 

 

28 oktober 2014
Malmömässan

Bild_hemsida_bolig

PÅ PROGRAMMET. Årets udgave af Bolig Øresund har to temaer. Boligfinansiering og boligmangel. Vi er stolte over at præsentere den første taler for hvert tema. Tilmeld dig konferencen og mød cheføkonom Lone Kjærgaard fra Arbejdernes Landsbnak og administrerende direktør Håkan Ekelund fra Lunds Kommunale Ejendomsselskab.

Når Bolig Øresund løber af stablen 28. oktober 2014 er det for fjerde år i træk.Bolig Øresund behandler de seneste tendenser og aktuelle temaer på boligmarkedet og giver aktører fra Sjælland og Skåne mulighed for at mødes og udveksle erfaringer. Varmt velkommen! Tilmeld dig her |

________________________________________

img190

 

 

-
4 februari 2015

Malmö Börshus

Jesper_nygard_webb

Möt Jesper Nygård från Realdania

KEYNOTE SPEAKER. Vd på den filantropiska föreningen Realdania som årligen delar ut miljardbelopp i bidrag till danska byggprojekt inledningstalar på Real Estate Øresund 2015.

Han medfinansierar den kommande multiarenan i Ørestad och publiksuccén Den Blå Planet. Som vd för den danska filantropiska föreningen Realdania kan Jesper Nygård årligen dela ut miljonbelopp i stöd till danska byggprojekt.

Det är med glädje vi presenterar Jesper Nygård som huvudtalare på Real Estate Øresund 2015. Han har en bred erfarenhet från bostads- och fastighetsmarknaden i Danmark och var tidigare vd på det allmännyttiga bostadsföretaget KAB i 17 år innan han förra året tog över rollen som vd på Realdania. Han har flera förtroendeposter, bland annat som styrelseledamot i The C40 Cities Climate Leadership Group.

När Real Estate Øresund går av stapeln den 4 februari 2015 är det för åttonde gången i ordningen. Vi arrangerar konferensen med övertygelsen att skapa den bästa mötesplatsen för just Öresundsregionens fastighetsaktörer. Vi kommer löpande att informera om nya talare på programmet. Men boka in datumet redan nu!  | Gör din anmälan här |


______________________________________________

Förnyad debatt om svensk läkemedelsindustri
-

Lægemiddelindustrien: Dansk succes og svensk fiasko

Framsida läkemedelsanalys

Øresundsinstituttets studie om den svenska kontra den danska läkemedelsindustrin har citerats flitigt i debatten. Här är några länkar:

”Stor förlust för akademin om Astra Zeneca säljs ut” – DN Debatt

Ägarna är nyckeln till lice science – Svenska Dagbladet

Danmark styrkes som forskningsnation mens det for Sverige går hurtigt ned ad bakke.

Danmarks lægemiddelindustri har siden millennieskiftet gennemgået en enestående udvikling og øget antallet ansatte med 61 procent modsvarende 7000 personer. Da denne er den mest forskningsintensive branche, har det styrket Danmark som forskningsnation. Kun tre andre lande har intensiveret deres forskningsindsatser som en andel af BNP mere end Danmark, nemlig Sydkorea, Taiwan og Kina.

Samtidigt er beskæftigelsen i den svenske lægemiddelindustri styrtdykket med 43 procent svarende til 9000 personer, og AstraZenecas forsknings- og udviklingsafdelinger i Södertälje ved Stockholm og Lund er lukket. I intet andet land falder virksomhedernes forsknings- og udviklingsinvesteringer så meget som i Sverige, fra 3,2 til 2,3 procent af BNP fra 2001 til 2011. Dette fremgår af en ny analyse fra Øresundsinstituttet, som advarer om, at de samlede effekter af AstraZenecas seneste nedskæringer endnu ikke har haft fuldt gennemslag i tallene. 
Läs mer
| SE | DK |

________________________________________________

Öresundsregionens konjunktur förstärks 2014-2015
- men rekordhög arbetslöshet i Malmö

-

Konjunktur_omslag

Konjunkturläget i Öresundsregionen förstärks 2014-2015. Tillväxten i bruttoregionprodukten prognostiseras öka med 2,4 respektive 2,6 procent 2014 och 2015, att jämföra med 0,8 procent 2013.

Det visar en ny konjunkturprognos från Øresundsinstituttet, som samtidigt visar att Malmös arbetslöshet har dubblerats till över 15 procent sedan 2008.

Öresundsregionens konjunkturuppgång är bred och drivs av ökad privatkonsumtion, men också av ökad efterfrågan från Västvärldens ekonomier och ökade investeringar. Sysselsättningen prognostiseras öka med 1,4 procent 2014 och med 1,1 procent 2015, att jämföra med +0,8 procent 2013. Det motsvarar en ökning med 45.000 sysselsatta i år och nästa år. Köpenhamn ökar farten och agerar tillsammans med Skånes större städer draglok för den övriga regionen.

Konjunkturprognosen är gratis i sin helhet för medlemmar i Øresundsinstituttet.


_______________________________________________


Företagsetableringar över Öresund

Foretagsrapport_framsidaØresundsinstituttet har på uppdrag av Öresunddirekt skrivit en rapport om företagsetableringar över Öresund som vi presenterar på ett seminarium den 19 maj. Elva företag och sju rådgivare har intervjuats och delar med sig av sina erfarenheter.

Sammantaget pekar studien på goda möjligheter att göra affärer över Öresund och att sköta två marknader från ett kontor. Företagen skall lära sig skillnaderna och hindren, men dessa skall inte överdrivas.

Studien är gratis i sin helhet för medlemmar i Øresundsinstituttet.

-

_____________________________________________


Metro mellan København och Malmö

metrobild

Den 4 december presenterades slutrapporten i Öresundsmetroprojektet, vars mål är en metro mellan København och Malmö som halverar tidsavståndet från dagens ca 35 till 18 minuter. Øresundsinstituttet har deltagit i projektet genom att skriva den sammanfattande underlagsrapporten om effekter och samhällsekonomi.

”Studierna visar att metrons samhällsekonomiska effekter blir betydande. Med försiktiga antaganden går samhällsekonomin i stort sett ihop, men inräknas dynamiska effekter talar vi om stora värden som skapas. Det brukar göra att sådana här projekt beslutas. Det handlar i praktiken om att göra København och Malmö till två stadsdelar i samma stad och om att utnyttja humankapitalet markant bättre. Mot bakgrund av den snabba befolkningsökningen, målet om grön tillväxt och den internationella konkurrensen behövs metron mellan København och Malmö. Det skall dock betonas att vi är i början på en process. Det kommer att ta ett antal år till beslut och nyttan måste vägas mot alternativa investeringar”, kommenterar Anders Olshov, Øresundsinstituttets chef och rapportens författare.

Projektet har drivits av Københavns Kommune och Malmö stad med medfinansiering från EU. Förhoppningarna är att byggstart skall kunna ske 2025 och att metron skall tas i bruk 2030. Inga beslut om ytterligare Öresundsförbindelser är ännu fattade. Det finns även förslag på förbindelser mellan Helsingborg och Helsingør och mellan Landskrona och København.

| Läs rapporten från Øi | | Läs samtliga rapporter | | Se TV-inslag om metron |

________________________________________________

-

Därför är vi medlem i Øresundsinstituttet:

Frank_Jensen

Frank Jensen, overborgmester Københavns Kommune:

”Integrationen mellem Sjælland og Syds­verige på tværs af Øresund, er central for den fortsatte vækst i regionen og derfor også for Københavns udvikling. Jeg tror på, at samarbejdet over sundet i de kommende år, vil være en af de vigtigste faktorer for skabelse og understøttelse af vækst og arbejdsplad­ser på begge sider af sundet”

Pia_kinhult_web


Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande Region Skåne:

“Oberoende analysinstitut som Øresunds­instituttet är viktiga för en organisation som Region Skåne för att vi ska kunna vara en kompetent och framsynt policymaker och driva utvecklingsfrågorna i rätt riktning”

bente_overgaard-

Bente Overgaard, koncerndirektør Nykredit:

”Udviklingen af erhvervslivet i Øresundsregionen og integration af det regionale job­marked, universiteter og uddannelser generelt er årsagen til at Nykredit er blevet medlem”

Anders_Jarl_webb

Anders Jarl, vd Wihlborgs:

”Wihlborgs fokuserar på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen vilket vi är ensamma om bland börsens fastighetsbolag. Våra aktieägare finns till 40 procent i utlandet vilket innebär att intresset för regionen är stort även utanför Sverige och Danmark. Øresundsinstituttet ger oss viktig och relevant information inför mötet med våra investerare”

Læs mere om medlemskab i Øresundsinstituttet | her |


Nyheder fra Øi




Senaste i tryck


JoboMagtdec14_framsida

Læs det nyeste nummer af Job & Magt

______________

 

 

 

Oresund_Media_Platform

Läs mer om vårt Interregprojekt Øresund Media Platform

______________-

 

 

-

Senaste medlemmar i Øresundsinstituttet:


________________

 



Mediesponsor:

Sydsvenskan

 

______________